“Achilles, Agony, And Ecstasy de Manowar

[youtube]https://youtu.be/veOI7OgXlV4[/youtube]

Fa poc vaig trobar una cançó que parlava sobre l’heroi troià Hèctor: “Achilles, Agony, And Ecstasy” de David Shankle i  Kenny Earl “Rhino” Edwards. L’àlbum de heavy metal ” The triumph of steel” és el seu setè àlbum, el van gravar el 1992. La cançó parla de la Ilíada i de la participació de l’heroi en la guerra.

Cançó en anglès:

[PRELUDE]

[I HECTOR STORMS THE WALL]

I see my chariot run to your ships
I’ll drive you back to the sea
You came here for gold
The wall will not hold
This day was promised to me
The gods are my shield
My fate has been sealed
Lightning and javelins fly
Soon many will fall
We are storming the wall
Stones fall snow from the sky
We will pay with our glory
In the fire of battle
Zeus today is mine
Killing all my way
Like sheep and like cattle
Smashing skulls of all who defy
I spare not the hammer
I spare not the sword
This day will ring with my name
None have to chase me
Let he who will face me
Kill me or die by the sword

[II THE DEATH OF PATROCLUS]

Oh friend of mine, how to say goodbye
This was your time, but the armor you wore
Was mine, I will not rest
Until Hector’s blood is spilled
His bones will all be broken
Dragged across the field
This dear friend is how we’ll say goodbye
Until we meet in the sky

[III FUNERAL MARCH]

[IV ARMOR OF THE GODS]

[V HECTOR’S FINAL HOUR]

Here is inside the walls Troy, the gods weigh my fate
From this day do I abstain, to a memory of hate
To pay for all the blood that spilled
The many thousands I did kill,
No walls can contain the gods’ almighty will
I hear the silent voices I cannot hide
The gods leaves no choices so we all must die
Oh Achilles let thy arrows fly.
Into the wind, where eagles cross the sky
Today my mortal blood will mix with sand
It was foretold I will die by thy hand
Into Hades my soul descend

[VI DEATH HECTOR’S REWARD]

Cowards in the grip of fear, no valour to uphold
Cut into the earth, with honor long been sold
For all shall come to know me
As they fall unto their knees
Zeus the Thunderer, control my destiny
When the cards of life were dealt,
My hand a ruthless fate
To avenge, and bringeth fury, Hector feel my hate
A bloodbath was born to bring, by birth I’m an assassin
To cut the cord of life and beath,
Ties to earth unfasten
Blood and fire death and hate, your body I will desecrate
Dogs and vultures eat your flesh the hall of Hades waits
Kill…
Hector’s blood lies on the battlefield
His body lies on the battlefield
His body’s mangled wounds,
The gods who once protected him are now his gods of doom,
Like a tower standing tall, steadfest in direction
I fall upon you bringing death, the gods give no protection
Coward in the grip of fear, no valour to uphold
Cut into the earth, with honor long been sold
For all shall come to know me, as they fall ino their knees
Zeus the Thunderer, control my destiny
Blood and fire death and hate, you body I will desecrate
Dogs and vultures eat your flesh the hall of Hades waits
Die, die, die…

[VII THE DESECRATION OF HECTOR’S BODY]
[PART 1]
[PART 2]

[VIII THE GLORY OF ACHILLES]

The oath of the gods, this day was fulfilled
In the heat of the battle, Hector was killed
See him Patroclus, down in the dust
Rejoice in his death my symbol of trust
A dozen highborn youths, have been killed
Cutting their throats their blood was all spilled
Their bodies set at the fool of your fire
With oxen, sheep and two of your hounds
Your funeral pyre high off the ground
Hector’s body dragged three times around
I will carry the torch to your funeral pyre
I will ask of the wind to send high your fire
Hector’s blood will not be washed from my body until your body is burned
A prophecy spoken a promice fulfilled
More blood will be spilled, more will be killed.

