Bibliografia i webgrafia

El meu treball no s’ha inspirat en la lectura de cap llibre perquè no n’hi ha cap que tracti aquest tema.

He fet un continu treball de camp, escoltant moltes i moltes cançons a Youtube, a iTunes, a spotify…

M’han servit els coneixements adquirits a classe de Llatí i de Grec i els blocs de clàssiques de la Margalida Capellà i els seus alumnes i col·laboradors per tal de trobar les referències clàssiques que desconeixia en llatinismes, llatinismes jurídics, llatinismes en la música, literatura grega, mitologia grecoromana, etimologia, … Les pàgines web dels artistes, les seves xarxes socials, les notícies d’actualitat publicades en diaris i revistes… Tot el material utilitzat l’he posat en enllaços tal com demana la metodologia de recerca digital i de propietat intel·lectual.

REFERENTS CLÀSSICS EN LA MÚSICA ACTUAL