Tag Archives: Competència plurilingüe

Cavall d’aigua o cavall del riu Nil?

En principi, la paraula hipopòtam sabem que ve de dues paraules gregues:  ἵππος, que vol dir cavall, i ποταμὀς, que vol dir riu. Això passa en les llengües de la família del llatí, com en el castellà, hipopòtam, en portuguès, hipopòtam, en italià, ippopotamo, en francès, hippopotame… Totes tenen la mateixa forma i és clar que són molts semblants.

Però l’altre dia fent classe d’alemany, estàvem repassant els animals i va sortir la paraula hipopòtam. Mireu per on, vam fer un estrany descobriment: Hipopòtam en alemany és Nilpferd.

No vam caure amb el recaragolat significat i la història que amaga aquesta paraula. Els grecs van ser qui van batejar primerament aquest animal. Ja coneixien els cavalls, i com que els hi va semblar que tenien certa similitud, el van batejar com a cavall. Però hi havia un problema, que eren bastant diferents als cavalls: els hipopòtams estan la major part del temps a l’aigua.  En resum, el van anomenar cavall d’aigua  (Ἱπποποταμὀς). Però els egipcis no els hi deien així. Ells, en trobar per primera vegada aquests animals al riu Nil, i els van anomenar cavall del Nil. I els alemanys van preferir fer seves les paraules cavall del Nil (Nilpferd), Nil, referent al riu Nil, i Pferd, que vol dir cavall.

Aquesta és la història de l’origen de la paraula d’aquest animal i el perquè de la diferència entre les llengües.

P.S.:

Ι nosaltres que pensàvem que venia de ὓπο “a sota de” ja que aquest animal li encanta estar a sota de l’aigua!

L’HIPOPÒTAM

Perquè dins l’aigua del riu
s’ha emmirallat l’hipopòtam,
alça el cap, fa una ganyota amb
la gran boca oberta i riu.

Pere Quart, Bestiari

 

Eric Andreu Carvajal

Edgar Delgado Torrent

Rubén Florencio Alcántara

1r Batxillerat A Grec

Els ecos d’Antígona en diferents llengües

ΧΑΙΡΕΤΕ aràcnids i aràcnides!

Durant unes quantes classes de grec treballat la tragèdia a Grècia i concretament l’Antígona de Sòfocles.

Com bé sabeu el mite hel·lènic d’Antígona conta que després d’una guerra civil en què dos germans, Etèocles i Polinices, moren uns a mans de l’altre, el rei de la ciutat prohibeix enterrar Polinices que ha pres les armes contra la ciutat, mentre es preparen honres fúnebres pel que l’ha defensada. Antígona, germana de tots dos, en contra de l’ordre del rei enterra Polinices. Per això, és condemnada a mort.

La versió més completa d’aquest mite ens l’ofereix Sòfocles en la tragèdia Antígona. Creont simbolitza el tirà que sols creu en la llei positiva; Antígona els drets de la llei natural i de la religió.

Per saber-ne més, vam pensar d’agafar un fragment significatiu de l’Antígona (890-924) en què parlés la protagonista homònima i gravar-ho en diferents idiomes, ja que a classe som d’arreu i, per tant, bastant internacionals. Alguns vàrem anar a casa de l’Uri (=Deka) un diumenge matí i aquesta és la nostra aportació que esperem que la resta de companys s’animi a ampliar-la i que la Margalida estigui contenta del nostre treball col·laboratiu fora de l’aula que tant valora i ens anima a fer:


ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφὴς
οἴκησις ἀείφρουρος, οἷ πορεύομαι
πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριθμὸν ἐν νεκροῖς
πλεῖστον δέδεκται Φερσέφασσ᾽ ὀλωλότων·
ὧν λοισθία ᾽γὼ καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ
κάτειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου.
ἐλθοῦσα μέντοι κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσιν τρέφω
φίλη μὲν ἥξειν πατρί, προσφιλὴς δὲ σοί,
μῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα·
ἐπεὶ θανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ
ἔλουσα κἀκόσμησα κἀπιτυμβίους
χοὰς ἔδωκα. νῦν δέ Πολύνεικες, τὸ σὸν
δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι.
καίτοι σ᾽ ἐγὼ ᾽τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ.
οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἄν, εἰ τέκνων μήτηρ ἔφυν,
οὔτ᾽ εἰ πόσις μοι κατθανὼν ἐτήκετο,
βίᾳ πολιτῶν τόνδ᾽ ἂν ᾐρόμην πόνον.
τίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω;
πόσις μὲν ἄν μοι κατθανόντος ἄλλος ἦν,
καὶ παῖς ἀπ᾽ ἄλλου φωτός, εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον,
μητρὸς δ᾽ ἐν Ἅιδου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν
οὐκ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ.
τοιῷδε μέντοι σ᾽ ἐκπροτιμήσασ᾽ ἐγὼ
νόμῳ Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν
καὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα.
καὶ νῦν ἄγει με διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν
ἄλεκτρον, ἀνυμέναιον, οὔτε του γάμου
μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς,
ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύσμορος
ζῶσ᾽ εἰς θανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς.
ποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην;
τί χρή με τὴν δύστηνον ἐς θεοὺς ἔτι
βλέπειν; τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ
τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽, ἐκτησάμην.
ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὖν τάδ᾽ ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά,
παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες·
εἰ δ᾽ οἵδ᾽ ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ
πάθοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ.

Alissa Komarova, Dani Costa, Irena Jagustín, Laura Galán, Lina Velasco i Oriol García-Penche (Deka).
GREC de 2n Batxillerat (Premià de Mar)

Google Maps d'”amor”

A partir de l’article de l’exalumna de la Margalida, Audrey de Jesús, de fa ja dos anys he tingut la idea de fer un google maps amb la paraula amor.  Hi col·laboreu? Per què el mot és molt semblant en unes llengües? En quines?


Mostra “Amor” plurilingüe en un mapa més gran

Fatima El Azouan
1r A Batxillerat

“T’estimo” en diferents llengües

Ara que ve  Sant Valentí, he pensat que podríem animar-nos a buscar com es diu “t’estimo” en diferents llengües de tot el món i deixar constància en comentari quines són indoeuropees i quines deriven del llatí.


Mostra “T’estimo” en diferents llengües en un mapa més gran

Francesc Martínez Sanchez
1r A batxillerat

Plurilingüisme amb prefixos llatins

Recordeu les preposicions en llatí? Després de l’apunt Plurilingüisme amb prefixos grecs, ara li toca el torn al llatí i els prefixos que es mantenen en la formació de mots compostos en diferents llegües actuals, romàniques i no romàniques. No us perdeu abans aquesta galeria de les preposicions per anar fent memòria!:


LLATÍ ANGLÈS CASTELLÀ CATALÀ
a, ab abstract   abstracto, -a  abstracte, -a
ad,  adjective  adjectivo  adjectiu
ambi  ambiguity  ambigüedad  ambigüitat
ante antecedent   antecedente  antecedent
circum  circumnavigate  circunnavegar  circumnavegar
contra  controversy  controversia  controvèrsia
cum collision colisión col·lisió
de  descend  descender  descendir
dis  difference  diferencia  diferència
e, ex  excellent  excelente  excel·lent
extra  extraordinary  extraordinario, -a  extraordinari, -ària
in  inhibition  inhibición  inhibició
in-  inexperienced  inexperto, -a  inexpert, -a
infra  infrared  infrarrojo  infraroig
inter  interval  intérvalo  intèrval
intra  intravenous  intravenoso, -a intravenós, -osa
intro introvert introvertido, -a introvertit, -ida
ne, nec  negotiation  negociación  negociació
ob  obvious  obvio, -a  obvi, òbvia
per-  perfect perfecto, -a  perfecte, -a
post  posterity   posterioridad  posterioritat
prae preconception preconcepción preconcepció
praeter preterit pretérito pretèrit
pro proclaim   proclamar  proclamar
re  recalcitrant  recalcitrante  recalcitrant
retro  retrogade  retrógado, -a  retrògad, -a
se secret secreto secret
semi semicircle semicírculo semicercle
sub  subconscious  subconsciente  subconscient
subter subterfuge subterfugio subterfugi
super  supervisor  supervisor  supervisor
trans  transmigration  transmigración  transmigració

Plurilingüisme amb prefixos grecs

Qui no recorda les preposicions gregues? L’aventura de l’explorador amb el lleó us ajudarà a fer memòria:

És increïble; però després d’haver treballat les preposicions a classe de grec amb el llibre, al Fil Moodle amb Hot Potatoes i al bloc El Fil de les Clàssiques , ara aquí posem un exemple de plurilingüisme en anglès, castellà i català amb els prefixos grecs que podeu comentar i ampliar.

GREC ANGLÈS CASTELLÀ CATALÀ
ἀ-, ἀν- abysmal abismal abismal
ἀνά anachronism anacronismo anacronisme
ἀντί anticlimax anticlímax anticlímax
ἀνφί amphitheatre anfiteatro amfiteatre
ἀπό apology apología apologia
διά diabetes diabetes diabetis
δύς discordant discordante discordant
ἐκ ectoplasm / exodus ectoplasma / éxodo ectoplasma / èxode
ἐν encyclopaedia enciclopedia enciclopèdia
ἔνδον endocrine endocrino endocrí
ἔξω exotic exótico exòtic
ἐπί epigraph epígrafe epígraf
εὖ euphony eufonía eufonia
ἡμί hemisphere hemisferio hemisferi
κατά cataclysm cataclismo cataclisme
μετά metamorphosis metamorfosis metamorfosi
παρά parable parábola paràbola
περί periscope periscopio periscopi
πρό prologue prólogo pròleg
πρός prosody prosodia prosòdia
σύν symphony sinfonía simfonia
τῆλε telepathy telepatía telepatia
ὑπέρ hyperacidity hiperacidez hiperacidesa
ὑπό hypochondriac hipocondríaco hipocondríac

De MUSA, música, mosaic, museu…

 Qui ho diria, que del nom de les muses sorgissin mots com aquests en diferents llengües!:

 

CATALÀ

MUSA

CASTELLÀ

MUSA

FRANCÈS

MUSA

ANGLÈS

MUSE

ALEMANY

MUSE

MÚSICA

MÚSICA

MUSIQUE

MUSIC

MUSIK

MUSEU
Museografia
Museologia

MUSEO
Museografía
Museología

MUSÉE

Muséologie

MUSEUM

Museology

MUSEUM

Museologie

MOSAIC
Musiu
Mosaístic

MOSAICO
Musivo
Musaístico

MOSAÏQUE
Mussif
Mosaïstes

MOSAIC
(Tesellation)
Mosaicists

MOSAIK

Mosaikleger

Sabeu qui eren les Muses i com podríem explicar aquesta pervivència lèxica (em podeu ajudar també si voleu a ampliar-la!)?

P.D. :

Rebeca Sánchez, 1r batx. grec

Llatí a “Innocència interrompuda”

Girl, Interrupted és el títol original de la pel·lícula de James Mangold de 1999:

Any 1967. Susanna Kaysen, de 17 anys, és una noia com la majoria de les americanes de la seva edat: està confosa i insegura, però tot i així lluita per entendre un món que canvia ràpidament al seu voltant. El seu psiquiatra  la fa ingressar a l’Hospital Claymoore diagnosticant-li el que anomena ‘Trastorn Borderline de la Personalitat‘, que es manifiesta amb una gran inseguretat respecte a la imatge que un té de si mateix, els seus objectius a llarg termini, els amics i els amants.

Aquest és el diàleg que manté en una visita a la seva Doctora:

-El teu progrés s’ha estancat. Et descepciona això?
-Sóc ambivalent. De fet és la meva nova paraula preferida.
– Saps què significa ambivalència?
-Tant me fa.
-Sent la teva paraula preferida hauries de saber-ho.
– Vol dir que tant me fa, això significa!

-Tot el contrari, Susanna. Ambivalència suggereix forts sentiments contraposats. El prefix, com en “ambidextre”, significa “dos” i la resta, en llatí, significa “vigor”. La paraula suggereix que et debats entre dues línies d’acció oposades.

– Em quedo o me’n vaig?
– Estic corda o estic boja?
-Això no són línies d’acció.
-Pot ser tan petita, per a alguns.
-Aleshores, m’he equivocat de paraula.

-No. Jo crec que és perfecta. Quis hic locus? Quae regio? Quae mundis plaga … T’estàs enfrontant a una pregunta molt important, Susanna, l’elecció de la teva vida. Fins on consentiràs els teus defectes? Quins són els teus defectes? Són defectes? Si els assumeixes, et condemnaràs a un hospital de per vida? Grans preguntes, grans decisions. No em sorprèn que davant d’ells mostris indiferència.

Sabríeu traduir aquestes preguntes formulades a la pel·lícula en llatí? Qui les va escriure i a on? Dels ètims abans esmentats en podríeu escriure més mots derivats per anar completant els nostres treballs de competència lèxica i plurilingüe?

Coty Ledesma.

1º Batxillerat Grec i Llatí