 

Traducció en català:

preludi

I) Héctor asalta la muralla

Veig el meu carro a les seves naus, et tornaré al mar

Tu vas venir aquí per l’or, no ocuparàs la muralla

aquest dia va ser promès a mi

els déus són el meu escut, el meu destí ha sigut sejellat

els llampecs i les javalines volen

molts cauran aviat

estem asaltant la muralla

pedres i neu cauen del cel

Nosaltres pagarem amb la nostra glòria en el foc de la batalla

avui Zeus és meu

matant a tots en el meu camí com ovelles i bestiar

trencant els cranis de tots els que desafien

jo no perdono al martell ni  l’espasa

el dia d’avui sonarà amb el meu nom

ningú m’ha de perseguir,

Deixo que ell, que em desafiarà,

em mati o mori per l’espasa

II ) la mort de Pàtrocle

Oh amic meu, com dir adéu

aquest era el teu temps, però l’armadura que portaves era meva

No descansaré fins que la sang  d’Hèctor es vessi

tots els seus ossos seràn trencats

arrossegat pel camp

estimat amic així serà com ens direm adéu

fins que ens trobem en el cel

III ) marxa fúnebre

IV ) armadura dels déus

V ) Hora final d’Hèctor

Aquí està a l’interior de les muralles de Troia , els déus porten el meu destí

d’aquesta die he d’abstenir-se, a una memòria d’odi

per pagar per tota la sang que es va vessar

dels molts milers que vaig matar

ninguna murallla pot contenir l’omnipotent voluntat dels déus

Sento les veus silencioses que no puc amagar

els déus no deixen opcions , així que tots hem de morir

oh Aquil·les deixar les teves fletxes volar contra el vent , on les àguiles solquen el cel

avui la meva sang mortal es barrejarà amb la sorra

es va predir que moriré per la teva mà

la meva ànima baixarà a l’Hades

VI) la recompensa de la mort d’Héctor

Cobarts en les urpes de la por , no hi ha valentia per defensar

tallat a la terra , amb honor estat venut

perquè tots deuen coneixer-me

quan cauen de genolls

Zeus Tonant, controla el meu destí

Quan les cartes de la vida van ser repartides

la meva mà una destí despietat

per venjar-se, i dóna a llum la fúria , hector sent el meu odi

un bany de sang que vaig néixer per emportar, per naixement sóc un assassí

per tallar el cordó de la vida i els llaços de mort

a la terra lligats

La sang i el foc, la mort i l’odi , el teu cos vaig a profanar

els gossos i els voltors mengen la seva carn la sala d’espera Hades

matar …

Sang d’Héctor es troba en el camp de batalla destrossats ferides del seu cos

els déus que una vegada que el protegien ara són els seus déus de la fatalitat ,

com una torre alta de peu , ferms en la direcció

i caure sobre tu portant mort , els déus no donen cap protecció

Covard en les urpes de la por , sense valor per defensar

tallat a la terra , amb honor estat venut

perquè tots em coneixen, ja que queden fins als genolls

Zeus Tonant, el control del meu destí

La sang i foc la mort i l’odi , el teu cos vaig a profanar

els gossos i els voltors mengen la teva carn

Hades t’espera

VII ) la profanació del cadàver d’ Hèctor

VIII ) La glòria d’Aquil·les

El jurament dels déus , el dia d’avui es va complir

en el fragor de la batalla , va ser assassinat Hèctor

mira’l Pàtrocle, a terra en la pols

alegrat de la seva mort és el meu símbol de confiança

Una dotzena de joves d’ alt bressol han mort

tallant les seves goles; la seva sang va ser vessada

els seus cossos als peus del teu foc

amb bous , ovelles i dos dels seus gossos

El teu funeral alta pira del sòl

el cadàver d’Héctor arrossegat tres vegades al voltant

portaré la torxa a la pira del teu funeral

demanaré del vent per enviar-te alt foc

La sang d’Hèctor no serà rentda  del meu cos

fins que el seu cos es cremi

una profecia parla d’una promesa complerta

més sang vessada , més seran assassinats .

Què us ha semblat aquesta cançó? Creieu que segueix l’estructura de la Ilíada? Com va morir Hèctor? Qui el va matar? Per què ho va fer? Per què rep aquest nom la cançó? A quin poema d’Horaci us recorda el plany d’Aquil·les per Pàtrocle?

Andrea i Irina Balart
2n Batx. C

Un pensament a ““Achilles, Agony, And Ecstasy de Manowar”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *