Arxiu diari: 03/07/2016

Estiudel2016
Estadística i atzar

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratTal com vam comentar a l’article anterior, en aquest article completem els continguts que es valoren a l’apartat que sota el nom d’Espai, mesura i representació gràfica de dades comparteixen les competències bàsiques i els informes de la nostra escola.
És la darrera part de l’item, la representació gràfica de dades, la que es lliga amb l’estadística i per tant avui ens hi centrarem tot ampliant-lo amb l’atzar i la probabilitat.

 Estadística
Tastet d’estadística.
Treballem amb gràfiques.
Quina és la bona?
506 – Pesos diferents.
Càlcul de la mitjana.
512 – La mitjana aritmètica.
513 – Mitjanes i modes.
Moda, mitjana i mediana.
Mesures diferents, realitats diferents.
Batibull de dades – 6201407.
Calculem freqüències – 6201408.
 Atzar i probabilitat
Juguem amb la probabilitat.
Probablement jocs.
Era probable el resultat?
 Exàmens
Com podeu comprovar a les pàgines 158 i 159 del llibre de l’alumne, només dos temes tractaven enguany aquest apartat, són els dos que podeu veure tot seguit.
Unitat 1.
Unitat 3.
Com és lògic també afegim l’enllaç a les competències bàsiques ja que aquest continguts no hi manquen mai en aquestes proves.
Proves de competències bàsiques.