36 thoughts on “Els dotze treballs d’Hèracles amb Thinglink i el grec d’Apol·lodor!

 1. Pingback: Ens ajuda una imatge a entendre millor el grec de Pausànias? | El Fil de les Clàssiques

 2. Elisa Moya

  Salve Huete!
  He trobat un petit error en els textos a traduïr, surt dos cops el text de les les eugues de Diòmedes i no surt el de Els bous de Gerió. I en un dels textos de Diòmedes, surt sense accent Diòmedes. Pel que fa a la resta del article m’ha agradat i sobretot el vídeo que trobem enmig del mosaic, la representació dels estables del rei Augies.

  Felicitats Víctor.

 3. moya.elisa2011

  Salve!

  Aquí deixo la traducció d’aquestes frases relacionades amb els dotze treballs d’ Hèracles, menys la dels bous de Gerió que no està. He seguit l’ordre de l’article enllaçat però em sembla que no està bé aquest ordre.

  -Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν
  Primerament, li va ordenar portar la pell del lleó de Nèmea.

  -Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι
  Com a segon treball li va ordenar matar l’Hidra de Lerna.

  -Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  ἐνεγκεῖν
  Com a tercer treball li va ordenar transportar viva la cérvola de Cerinea a Micenes.

  -Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  Com a quart treball li va ordenar capturar el porc senglar d’Erimant.

  -῾´Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι.
  Com a sisè treball li va ordenar expulsar els ocells de l’Estímfal.

  -Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον
  Com a cinquè treball li va ordenar treure els ramats d’Augies en un sol dia.

  -῾´Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον
  Com a setè treball li va ordenar capturar el bou de Creta.

  -᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν
  Com a vuitè treball li va ordenar portar a Micenes les eugues de Diomedes, el traci.

  -᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης
  Com a novè treball, li va ordenar portar el cinyell d’Hipòlita.

  -Els bous de Gerió

  -Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν
  Com a dotzè treball li va ordenar portar Cèrber de l’Hades.

  -῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν
  Com a onzè treball li va ordenar portar les pomes d’or de les Hespèrides.

 4. huete.victor1020 Post author

  El text dels bous de Gerió és aquest:
  Δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν.
  Aquest treball aniria a la imatge on he posat el treball del cinyell d’Hipòlita. El treball del cinyell d’Hipòlita correspon a la imatge de la cantonada esquerra de la part superior. Ho sento per l’error.

 5. moya.elisa2011

  Salve!

  Deixo aquí la frase que em faltava:

  Δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν.
  Com a desè treball li va ordenar portar d’Eritia els bous de Gerió.

 6. Andrea Balart

  Xaipe!

  -Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν
  Primer, així doncs, va rebre l’ordre de treure-li la pell al lleó de Nemea.

  -Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι
  En la segona prova va rebre l’ordre de matar l’Hidra de Lerna.

  -Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  ἐνεγκεῖν
  En la tercera prova va rebre l’ordre de portar viva a la cérvola de Cerinia a Micenas.

  -Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  La quarta prova era el senglar d’Erimant que va rebre l’ordre de portar viu l’animal.

  -῾´Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι.
  En la cinquena prova va rebre l’ordre de treure els fems en els estables d’Augías en un sol dia.

  -Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον
  Com a cinquè treball li va ordenar treure els ramats d’Augies en un sol dia.

  -῾´Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον
  En la sisena prova va rebre l’ordre d’expulsar els ocells d’Estímfal.

  -᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν
  En la vuitena prova va rebre l’ordre de portar les euges de Díomedes, de Tràcia a Micenas.

  -᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης
  En la novena prova Heracles va rebre l’ordre de portar el cinyell d’Hipòlita.

  Δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν.
  En la desena prova va rebre l’ordre de portar els bous de Geríon cap a Euristeu.

  -῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν
  En la onzena prova va rebre l’ordre de robar les pomes d’or de les Hespèrides.

  -Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν
  En al dotzena prova va rebre l’ordre de portar el gos Cèrber fora de l’Hades.

 7. irina

  -Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν
  Primer, certament, va rebre l’ordre de treure-li la pell al Lleó de Nemea.

  -Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι
  En la segona prova, va rebre l’ordre de matar l’Hidra de Lerna.

