Qd’E 2011 – Problemes

priadu1

happy_sunRaonament i problemes, malgrat tenir una valoració específica als informes de la nostra escola, no és un apartat reconegut per la LOE. Com que en aquest bloc però, ens ajustem totalment al que fem i avaluem al nostre centre, els problemes són mereixedors del segon article de la sèrie Quadern d’Estiu.
El tema que ens ocupa, com el càlcul, forma part de les habilitats treballades al llarg dels dotze temes del llibre, però tal com vam fer a l’article anterior només esmentarem les unitats en que aquest contingut ha predominat sobre els altres o ha sigut objecte d’un examen específic, circumstància que el limita als temes 3, 4 i 7.

Consideracions generals

Tal com hem dit al paràgraf anterior els problemes són presents a tots el temes del llibre i per tant es fan imprescindibles unes reflexions i recomanacions de caràcter general.

La primera és la pàgina Diversitat cultural i matemàtiques de Juan José Cárdenas Ballestero, on trobareu algunes orientacions generals i un bon grapat de problemes que podreu imprimir.

Resolución de problemas, malgrat estar pensada per a l’ESO, es plenament aprofitable tant pel que fa a les consideracions inicials com a molts dels problemes proposats.

Si volem alternar els problemes aritmètics amb d’altres tipus d’exercicis podem anar a la pàgina Resolució de problemes que diferencia entre el que el seu autor anomena problemes d’operacions, problemes estratègics, investigacions i projectes.

Lugares aritméticos, geométricos i algebráicos, un dels apartats de l’esplèndida web matemàticas sin números s’allunya encara més que l’anterior dels típics problemes que trobem als llibres de text i per tant ens permet obrir més el nostre pensament.

Si després de visitar l’enllaç anterior us reafirmeu en ser un fidel amant dels problemes aritmètics i tradicionals podeu anar a Winmates o a Resolució de problemes matemàtics a primària, on no quedareu decebuts.

Per acabar i insistint en la idea que els problemes són alguna cosa més que el que habitualment trobem als llibres de mates us proposo una revisió dels 14 reptes que fins al dia d’avui han aparegut al bloc. No oblideu tampoc fer un cop d’ull a l’article de Quadern d’Estiu del juny anterior ni als desafiaments proposats per les persones que col·laboren al bloc de forma esporàdica.

Fraccions
Segon examen del tema 3 que va ser íntegrament dedicat als problemes amb fraccions.

Enllaços nous:
A la pàgina web de Vitutor podeu trobar 16 problemes de fraccions amb les seves respostes.
També trobareu fulls de problemes en format Word a Problemes amb fraccions 1 i Recull de problemes de fraccions, però ni el primer enllaç ni el segon us ofereixen les respostes.

Nombres decimals
Examen del tema 4 que va estar constituït bàsicament per problemes que feien referència a supòsits de tipus pràctic.

Enllaços nous:
Problemas con decimales és un arxiu PDF pensat per a primer d’ESO, però els nostres alumnes s’hi poden enfrontar als exercicis del full sense cap por.

Proporcionalitat i percentatges
L’examen del tema 7 es va centrar en exemples el més reals possibles de descomptes, recàrrecs i percentatges en general.

Enllaços nous:
Problemes de percentatges i proporcionalitats us ofereix un document en format Word amb una quinzena de problemes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *