Arxiu diari: 09/02/2018

Comú denominador

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Si féssim una classificació dels continguts més difícils dels tres temes de decimals no hi ha cap dubte de quin seria el que aconseguiria la medalla d’or, la reducció a comú denominador. Un procés llarg, un pèl embolicat i on podem cometre errors fàcilment.
Hi ha un pas previ que ens pot ajudar molt, entendre les fraccions equivalents, un tema que podeu trobar als articles Fraccions equivalents i Fraccions equivalents – jocs.
Però malgrat assolir aquest punt la reducció continuarà tenint un grau de dificultat considerable. Mirarem d’alleugerir-la amb un seguit de vídeos que us permetran revisar un cop i altre les passes a fer.

Reducció de fraccions a comú denominador del Departament de Matemàtiques de l’IES Valerià Pujol i Bosch.

Reducir fracciones a común denominador por el método del mínimo común múltiplo de la web Podemos aprobar matemáticas

Reducción de fracciones a comun denominador, pertanyent a Tuto mate.