  -Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  En la tercera prova, va rebre l’ordre de transportar viva la cèrvola de Cerínia.

  Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  La quarta prova era el senglar d’Erimant, que va rebre l’ordre de portar viu l’animal

  -Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον

  En la cinquena prova, va rebre l’ordre d’emportar-se els excrements dels estables d’Augias en un sol dia

  ῾´Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι.

  En la sisena prova, va rebre l’ordre d’expulsar les aus d’Estímfal

  ῾´Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον
  En la setena prova, va rebre l’ordre d’agafar el toro de Creta

  ᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν

  En la vuitena prova, va rebre l’ordre de portar les eugues de Díomedes de Tràcia cap a Micenas,

  -᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης
  En la novena prova, Hèracles va rebre l’ordre de portar el cinyell d’Hipòlit.

  Δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν.

  En la desena prova, va rebre l’ordre de portar els bous de Gerion cap Euristeu.

  ῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν
  En l’onzena prova, va rebre l’ordre de robar les pomes d’or de les Hespèrides

  ῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν
  En la dotzena prova, va rebre l’ordre de treure Cèrber fora de l’Hades.

 8. Laia Gonzalez

  Hola!! M’ha encantat aquest treball! Es molt original i semla divertit de realitzar. Espero que nosaltres tambe poguem fer alguna cosa aixi, encara que no sapiguem grec. Esta molt xulo el video de la representacio de “Els estables del rei Augies”!! Es una manera d’apendre representant-lo. Ademés, ami m’encanta el teatre i poder representar escenes de la mitologia!!

 9. Pol Montferrer

  Salve!
  Es considera mosaic tota aquella decoració que es troba a llocs consagrats com les Muses. Més tard, el mosaic es convertirà en un tipus de paviment elegant que decorava espais públics i privats.
  A Badalona tenim un preciós mosaic, anomenat Mosaic de l’ impluvium que es troba a la casa dels Dofins i que us recomano visitar.
  Mirant el mosaic d’adalt, m’he fixat en el primer treball, el del Lléo de Nèmea: un lleó que difundia el pànic a la regió de Nemea. Aquest lleó, era inpenetrable per armes a causa de la seva gruixuda pell, així que Hèrcules va ficar-lo en el seu cau, que només tenia 2 sortides, i allà dintre el va asfixiar i en conseqüencia, matar.

 10. Andrea Balart

  Xaipe!

  -Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  En la quarta prova va rebre l’ordre de capturar el porc senglar d’Erimant viu.

 11. irina

  -Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  En la quarta prova va rebre l’ordre de capturar viu el porc senglar d’Erimant.

  -Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον
  En la cinquena prova va rebre l’ordre de treure els fems en els estables d’Augías en un sol dia.

  ᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν
  En la vuitena prova va rebre l’ordre de portar les euges de Díomedes, de Tràcia a Micenas
  -᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης
  En la novena prova Heracles va rebre l’ordre de portar el cinyell d’Hipòlita.
  -Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν
  En al dotzena prova va rebre l’ordre de portar el gos Cèrber fora de l’Hades.

 12. Andrea Balart

  Xaipe!

  -Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν
  Primer, així doncs, va rebre l’ordre de treure-li la pell al lleó de Nemea.

  -Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι
  En la segona prova va rebre l’ordre de matar l’Hidra de Lerna.

  -Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  ἐνεγκεῖν
  En la tercera prova va rebre l’ordre de portar viva a la cérvola de Cerinia a Micenas.

  -Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  La quarta prova era el senglar d’Erimant que va rebre l’ordre de portar viu l’animal.

  -Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον

  En la cinquena prova va rebre l’ordre de treure els excrements dels estables d’Augias en un sol dia.

  ῾´Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι.

  En la sisena provava rebre l’ordre d’expulsar els ocells d’Estímfal.

  ῾´Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον
  En la setena prova va rebre l’ordre de capturar el toro de Creta
  -᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν
  En la vuitena prova va rebre l’ordre de portar les euges de Díomedes, de Tràcia a Micenas.

  -᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης
  En la novena prova Heracles va rebre l’ordre de portar el cinyell d’Hipòlita.

  Δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν.
  En la desena prova va rebre l’ordre de portar els bous de Geríon cap a Euristeu.

