Referents Clàssics en la lletra

Moltes són les cançons amb referents clàssics en la lletra com podreu observar en la major part dels apunts de L’empremta d’Orfeu, o aquest publicat a Aracne fila i fila: ZPU, Qué piensas.

Principalment, ZPU és un artista de Sant boi de Llobregat (Barcelona), que fa molts anys que va començar en aquesta cultura que prové d’Amèrica anomenada Hip Hop. El que destaca d’ ell és la seva projecció a las cançons que fa esment a moltes coses de la realitat i el que es viu cada dia que passa. També és estimat per molta gent perquè és un artista que sobresurt entre altres, perquè és molt original en les seves cançons i no es basa en el típic que la gent fa.

”Qué piensas” és amb la col·laboració d’un altre artista anomenat ”Pumpkin”. En aquesta cançó apareixen llatinismes i altres referents importants, principalment: “In corpore in sano pero en sana mente” (“Mens sana in corpore sano”). Fa referència al llatinisme de tenir el cos i la ment en total equilibri.
Un altre tipus de referent que es mostra a la lletra és: “Ateo, no me va el matrimonio pero si el deseo, Morfeo, que nos condiciona, el mundo o las personas”. Aquí vol mostrar que, Morfeu, és el déu dels somnis i considero que vol expressar que els somnis i el que somiem les persones algun cop ens poden condicionar d’alguna manera, o de que la gent molts cops se sent adormida i no s’adona del que està passant en ell o en tot el que l’envolta.

Phoenix

Vazili (Amb la Pupil·la) – CAVE CANEM

Vazili és un grup que està dins de l’escena del Hip Hop a Espanya, concretament Catalunya, i són uns dels innovadors en canviar l’estil i la manera del Rap i orientar-lo en el seu ambient català. El Rap en català no és molt ben vist en l’escena en general del Hip Hop, ja que va néixer als Estats Units d’Amèrica cap als anys 80, i que ningú mai no pensaria que es podria portar al català; però molta gent es pregunta per què hi ha Rap en espanyol, en italià, en francès… i no hi pot haver-hi de Català?. Doncs així és, gent com aquest grup han sabut tirar endavant aquesta cultura amb el seu propi estil i la seva pròpia llengua que és la catalana.
Aquest grup té un tema anomenat ‘’Caue Canem’’ escrit així en llatí, que en català vol dir: Vigila amb el gos.
A part del llatinisme que es troba en el títol com he indicat anteriorment, en la cançó també s’inclouen alguns altres llatinismes com ara:

Alea jacta est – La sort està tirada
Hic et nunc – Aquí i ara
Quid pro quo – Una cosa per l’altra
Caue Canem – Vigila amb el gos (Que és el títol de la cançó)
Si vis pacem, para bellum – Si vols la pau, prepara’t la guerra.

Això és una petita mostra de que el llatí no està ni molt menys mort ni antiquat, i per altra banda i no menys important, que en cançons actuals, d’n estil tal universal com és el Hip Hop i en un rap en català, hi apareixen llatinismes a les lletres que composen els grups!

Kronos – Phaeton

Lyrics:
Sleeping nyx on earth, but light remains here
golden columns seem ablazed in the skies
solar palace majestically never darkened
higher straight human four seasoned realm
a human runs to its neverending questions
burdensome light stops it, violently closes its eyes
then once inside, he saw a divine crowned god

Amongst hours, days, years, and centuries
he was sat down on a bejeweled throne
now, his sight was used to…
and distinguishes strange shades behind…
embodied summer, spring, autumn, and winter
now, he walked where no human dwells
a strong voice echoes as from Hades’ fields…
“Welcome my son… Narrate me your worries’ path…” (HELIOS)
“Worms laugh of my deitylink, liar am I and braggart, too…” (PHAETON)
“Thou art son mine, by the Styx, ask me a favour…” (Sworn HELIOS)

“You are worthy to be called my son
And Clymene hyas told you the truth
And that you may not doubt my word
ask what boon you will” [Helios to Phaeton]

“Just for one day, through the sky from east to west
be the suncharioteer…” (answered proudly PHAETON)

“My wild steeds didn’t trust unknown hands, even strongly held…
From olympe to Poseidon Kingdom, the fall is too fast…” (HELIOS)

Sworn by the river of hate, forbidden by rules of gods
“And may that styian pool whereby gods swear
but which my eyes have never seen
be witness of my promise” [Helios to Phaeton]
Morningstar opened the gates and night left the place
“My messengers are impetuous, don’t reach Zeus’ empire
Don’t touch the worm’s lair to consume it…
Just follow my wheel’s way…” (HELIOS)
“Take my counsel, not my chariot, while you still stand on solid ground”
And through the mist, Phaeton rushed to his loss… [Helios to Phaeton]

Divine horses weren’t taken in by it…
By a weak and awkward hand, they feel the change
and then, to a funeral path they were…
Under the unpowerful sight of lightword…
Free and wild, the guides charged into the worm’s lair
so near, fire spread as fast as the plague and burnt everything
serenity of Hades were disturbed and rays pierced its shrine
towns were reduced in ashes, waters evaporated…
Poseidon, emperor of the sea, began to boil but earth beseeched
godmaster to end this carnage and thundered the worm…
“If the sea perish and the land and the realms of the sky
the were are hurled back…” (To primeval chaos)
[Gaia to Zeus]

