Arxiu diari: 10/10/2016

Escriptura de números

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Com que som a les portes de fer l’examen del tema 1 cal revisar totes les activitats que ens poden ajudar a superar el tema. Les aparegudes anteriorment que estan relacionades amb la numeració les trobareu a Estiu2015_calcul i numeració, les de mesura a Estiu2015_mesura i les de càlcul mental i escrit a Estiudel2016 Calcul i numeració.
pencil_writingComplementarem tot aquest conjunt d’activitats amb tres de noves relacionades amb la lectura i escriptura de números. La dues primeres són dos dictats numèrics, Educaplay en català i Haciendo números en castellà. El tercer enllaç, que ens remet al Diccionari Invers de la Llegua Catalana, ens permet introduir totes les xifres d’un número i veure tot seguit la seva escriptura, ideal per resoldre els dubtes relacionats amb aquest tema.