Més operacions amb fraccions

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Com és fàcil d’imaginar ja hem tractat les operacions amb fraccions anteriorment, concretament a Suma i resta de fraccions, però com que l’article va ser redactat un any que l’autor feia les matemàtiques de sisè el seu contingut fa referència tant a les fraccions que tenen igual denominador com a les que el tenen diferent. Per tant sembla lògic fer un nou article on només parlem del primer cas que és el que treballem a cinquè curs.

Per començar amb els casos més fàcils ens hem d’anar a SoftSchools.com que ens ofereix un parell d’enllaços, el primer per presentar-nos la suma i el segon per fer el mateix amb la resta.

Molt semblant, però amb la pressió de tenir menys temps que en el cas anterior per a introduir el resultat correcte, és Fractions Addition: Fractions with Common Denominators de XpMath.

I per acabar una pàgina que ens enfronta a unes sumes més díficils ja que barreja fraccions pròpies amb nombres mixts. Es tracta de Add Like Fractions With Lines de Visual Fractions. Si us sembla massa difícl proveu amb l’altra opció que ens presenta la mateixa web, Add Like Fractions With Circles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *