Els verbs contractes grecs

La Margalida a través del Moodle Fil de Grec 1 ens va encarregar una webquest sobre els verbs contractes: ʻΡήματα, elaborada per Estela Herrero González.  Aquest és el resultat de la nostra tasca que haureu de completar, tot exemplificant amb frases gregues cada una de les formes verbals:

 

Coty Ledesma, Irena Jagustín i Lina Velasco

1r de batx. Grec

97 thoughts on “Els verbs contractes grecs

 1. David

  χαιρετε
  Molt bona presentació, m’ha servit per entendre-ho millor, tot i que es un tema dificil! Bona feina.
  Πρωτον μὲν Κρόνος ἒξεμει τὸν λίθον.
  Την ειρηνην διωκομεν.

 2. Rebeca Barroso

  Xaipete!!! 🙂

  Ταμεἳ δὲ Ζᾓθος μὲν Θήβην
  ‘O λογος δηλοἳ τὴν τοὓ ἀνθρώπυ δειλίαν

 3. Maria Mayor

  Salve!
  Aquestes són les meves dues oracions:

  a) Perseguim la pau: Διώκομεν ἐιρήνην

  b) Honrem el pare del poeta: Τιμώμεν πατρόν ποιητοὒ

  Vale!

 4. Rebeca Barroso

  Xaipete 🙂

  Ταμεἳ δὲ Ζᾓθος μὲν Θήβην
  ‘O λογος δηλοἳ τὴν τοὓ ἀνθρώπυ δειλίαν

 5. Marina Cañas

  Salve!
  Felicitats per la presentació! La feina està molt ben feta i la presentació s’explica molt bé.
  les meves frases sòn:

  1)Τιμώμεν πατρόν ποιητοὒ: Honrem el pare del poeta.
  2)῾Ο λογος δηλοι την του ὰνθpώπου δειλίαν

 6. Ana Mª Falcón Durán

  Xaipete!

  Felicitats per la presentació, ho explica molt bé i conté informació molt útil.

  Les meves frases són:
  Ταμεἳ δὲ Ζᾓθος μὲν Θήβην
  ῾Ο λογος δηλοι την του ὰνθpώπου δειλίαν

 7. Judit Giménez

  Felicitats per la presentació, s’hi explica perfectament l’ús dels verbs contractes. M’atreviré a escriure les dues frases següents amb el que he aprés:
  1) ῾Ο αθηναιος Φιλει Αθηνας
  2)῾Ημεις ταλετομεν ῾οτι αθνετοι εσμεν

 8. Margalida Capellà Soler Post author

  Maria, Judith, una de les dues orracions no té verb contracte.

  Heu de ser tots molt més estrictes amb els accents i esperits; ara escriure en grec a l’ordinador és molt més fàcil; per tant, ja no teniu excusa.

 9. Clàudia Cazaux Cuberas

  Xaipe!

  Cal dir que la presentació està molt ben feta i s’explica molt bé el concepte dels verbs contractes, aquí deixo les meves frases tot indicant el verb contracte:

  α ) ῾Ο λόγος δηλοῑ τὴν τοῡ ἀνθρώπου δειλίαν – Verb contracte: Δηλοῑ – Δηλόω
  β ) Τιμώμεν πατρόν ποιητοῡ – Verb contracte: Τιμώμεν – Τιμάω

 10. Margalida Capellà Soler Post author

  Clàudia, no acabo d’entendre la segona oració. Què vols dir amb πατρόν? Els verbs contractes estan bé, tot i que falta l’accent circumflex a l’últim.

 11. Camila Arigón

  Πρῶτον μὲν Κρόνος ἐξεμεῖ τὸν λίθον.
  Primerament, Cronos vomita una pedra.

  Μια χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ
  Una oreneta no fa primavera.

 12. Xènia Sánchez Hernández

  ῾Ο λόγος δηλοῑ τὴν τοῡ ἀνθρώπου δειλίαν
  ῾Ημεις ταλετομεν ῾οτι αθνετοι εσμεν

 13. Camila Arigón

  Ὀρᾱτε τὴν Βασιλἐως ἐπιορκἰαν καὶ ἀσἒβειαν.
  Mireu el perjuri i l’impietat del rei.

 14. Camila Arigón

  ᾿Ρέα δὲ γεννᾱ ἐν ᾅντρῳ Δία
  Rea infanta en una cova Zeus.

 15. barraca.roser

  αεἰ ποιουμεν δικαιοσυνη.

  Αιχιλλευσ τιμα πολεμοσ Τροια

 16. Margalida Capellà Soler Post author

  Roser, no et funcionen els accents i els esperits al teu ordinador? Què vol dir el que has escrit? Recordes com s’escriu la sigma a final de mot? Ho intentes de nou?

 17. sergio fernandez

  Xaipe!

  ‘Ο λογος δηλοι την του ὰνθpώπου δειλίαν

  Διώκομεν ἐιρήνην

 18. Mireia Gil Tutusaus

  M’agradat aquesta presentació ho explica molt bé!

  ‘Ρἐα γεννα δἐ Δἰα
  Πρωτον μἐν Κρονοσ εξεμει τ[ον λἰθον

 19. Iria Rael

  Χαιρε!!
  Verbs irregulars: ἁλίσκομαι , ἐργάζομαι , ἔχω. Els verbs είμαι (‘ser, estar’) i έχω (‘tenir, haver’) són irregulars i defectius, ja que cap dels dos no té contrast aspectual, ni formes pròpies de subjuntiu ni d’imperatiu (que se supleixen anteposant la partícula subordinant να).

  Verbs regulars: παιδεύω, παιδεύω, παιδεύω. En els verbs regulars demòtics del grec modern estàndard, el prefix apareix segons la regla de l’accent, que especifica que cada forma de verb en passat té l’accent a la tercera síl·laba des del final de la paraula (l’antepenúltima); el prefix només s’afegeix quan el verb tindria d’altra manera menys de tres síl·labes.

  Contracte: ἀω: τιμἀω
  ἐω: ποιἐω
  ὀω : δηλὀω

 20. Raül Àlvarez

  Χαιρετε,
  Els verbs irregulars són tots aquells que no segueixen una norma en específic a l’hora de formar les seves persones i temps, doncs, com bé expressa el seu nom, són irregulars.
  Els verbs regulars (o en -ω) segueixen sempre les mateixes desinències (-ω, -εις , -ει, -ομεν, -ετε, -ουσι).
  Ara bé, els verbs contractes, com els irregulars, no segueixen les desinències dels regulars, però en tenen les seves pròpies, doncs es poden classificar en tres grups ( els d’-αω, εω i ὀω), això és d’aquesta manera perquè a l’unir-se la darrera vocal amb la terminació es produeixen un seguit de contraccions en aquesta, per això es diuen verbs contractes.

 21. Carlos Thiriet

  χαιρετε,
  Molt bona feina, crec que pot ser molt útil per estudiar els verbs contractes.
  Aquestes són les meves frases:
  ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος: Per als homes il·lustres, tota la terra és una tomba, Pericles.
  ἀνάγκᾳ δ’ οὐδὲ θεοὶ μάχονται: Ni tan sols els déus s’oposen a la necessitat, Simònides de Ceos.

 22. Iria Rael

  Χαιρε!!
  Verbs irregulars: ἁλίσκομαι , ἐργάζομαι , ἔχω. Els verbs είμαι (‘ser, estar’) i έχω (‘tenir, haver’) són irregulars i defectius, ja que cap dels dos no té contrast aspectual, ni formes pròpies de subjuntiu ni d’imperatiu (que se supleixen anteposant la partícula subordinant να).

  Verbs regulars: παιδεύω, παιδεύω, παιδεύω. En els verbs regulars demòtics del grec modern estàndard, el prefix apareix segons la regla de l’accent, que especifica que cada forma de verb en passat té l’accent a la tercera síl·laba des del final de la paraula (l’antepenúltima); el prefix només s’afegeix quan el verb tindria d’altra manera menys de tres síl·labes.

