Veni, veni, venias

Imatge de previsualització de YouTube

Imatge de previsualització de YouTube

Imatge de previsualització de YouTube

Veni, veni, venias

Veni, veni, venias 

Veni, veni, venias
ne me mori facias, 
hyrca, hyrce, nazaza, 
trillirivos… 

Pulchra tibi facies
oculorum acies, 
capillorum series, 
o quam clara species! 

Rosa rubicundior, 
lilio candidior
omnibus formosior, 
semper in te glorior! 

Què en saps dels Carmina Burana? Quina versió de Veni, veni, venias t’ha agradat més? Fes-ne la traducció i posa d’una altra manera possible en llatí el segon terme dels comparatius de superioritat. Per acabar, fes l’anàlisi morfològica dels verbs del títol de la cançó.