  -῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν
  En la onzena prova va rebre l’ordre de robar les pomes d’or de les Hespèrides.

  -Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν
  En al dotzena prova va rebre l’ordre de portar el gos Cèrber fora de l’Hades.

 13. Xènia Serra

  – El lleó de Nèmea: Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν.
  El primer, així doncs, li va ordenar portar la pell del lleó de Nèmea.

  – L’Hídra de Lerna: Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι.
  El segon treball que li va ordenar va ser matar a l’Hídra de Lerna.

  – La cérvola de Cerínia: Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  ἐνεγκεῖν.
  El tercer treball que li va ordenar va ser portar viva a la cérvola de Cerínia a Micenes.

  – El senglar d’Erimant: Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν.
  El quart treball que li va ordenar va ser obtenir el porc senglar d’Erimant.

  – Les aus del llac Estímfal: ῾´Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι.
  El cinquè treball que li va ordenar va ser expulsar els ocells d’Estímfal.

  – Els estables d’Augías: Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον.
  El sisè treball que li va ordenar va ser treure els excrements del remat d’Augías en un sol dia.

  – El bou de Creta: ῾´Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον.
  El setè treball que va ordenar va ser portar el toro de Creta.

  – Les eugues de Diomedes ᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν.
  El vuitè treball que li va ordenar va ser portar les eugues de Diomedes de Tràcia fins a Micenes.

  – El cinyell d’Hipòlita: ᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης.
  El nové treball que va ordenar a Hèracles va ser obtenir el cinturó d’Hipòlita.

  – Els bous de Gerió: Δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν.
  El desè treball que va ordenar va ser portar els bous de Gerió a Euristeu.

  – El gos Cèrber: Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν.
  L’onzè treball que va ordenar va ser portar Cèrber fora d’Hades.

  – Les pomes d’or del jardi de les Hespèrides: ῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν.
  El dotzè treball que va ordenar va ser portar la poma d’or de les Hespèrides.

 14. Noelia B

  Un mosaic és una decoració per al terra format de petites peces de ceràmica. A Badalona tenim com un dels símbols representatius el mosaic de la casa dels Dofins anomenat Mosaic de l’ impluvium.

  M’he fixat en el mosaic corresponent al treball del Toro de Creta, un toro que treia foc pel nas i que Hèrcules es va veure obligat a capturar.

 15. Pingback: Prometeu i Pandora | El fil del mite grec

 16. noradomingo

  Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν –> Primerament, li va ordenar portar la pell del lleó de Nèmea.

  Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι –> Com a segon treball li va ordenar matar l’Hidra de Lerna.

  Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  ἐνεγκεῖν –> Com a tercer treball li va ordenar transportar viva la cérvola de Cerinea a Micenes.

  Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν –> Com a quart treball li va ordenar capturar el porc senglar d’Erimant.
  Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι. –> Com a sisè treball li va ordenar expulsar els ocells de l’Estímfal.

  Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον –> Com a cinquè treball li va ordenar treure els ramats d’Augies en un sol dia.

  Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον –> Com a setè treball li va ordenar capturar el bou de Creta.

  Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς Μυκήνας κομίζειν –> Com a vuitè treball li va ordenar portar a Micenes les eugues de Diomedes, el traci.

  Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης –> Com a novè treball, li va ordenar portar el cinyell d’Hipòlita.

  Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν –> Com a dotzè treball li va ordenar portar Cèrber de l’Hades.

  Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν –> Com a onzè treball li va ordenar portar les pomes d’or de les Hespèrides.

 17. Inés Navarro

  Salvete!
  A Badalona tenim un mosaic, anomenat Mosaic de l’ impluvium que es troba a la casa dels Dofins.
  Un mosaic és un conjunt de peces de ceràmica que serveis per decorar el terre.
  En aquest mosaic es poden observar els dotze treballs d’Hèrcules ( el lleó de Nemea, l’hidra de Lerna, el bou de Creta, etc).
  Jo m’he fixat en “el gos Cèrber´´ que és darrer treball d’Hèracles , el més difícil. Tenia que treure al gos Cèrber dels inferns. Aquest gos era un monstre de tres caps amb cua de serp que s’encarregava de vigilar que els morts no s’escapessin de l’Hades. Hèracles li demana a Hades, déu dels inferns, que li deixi endur-se a Cèrber. Ell va accedir amb la condició que fos capaç de capturar-lo sense armes. Així Hèracles, només amb la força dels seus braços, va aconseguir retenir l’animal i el va portar a Micenes, poc després el va retornar a Hades.

