La importància d’estudiar grec

La civilització grega és una de les que més ha influenciat a Europa. Potser la llengua no va tenir tanta expansió com el llatí però és una de les llengües la qual el seu desenvolupament històric es pot seguir durant un major període de temps únicament superada per les llengües xineses i egípcies.

Els primers pensadors varen ser grecs i és a diferents polis gregues on es va fer el canvi progressiu de l’actitud mitològica a l’actitud filosòfica. La cultura grega també va ser una de les més potents, grans obres com l’Ilíada o l’Odissea varen ser escrites en grec. En l’àmbit religiós el Nou Testament va ser escrit en Grec i encara s’utilitza la llengua per algunes cerimònies especialment Ortodoxes.

i finalment el fet més destacable i que més ens ha afectat a nosaltres actualment és que Grècia va ser el bressol de la Democràcia.

Belén Cansino

2n Batx. Grec