Giraluna de Luis Eduardo Aute

Us deixem aquí una cançó plena de referents, titulada Giraluna de Luis Eduardo Aute, un músic i cantautor espanyol d’origen filipí.  A més de ser cantautor Aute és conegut també com a director de cine, pintor y poeta.

Lletra

Hay quien sueña con los ríos
que conduzcan a El Dorado
hay quien sueña con las fuentes
de la Eterna Juventud
Hay quien sueña con el Oro
del Becerro idolatrado
y quien sueña con la Alquimia
que haga del vicio, virtud…
Pero yo que no pretendo
fortalezas ni fortuna,
sólo un sueño soñaría…
entre un mar de girasoles
buscaría un Giraluna
que velara y desvelara
cada noche la otra cara
de la luna…
gira, gira Giraluna,
gira, gira, gira, luna
gira, gira y mírame…
Hay quien sueña con el trueno
de la caja de Pandora
hay quien sueña con el rayo
redentor del Santo Grial
Hay quien sueña con Olimpos
donde no entre el mal de Aurora
y quien sueña con androides
más allá del Bien y el Mal.
Hay quien sueña con el tacto
de la mano del rey Midas
hay quien sueña con la piedra
del poder filosofal
Hay quien sueña con cruzadas
contra infieles en guaridas
Y quien sueña con arenas
en la Meca celestial
Haz que vea el haz de luz
gira gira Giraluna,
gira gira gira,luna
de la cara de tu cruz.

En aquesta cançó trobem diferents referents bíblics o religiosos com la Meca, las cruzadas o el vedell d’or (símbol preuat per als israelitas). A més trobem referents clàssics com la caixa de Pandora. Què és i a què es refereix el cantautor quan diu el tro de la caixa de Pandora? Apareix en la cançó també l’alquímia. Sabríeu explicar què és i quins filòsofs grecs van iniciar aquesta pràctica científica? També trobem el referent mitològic de l’Aurora. Per què és coneguda aquesta deessa i quin és el seu nom grec? Ja per acabar, la cançó es refereix a la Lluna. Quin és el nom de la deessa llunar grega?

Amb el disc Giralunas, Aute també ha tret ‘Vincent y el Giraluna’, un emocionant retrat de l’art enfrentat al món:

Andrea i Irina Balart.

2n Batx.C Grec i llatí.