Tag Archives: Declinacions

La cançó de les declinacions

Des de Mallorca i via Bàrbara Matas, Mercè Otero m’ha enviat aquest vídeo d’uns alumnes de l’IES Manacor, de la professora Antònia Soler, que capitanejats per Carme Gibanel, interpreten una fantàstica cançó per memoritzar les declinacions llatines. La cantant és Carme Gibanel, acompanyada dels baixistes Adrià Roldan i Josep Lluis Santandreu (de segon de batxillerat) i la pianista col·laboradora Anna Roig (de 4t ESO).Fins ara, a Aracne fila i fila sols teníem la primera i la cinquena.

[youtube]http://youtu.be/WL666KkKanc[/youtube]

En llatí hi ha declinacions

cinc són les que nosaltres aprendrem.
La primera molt fàcil és
i aquesta diu així:
A, A, AM, AE, AE, A
AE, AE, AS, ARVM, IS, IS.
La segona neutres ja té
i també la sabrem molt bé:
VS, E, VM, I, O, O
I, I, OS, ORVM, IS, IS
i abans d’acabar
els neutres tots hem d’escoltar
VM, VM, VM, A, A, A,
singular i plural.
La tercera fàcil pareix,
però atenció! no us confieu!
res o S, res o S, EM, IS, I, E o I
ES, ES, ES, VM o IVM, IBVS, IBVS
els neutres direm:
res, res, res, A, A, A,
IA, IA i la tercera està.
Escoltau! Ara en ve una altra
i aquesta ja serà la quarta:
VS, VS, VM, VS, VI, V
VS, VS, VS, VVM, IBVS, IBVS.
I ara no us espanteu
que els neutres por no faran
V, V, V, VA, VA, VA.
Si heu arribat a la cinquena
ja no tindreu més mal d’esquena
ES, ES, EM, EI, EI, E
ES, ES, ES, ERVM, EBVS, EBVS.

Videte, audite et scribete: Hyacinthus

Salvete, condiscipuli condiscipulaeque

Finalment, us podem presentar el nostre treball de Flors i declinacions (lilium. -i; tulipa, -ae…). De quina declinació és hyacinthus? De quin gènere? Com ho heu sabut? Videte, audite et scribete!

Si pareu atenció a les imatges CC del nostres jacints i escolteu força, podreu escriure en llatí l’àudio del vídeo i declinar en tots els casos i nombres el mot jacint en llatí. Heu detectat algun error? Per cert, sabeu de quin personatge mitològic prové el nom de la flor del jacint? Trobareu el seu mite a la segona part de Narracions de mites clàssics!

Valete!

Gene Roballino
Alejandro Gago
4t ESO Lingua Latina

Videte, audite et docete: Tulipa-ae

Salvete, condiscipuli!

Videte, audite et docete:

Si cliqueu damunt les diferents tulipes (per cert, sabeu si els romans les coneixien?), mireu les imatges i escolteu amb atenció l’àudio que us hem preparat ad hoc (sabeu què vol dir?), recordareu la primera declinació, la concordança adjectiu-substantiu i el present d’indicatiu. Ja sabeu la primera declinació, els adjectius de la primera classe i el present d’indicatiu de Sum i els verbs de la segona conjugació? Ho demostreu!

Creieu que amb la tasca de les flors de la Lida podem aprendre llatí? Recordeu el neutre de la segona? A què espereu per publicar-ne més!

Per cert, quina és l’anàlisi morfològica dels verbs d’aquests apunt: salvete, videte, audite, docete, valete? Els podeu escriure fent un canvi de nombre?

Valete!

Mateda Jawara
Inés Lloveras
4t ESO Lingua Latina

Encara no saps la cinquena declinació?

Res

Res

Res

Res

Rem

Res

Rei

Rerum

Rei

Rebus

Re

Rebus

 

 

[flv width=”300″ height=”40″]http://exteriors.files.wordpress.com/2012/10/canzo_declinacio.mp3[/flv]

 

Declina els substantius següents i fes-ne almenys una frase. Si en trobes més, no t’oblidis d’afegir-los aquí en comentari.

Acies, -ei (f.): línia (de batalla).
Dies, -ei (m. y f.): dia.
Effigies, -ei (f.): efígie.
Facies, -ei (f.): forma exterior, rostre.
Fides, -ei (f.): fe, confiança.
Materies, -ei (f.): matèria.
Meridies, -ei (m.): migdia.
Pernicies, -ei (f.): ruïna, calamitat.
Res, rei (f.): cosa.
Series, -ei (f.): sèrie.
Species, -ei (f.): vista, aspecte; aparença.
Spes, -ei (f.): esperança.

Laura Luna Surinyach
2n Batxillerat LLatí

Lilium, -i

Seguint la proposta de la Margalida al Moodle de Llatí de quart, teniu aquí la meva flor, ja en coneixeu la meva devoció!

Quina declinació he seguit per fer aquest muntatge amb el mot lilium? La podeu escriure sencera. De quin gènere és lilium? En podeu fer la traducció a partir de l’àudio o del text llatí. Heu detectat algun error? Podeu afegir noves frases amb tots els casos del mot lilium? Animeu-vos i ompliu el bloc de flors i declinacions!

Andreu Punsola
4t ESO Llatí