Arxiu diari: 22/06/2012

QE 2012 – Càlcul i numeració

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

Per quart any consecutiu volem donar-vos un cop de mà a l’hora d’organitzar els reforços d’estiu i com fan tant el llibre de l’alumne com els informes trimestrals, encetem la sèrie d’enguany amb càlcul i numeració, el bloc més extens de cinquè curs.
Com ja és costum a Quadern d’Estiu trobareu alhora recursos nous i d’altres ja publicats anteriorment, tant els primers com els segons us els presentarem agrupats per temes seguint l’índex del llibre de text per tal de facilitar les tasques de repàs i recuperació.

Càlcul mental
Quadern d’estiu 2 – Càlcul. aquest link, en estar dedicat pràcticament tot al càlcul mental, el podeu aprofitar gairebé al 100%.
Qd’E 2011 – Càlcul i numeració inclou diversos temes de càlcul i numeració de sisè, per tant us hauríeu de limitar només als enllaços de càlcul mental.

Enllaços nous:
Cálculo mental de Mario Ramos Rodríguez, amb els seus 6 nivells i infinitat de sèries a cadascun ens permetrà treballar durant bastants dies aquest tema

Unitat 1: Els nombres naturals
Lectura i escriptura de nombres.
Valor posicional de les xifres.
Números romans.
Examen del tema 1.

Enllaços nous:
Com a nous recursos us recomanarem en primer lloc dues activitats Flash creades per Roger Rey i Fernando Romero. Es tracta d’ANIMalets MATemàtics 1, on us aconsellem triar el nivell tres que presenta els números compresos entre el 10.000 i el 99.999.999 i ANIMalets MATemàtics 2, dedicada a l’ordenació de números.
La tercera novetat seria Aprende los números romanos de El abuelo educa que ens permet passar de romans a decimals i a l’inrevès.

Unitat 2: Operacions amb nombres naturals
Operacions amb naturals: càlcul escrit.
Estimar el resultat d’una suma.
Examen del tema 2.

Enllaços nous:
Aquesta unitat podríem dir que es centra en dos punts: Les estimacions i els algorismes de càlcul escrit. Un bon lloc per ampliar la pràctica de les primeres és Estimate Sums de la web IXL ja que podem trobar diversos nivells i per tant s’adapta fàcilment a les nostres necessitats. Podem triar entre…
Second grade.
Third grade.
Fourth grade.
Fifth grade.
Pel que fa al càlcul escrit és molt recomable Operacions on-line de Mates y +, que ens permet generar en pantalla les quatre operacions bàsiques

Unitat 3: Fraccions
Identificar i representar fraccions.
Juguem amb fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Número mixt ↔ fracció.
Examen del tema 3.

Enllaços nous:
Fractions of quantities no guanyarà cap concurs de disseny però és prou pràctic i útil si volem fer exercicis d’aquest tema.
Si preferim una estètica més lluida anirem a Fraction of a Number de Math Playground

Unitat 4: Operacions amb fraccions
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
Examen del tema 4.

Enllaços nous:
Tant per a la unitat anterior com per aquesta us recomanem una web on podreu crear i imprimir infinat de pàgines d’exercicis amb fraccions. La pàgina està en anglès però teniu la possibilitat d’imprimir-la en altres llengües com ara l’espanyol. Es tracta de Fractions Worksheets de Maths-Aids.com.

Unitat 5: Els nombres decimals
Les unitats 5 i 6 presenten tot un seguit d’enllaços coincidents perquè moltes de les pàgines recomanades inclouen tant els continguts del primer tema (ordenació, arrodoniment…) com del segon (operacions).
Decimals, activitats TIC.
Avui juguem amb decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Examen del tema 5.

Enllaços nous:
Malgrat ser de quart nivell, un bon lloc per començar a revisar el tema són els quatre apartats que Anaya Primaria dedica als decimals. Els tres primers (fraccions decimals, representació a la recta numèrica i parts d’un decimal) es correspondrien a aquesta unitat, mentra que el quart (suma i resta) correspondria a la propera unitat, la 6.

Unitat 6: Operacions amb nombres decimals
Decimals, activitats TIC.
Avui juguem amb decimals.
Més jocs amb decimals.
Examen del tema 6.

Enllaços nous:
Un cop plenament assolits els conceptes bàsics i dominades les operacions de quart nivell a que us remetíem al paràgraf anterior, és convenient i aconsellable fer un pas endavant i passar a les activitats de cinquè que Anaya proposa a la seva Unidad número 5: operaciones con números decimales.