QE 2012 – Raonament i problemes

priadu1

Raonament i problemes és potser l’apartat més difícil de traslladar a la xarxa. Els recursos informàtics s’adapten molt bé als exercicis que es limiten a un seguit d’operacions simples, pautades i ordenades, però no a unes activitats més obertes, com són els problemes, on el procés de raonament i el camí per trobar la solució són més importants que aquesta.

Podem trobar fàcilment, això sí, reculls de problemes en format word o pdf que poden anar bé per revisar mancances concretes, però que no ens ajuden a millorar el nostre procés de raonament cara a enfrontar-nos amb problemes que siguin alguna cosa més que un algorisme fixat i encarcarat.

Les recomanacions d’avui intentem cobrir els dos aspectes esmentats, el del llistat exhaustiu i el de les activitats que ens estimulen un pensament més creatiu. Esperem que tant les unes com les altres us siguin d’utilitat.

Com que aquest és el tercer any que orientem la feina d’estiu des del bloc, la primera recomanació consisteix a recuperar els articles dels anys anteriors dedicats al tema. És tracta de Qd’E11 – Problemes, que tot i estar pensat per als alumnes que al juny de l’any passat acabaven sisé té molts enllaços adients per cinquè i Quadern d’estiu 3 – Raonament i problemes, aquest sí plenament de cinquè.

Per acabar us comentem que avui trencarem l’estructura que presenten la resta d’articles de la sèrie per adoptar-ne una altra que s’escaigui millor al nostre objectiu. Donar unes eines que ens ajudin no només a millorar els resultats acadèmics, sinó també a millorar la nostra capacitat de raonament matemàtic.

Exàmens amb problemes i activitats de raonament
En aquest apartat us oferim un enllaç a tots els examens ja que en tots hi podeu trobar bé problemes, bé activitats que fan inevitable la reflexió.
Examen unitat 1: Els números naturals.
Examen unitat 2: Operacions amb naturals.
Examen unitat 3: Fraccions.
Examen unitat 4: Operacions amb fraccions.
Examen unitat 5: Els nombres decimals.
Examen unitat 6: Operacions amb decimals.
Examen unitat 7: Unitats de temps.
Examen unitat 8: Geometria plana.
Examen unitat 9: Longituds i superfícies.
Problemes visuals
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes amb suport visual que són poca cosa més que un simple exercici i que per tant poden ser útils com un primer esglaó a l’hora de treballar l’apartat que ens ocupa.
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.
Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però els posem aquí perquè els podem considerar interessants pel fet d’exigir una lectura acurada de l’enunciat i per tant fer imprescindible la seva correcta comprensió, un dels aspectes bàsics a l’hora de resoldre amb èxit un problema.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Problemes de càlcul mental.
Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.
Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes que realment es mereixen aquest nom i que considero més interessants, ja que presenten un complexitat que els acosta als que acostumem a resoldre a la vida real, complexitat que pot venir donada per la llargada de l’enunciat, la dificultat a trobar les dades o la quantitat de preguntes a contestar.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.