  Els verbs contractes són una classe especial de verbs temàtics amb els que l’arrel acaba en -a, -e , -o
  Ja que s’hi produeixen un seguit de contraccions en unir-se la darrera arrel amb la contracció.
  Están determinats per la veu passiva mig activa
  Contracte: ἀω: τιμἀω
  ἐω: ποιἐω
  ὀω : δηλὀω

 23. Iria Rael

  Χαιρε!!
  Verbs irregulars: ἁλίσκομαι , ἐργάζομαι , ἔχω. Els verbs είμαι (‘ser, estar’) i έχω (‘tenir, haver’) són irregulars i defectius, ja que cap dels dos no té contrast aspectual, ni formes pròpies de subjuntiu ni d’imperatiu (que se supleixen anteposant la partícula subordinant να).

  Verbs regulars: παιδεύω, παιδεύω, παιδεύω. En els verbs regulars demòtics del grec modern estàndard, el prefix apareix segons la regla de l’accent, que especifica que cada forma de verb en passat té l’accent a la tercera síl·laba des del final de la paraula (l’antepenúltima); el prefix només s’afegeix quan el verb tindria d’altra manera menys de tres síl·labes.

  Els verbs contractes són una classe especial de verbs temàtics amb els que l’arrel acaba en -a, -e , -o
  Ja que s’hi produeixen un seguit de contraccions en unir-se la darrera arrel amb la contracció.
  Están determinats per la veu passiva mig activa
  Contracte: ἀω: τιμἀω
  ἐω: ποιἐω
  ὀω : δηλὀω

  Διώκομεν ἐιρήνην : Perseguim la pau
  Τιμώμεν πατρόν ποιητοὒ: Honrem el pare del poeta.

 24. Iria Rael

  Exemples de verbs contrastes:
  ᾿Ρέα δὲ γεννᾱ ἐν ᾅντρῳ Δία
  Rea infanta en una cova Zeus

 25. omaima

  Xaipete!

  Felicitats per la presentació, ho explica molt bé.

  Ejemples de verbs contractes :
  Πρωτον μὲν Κρόνος ἒξεμει τὸν λίθον.
  Την ειρηνην διωκομεν.

  Verbs regulars: παιδεύω, παιδεύω, παιδεύω.
  Verbs irregulars: ἁλίσκομαι , ἐργάζομαι , ἔχω. Els verbs είμαι (‘ser, estar’) i έχω (‘tenir, haver’)

 26. Chaymae Zaouaghi

  Felicitats per l’apunt, està molt ben explicat encara que jo no ho entenc bé perqué tambe vaig faltar a classe. M’ho he d’estudiar més, peró aquest es una de les frases que he trobat en el llibre!!
  ᾿Ρέα δὲ γεννᾱ ἐν ᾅντρῳ Δία

 27. Ariadna Ruiz

  Xairete!
  Un verb irregular és un verb que posseeix conjugacions particulars segons el temps o manera en el qual sigui conjugat.
  Un verb regular és un verb que posseeix conjugacions uniformes, sense modificar la seva arrel, segons el temps o manera en el qual sigui conjugat.
  Un verb contracte és com un verb irregular, és a dir, que no segueixen les desidències que els regulars, per tant, en tenen les seves pròpies.

 28. Belen Cansino Hernàndez

  Χαιρε!!
  Els verbs irregulars son aquells que no segueixen les mateixes desinències a l’hora de conjugar-los.

  Els verbs regulars (o en -ω) segueixen sempre les mateixes desinències (-ω, -εις , -ει, -ομεν, -ετε, -ουσι).
  Els verbs contractes tenen les seves pròpies desinències i els podem classificar en: els d’-αω, εω i ὀω, la contracció s’esdevé quan s’uneix l’arrec amb la terminacio.

 29. Andrea Gómez

  Χαιρε!
  Els verbs irregulars són aquells que no es conjuguen de manera regular. Aquests verbs poden presentar canvis molt grans en la seva conjugació. Per exemple: αἴρο, δοκεἳ, καίω.
  Els verbs en -μι so els que. Per exemple: εἰμί, φημί, δείκνυμι.
  Lloa verbs regulars en -ω o temàtics tenen vocal d’unió, tipus λέγω, ἄγο i τίκτω.
  En els verbs contractes, l’arrel acaba amb les vocals alfa, épsilon i ómicron. Ho són només en el tema de present. En els altres temes allarguen l’arrel. Per exemple: τιμάω, ποιέω, δηλόω.

 30. Robert Cepeda Machuca

  Un article molt bo sobre els verbs contractes.

  Verbs irregulars: ἁλίσκομαι , ἐργάζομαι , ἔχω. Els verbs είμαι (‘ser, estar’) i έχω (‘tenir, haver’) són irregulars i defectius, ja que cap dels dos no té contrast aspectual, ni formes pròpies de subjuntiu ni d’imperatiu (que se supleixen anteposant la partícula subordinant να). En canvi un verb regular és un verb que posseeix conjugacions uniformes, sense modificar la seva arrel, segons el temps o manera en el qual sigui conjugat.

  Aquestes són les meves dues oracions:

  a) Perseguim la pau: Διώκομεν ἐιρήνην

  b) Honrem el pare del poeta: Τιμώμεν πατρόν ποιητοὒ

 31. Ariadna Ruiz

  Xairete!
  Un verb irregular és un verb que posseeix conjugacions particulars segons el temps o manera en el qual sigui conjugat.
  Un verb regular és un verb que posseeix conjugacions uniformes, sense modificar la seva arrel, segons el temps o manera en el qual sigui conjugat.
  Un verb contracte és com un verb irregular, és a dir, que no segueixen les desidències que els regulars, per tant, en tenen les seves pròpies.

  Ὀρα τὀν ἀνδρα τε τἠν γυναἰκα
  Ὀ βιὀσ του ἀνθρω που εστἰ κακὀσ.

 32. Andrea Gómez

  Oracions amb verbs contractes:
  ῾Ρέα γεννᾁ δὲ Δία.
  Γαμει δὲ Ζῆθος μὲν Θὴβην.

 33. Abigail.dina

  Molt bon article!Ara si que entenc l’ho dels verbs contractes ,ja que ho es va explicar a classe.
  Miren el llibre he trobat aquestes frases:
  ᾿Ρέα δὲ γεννᾱ ἐν ᾅντρῳ Δία:(Rea infanta en una cova Zeus)
  Τιμώμεν πατρόν ποιητοὒ:( Honrem el pare del poeta)

 34. Mariona Sabanés

  Salve!!
  verb irregular: són aquells que no segueixen les mateixes terminacions a l’hora de conjugar-los.
  verb regular: són aquells verbs que a l’hora de conjugar-se la seva arrel no es modifica i pot variar segons el temps, la persona…
  verbs contractes: són aquells verbs que amb l’arrel acabada amb les vocals -α, -ε, -o es produeix una contracció amb l’unió de la darrera vocal de l’arrel amb la terminació.
  verb en -μι com per exemple: εἰμί

 35. Ariadna Z.

  Verbs irregulas: els que no segueixen la mateixa forma quan es conjuguen. Els verbs είμαι (‘ser, estar’) i έχω (‘tenir, haver’) són irregulars, ja que cap dels dos tenen ni formes pròpies de subjuntiu ni d’imperatiu.

  Verbs regulars (o en -ω): Sempre segueixen la mateixa forma (-ω, -εις , -ει, -ομεν, -ετε, -ουσι).

  Verbs contractes: tenen les seva pròpia forma i es poden classificar en: els d’-αω, εω i ὀω, la contracció es dòna lloc quan s’uneix l’arrec amb la terminació.

 36. Robert Cepeda

  M’he equivocat, les meves frases son:

  a) πεινῶ, πεινῃς
  b) διψῶ, διψῇς

 37. Mariona Sabanés

  Les frases són aquestes:
  Τιμώμεν πατρόν ποιητον
  Ρέα δὲ γεννᾱ ἐν ᾅντρῳ Δία

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *