Com ho faré?

Per tal d’aconseguir la informació per tal de demostrar la meva hipòtesi  el que faré serà una recerca musical dels diferents artistes i de diferents estils musicals que han utilitzat aquests referents clàssics i per què ho han fet, faré un estudi de tots els referents clàssics que es troben en les cançons, a vegades amagats. També faré diverses entrevistes, i una enquesta per tal de saber si la gent coneix o desconeix els referents clàssics i què pensen sobre aquests. Per altra banda, per tal de contrastar la meva hipòtesi inicial interpretaré diferents cançons que han estat influenciades pels referents clàssics, una d’elles d’estil Gòspel cantada per mi mateixa.

REFERENTS CLÀSSICS EN LA MÚSICA ACTUAL