Nymphs found the corpse and buried it…
Night covered the day by the same of sun
from pain and tears, the coffin were amber…
cries stars from silvered Nyx eyes flow forever…

Català:

Nyx dormia a la terra, però la llum segueix sent aquí les columnes d’or, sembla Ablaze al cel majestuós palau solar mai fosca escala més alta quatre experiments regne humà un ésser humà va a les seves preguntes sense fi la llum una càrrega que s’aturi, violentament tanca els ulls a continuació, un cop dins, va veure un diví déu coronat hora

Entre, dies, anys i segles que es va asseure en un tron enjoiat ara, la vista s’utilitza per … i distingeix tons estranys darrere de … estiu consagrats, primavera, tardor, hivern i ara, anaves a on cap ésser humà habita un ressò de veu forta a partir d’Hades camps … “Benvingut al meu fill … em Narrar les seves preocupacions” camí … ” (HELIOS) “Els cucs es riuen de la meva deitylink, mentider sóc jo i fanfarró, també …” (PHAETON) “Tu ets fill meu, per la llacuna Estígia, demanar-me un favor …” (HELIOS Jurada) “Tu ets digne de ser cridat el meu fill i hyas Clímene et vaig dir la veritat i que no es pot dubtar de la meva paraula preguntar què benedicció que es” [Helios a Faetont] “Només per un dia, a través del cel de l’est a oest suncharioteer … ” (Respon amb orgull PHAETON) “Els meus cavalls salvatges no confiava en mans desconegudes, fins i tot molt arrelades … De Olimpia a Posidó Espanya, la caiguda és massa ràpida …” (Helios).

Jurat pel riu d’odi, prohibit pels reglaments dels déus “I que aquest grup styian pel qual els déus, però juro que els meus ulls mai han vist ser testimoni de la meva promesa” [Helios a Faetont] Morningstar va obrir les portes i la nit va abandonar el lloc “El meu missatgers són impetuosos, no arriben “imperi de Zeus No toqueu el cau del cuc per consumir … Només has de seguir la roda de la forma en que el meu …” (HELIOS) “Pren el meu consell, no és el meu carro, mentre segueixen en peu en terra ferma” I a través de la boira, Faetón es van afanyar a la seva pèrdua … [Helios a Faetont] cavalls divins no van ser preses per ella … En una mà feble i maldestre, se sent el canvi i, a continuació, a una ruta de funeral que es … A la vista de unpowerful lightword … gratis i silvestres, les guies de càrrega en el cau de tan a prop del cuc, la propagació del foc tan ràpid com la pesta i la serenitat tot el cremat d’Hades van ser pertorbats i raigs penetrar en les seves ciutats santuari es van reduir en cendres, l’aigua s’evapora … Posidó, l’emperador de la mar , va començar a bullir, però la terra va suplicar godmaster per posar fi a aquesta carnisseria i va tronar el cuc … “Si la perdi mar i la terra i els regnes del cel s’estan llançats de nou …” (Per al caos primigeni) [Gaia a Zeus]

Les nimfes es troben el cadàver i el van enterrar … Nit coberta el dia pel mateix sol de dolor i llàgrimes, el taüt es ambre … plora estrelles de plata ulls Nyx flux de sempre …

Kronos – Kronos

[Lyrics]

…I am Kronos
The MIghty son of Ouranos
Secretly stolen then hidden
far off appetite of my father
I grew upon a revenge way
Cause mother earth Gaia beseeched me
to kill our undivine killer
such is the fate of my birth

Cause no one but him
Had the right to ascend the throne
Cause no one else but him
had the right to pretend to the crown
…I am Kronos
born from divine copulations
amongst seven, I’m the last titan son
apart of the first divine generation

I took a flintstone’s scythe
and violently, I cut genitor’s testicles
…Left hand is now a bad omen
a terrible scream unleashed the universe
Vomit devine
The son of a fear symbolic…fall eternal
With Rhea as bride, I resigned on Eliderealm
I am the one…The one who dominates
I am Kronos

Once enthroned
The fathermadness filled my empty veins
better than ever to be alone
What’s use to be several?
To share is a human weakness
once enthroned
my sons declared the war
and gathered as one for the colossal titan strife
a war I lost, thundered by my son Zeus…

I am Kronos
born from divine copulations
amongst seven, I’m the last titan son
apart of the first divine generation…

Kronos – Sisyphe

Sisyphe,
Les dana¯des remplirent un tonneau vide
Tantale expiait son acte infanticide
Ainsi les dieux infligent des punitions perfides
Sisyphe, le ch¢timent divin est ©ternel
Had¨s, traine Sisyphe en enfer
On ne trahit pas Zeus dans son royaume
Car les secrets des dieux sont inviolables

Sisyphe, pour toujours tu pousseras un rocher
Qui retombera sans cesse avant d’atteindre le sommet
Ainsi, comme ton semblable Atlas
Tu supportes la voëte c©l¨ste
La vengeance des dieux est terrible, Corinthien
Le Nadir est humain, le Z©nith divin
Que le reigne terrestre est ©ph©m¨re !
Les portes du Tartare sont  jamais closes

Sisyphe, Ixion tourne sur une roue… enflamm©e
Tityos  sa t¢che ingrate est condamn©
Les dieux infligent des punitions perfides, Sisyphe

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 

REFERENTS CLÀSSICS EN LA MÚSICA ACTUAL