El llatí ens ajuda a entendre millor les nostres llengües

El llatí, una llengua antiga i poc utilitzada avui en dia a la que no es dóna la importància que se li hauria de donar pel simple fet que és una de les llengües precursores d’algunes de les que es parlen a Europa. Però no només és important per això.

 El llatí és important perquè com és la precursora de llengües com el català i el castellà permet que sigui més senzill aprendre la gramàtica de la llengua i també és molt més fàcil aprendre una llengua d’origen llatí si es coneix ja el llatí. També és important perquè permet conèixer una mica com eren els romans i el que feien. És una llengua interessant i es fa divertida d’aprendre i això en facilita l’aprenentatge.

 Tot i això també té coses negatives com poden ser la seva dificultat a l’hora de traduir pel fet que les oracions no segueixen el mateix ordre que les llengües actuals o pel nombre de declinacions i terminacions que hi ha segons el complement verbal que sigui una paraula o els interminables pronoms que s’han de saber de memòria depenent del gènere en el qual estigui, i també els temps verbals, sobretot els temps de passat i les passives.

Com a conclusió afegir que hi ha poca gent que fa llatí perquè creu que no és una llengua important pel simple fet de ser una llengua antiga i no se n’adonen de la importància que té.

Nil López

2n Batxillerat Llatí