 18. Adrià Pérez

  Salve!
  A Badalona trobem el mosaic anomenat “Mosaic de l’ impluvium” que es troba a la casa dels Dofins.
  Un mosaic és una obra d’art a partir d’un conjunt de peces de ceràmica que decora el terre.
  En aquest mosaic trobem els diferents treballs.
  Jo m’he fixat en “La cèrvola de Cerinia” que és un dels treballs d’Hèracles . Aquest treball era caçar una cèrvola , peró sense eines. Heracles va tardar molt temps en aconseguir-ho, peró aixo demostra que no fa falta fer el treball de pressa para que surti bé.

 19. gimenez.judit

  Xaipe!
  Tinc un dubte, en aquest altre apunt del bloc diu que el 5é treball és l’expulsió dels ocells d’Estímfal i en canvi en aquest apunt és el 6é treball. De quin m’hauria de fiar?
  Molt bon apunt Víctor!

 20. gimenez.judit

  A més, a l’apunt enllaçat al comentari anterior també es troben invertides la onzena amb la dotzena.

 21. Margalida Capellà Soler

  Judit, crec que has de refiar-te d’aquest apunt. En Víctor ha partit del text d’Apol·lodor. L’altre és d’unes noies de quart que jo no vaig supervisar perquè no eren alumnes meves i, en el seu moment, ja vaig entendre que es limitaven a posar els treballs sense cap ordre, no hi ha cap enllaç… Crec que hauries de saber diferenciar una entrada de l’altra; tanmateix, ara que Iria és alumna meva ja li diré que hi posi ordre perquè no porti més a la confusió. Gràcies per exposar en comentari els teus dubtes i ajudar-nos a millorar el bloc entre tots. Avant!

 22. Alina Roman

  Xaipete!

  Aquí teniu la traducció de les frases en grec:

  -Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν
  Primer, va rebre l’ordre de treure-li la pell al lleó de Nemea.

  -Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι
  En la segona prova va rebre l’ordre de matar l’Hidra de Lerna.

  -Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  ἐνεγκεῖν
  En la tercera prova va rebre l’ordre de portar viva a la cérvola de Cerinia a Micenas.

  -Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  La quarta prova era el senglar d’Erimant que va rebre l’ordre de portar viu l’animal.

  -῾´Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι.
  En la cinquena prova va rebre l’ordre de treure els fems en els estables d’Augías en un sol dia.

  -Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον
  Com a cinquè treball li va ordenar treure els ramats d’Augies en un sol dia.

  -῾´Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον
  En la sisena prova va rebre l’ordre d’expulsar els ocells d’Estímfal.

  -᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν
  En la vuitena prova va rebre l’ordre de portar les euges de Díomedes, de Tràcia a Micenas.

  -᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης
  En la novena prova Heracles va rebre l’ordre de portar el cinyell d’Hipòlita.

  Δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν.
  En la desena prova va rebre l’ordre de portar els bous de Geríon cap a Euristeu.

  -῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν
  En la onzena prova va rebre l’ordre de robar les pomes d’or de les Hespèrides.

  -Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν
  En al dotzena prova va rebre l’ordre de portar el gos Cèrber fora de l’Hades.

 23. claudia27

  Aquí deixo les frases i la traducció d’aquestes estan una mica desordenades però confio en que la traducció estigui bé:

  -Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι
  Com a segon treball li va ordenar matar l’Hidra de Lerna.

  -Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν
  Primerament, li va ordenar portar la pell del lleó de Nèmea.

  -Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν
  Com a quart treball li va ordenar capturar el porc senglar d’Erimant.

  -Τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν
  ἐνεγκεῖν
  Com a tercer treball li va ordenar transportar viva la cérvola de Cerinea a Micenes.

  -῾´Εβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον
  Com a setè treball li va ordenar capturar el bou de Creta.

  -῾´Εκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι.
  Com a sisè treball li va ordenar expulsar els ocells de l’Estímfal.

  -Πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ
  μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον
  Com a cinquè treball li va ordenar treure els ramats d’Augies en un sol dia.

  -Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν
  Com a dotzè treball li va ordenar portar Cèrber de l’Hades.

  -᾿´Ογδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς
  Μυκήνας κομίζειν
  Com a vuitè treball li va ordenar portar a Micenes les eugues de Diomedes, el traci.

  -᾿´Ενατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης
  Com a novè treball, li va ordenar portar el cinyell d’Hipòlita.

  -῾Ενδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν
  Com a onzè treball li va ordenar portar les pomes d’or de les Hespèrides.

 24. Raül Àlvarez

  Χαιρετε,
  Qui no coneix, avui en dia, aquest mite tant difós per pel·lícules, contes, i demés, encara que la que tothom coneix més (crec jo), és per la filmació de Disney (i ho diu una persona que no la vist). El que jo no sabia, fins fa ben bé poc, és que el motiu dels treballs en qüestió era la simple redempció per l’assassinat de la seva família. Bon apunt!

 25. Pingback: Ser un Cèrber | L'univers clàssic dels nostres mots

 26. Pingback: Els 12 treballs d’Hèrcules amb Kahoot! | El fil del mite grec

 27. Jordi Martín Guillen

  A Badalona trobem el mosaic anomenat “Mosaic de l’impluvium” que es troba a la casa dels Dofins.
  Un mosaic es una decoració d’una superfície feta incrustant-hi trossets de pedra, de marbre o d’altres materials de diferents colors.
  Al comentari anterior he seleccionat el treball “El gos Cèrber” que està situat a la primera fila, tercera columna.
  El lleó de Nèmea era una fera que infundia terror als camps de Nèmea, diuen que era invulnerable i per això Hèrcules(Heràcles en grec) el va tenir que estrangular per abatre’l, després li va treure la pell a la fera i es va fer una capa. Al morir el lleó va pujar al cel.

 28. Adrian Pacheco

  Un mosaic és una obra artística feta per petites peces de diferents colors per formar una imatge, com la imatge d’aquest article. A ” Baetulo” tenim un mosaic dels romans, a la Casa dels Dofins. Es diu Casa de Dofins perque al dibuix del mosaic surten .

 29. Erika Luque

  Aquests articles i enllaços han estat molt bé, m’han agradat molt, sobretot la representació dels estables d’Augías, la de l’Hídra de Lerna i el vídeo central. Aquest treball ha estat molt xulo i es molt original.

 30. Ana Núñez

  Molt bona feina! Aquest article m’ha captivat molt, està molt reeixit, es nota l’esforç que han posat en realitzar-lo.
  M’han agradat molt les frases, que gràcies a les seves traduccions he pogut gaudir d’elles.
  Sense dubte el que més m’ha cridat l’atenció i més m’ha encantat ha sigut el vídeo central.
  Les meves felicitacions pel gran treball obtingut!

 31. Pau Naim

  Trobo que és un gran treball esta molt ordenat i ven explicat m’han agradat molt el video central i el video de Pepe Da Rosa ja que el tobo molt interresant.
  De mossaics hi ha un a badalona a la casa dels dofins. Trobo que són molt interesants.

 32. Marc Monreal

  El Thinglink què han fet em sembla un treball molt elaborat i ben fet. El vídeo de la representació dels estables del rei Augies esta molt ben fet i editat i t’explica com Hèrcules els va netejar, però el vídeo que més m’ha agradat és el de Pepe Da Rosa què t’explica els 12 treballs d’Hèrcules amb humor.
  Un mosaic és una composició decorativa elaborada a partir de tessel·les de diferents colors i materials. A Badalona hi ha un mosaic anomenat ” Impluvium ” situat a la Casa dels Dofíns.

 33. Christian Munera

  Molt bon treball. En el vídeo la part que mes m’agradat a sigut la de la representació dels estables d’Augías estan molt ben explicat els 12 treballs d’Hèracles.
  Un mosaic es una decoració de terra o de paret que en alguns casos porta tessel.les de colors o amb figures geometriques. A Badalona hi ha un mosaic en l’impluvium situat a la casa dels dofins.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *