In ludo

A partir de la lectura del Capitulum quintum decimum de Pars I Familia Romana de Lingua Latina per se illustrata d’Hans H. Ørberg, alguns alumnes hem fet una petita recreació tot canviant magister Diodorus per nostra magistra (Chorouk) i en Sextus (discipulus bonus et industrius) per la Claudia (Clàudia O.), en Ramon, en Joaquín i el Robert fan de Marcus, Quintus et Titus  i la Laia Costa de Narrator.

Audite et Respondete Latine:

[flv image=”http://blocs.xtec.cat/aracnefilaifila/files/2016/03/PTDC0204-1024×769.jpg”]https://exteriors.files.wordpress.com/2016/03/in-ludo.mp3[/flv]

1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque?

2. Ubi sedent?

3. Quem exspectant?

4. Suntne discipuli laeti?

5. Quid facit magistra?

6. Cur Quintus non recitare potest?

7. Estne aeger Marcus? 

8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest?

9. Suntne discipuli aegri?

10. Quid Claudia magistrae dicit?

11. Cur discipuli magistram metuunt?

12. Ut valet magistra? Cur?

13. Quid Claudia recitat?

14. Cur gaudet magistra?

15. Quem laudat magistra?

16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet?

Discipuli

In ludo

Com era l’escola a l’antiga Roma? Hagués estat possible aquesta escena In ludo? Per què?…

Discipuli Lingua Latina

26 thoughts on “In ludo

 1. Laia A.

  Salvete!
  Enhorabona Clàudia, Joaquín, Robert, Ramón, Laia Costa i Chorouk!!
  Aquí les meves respostes a les preguntes formulades:

  1.Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque? Claudia, Titus, Marcus Quintusque in Ludo sunt.

  2. Ubi sedent? In sellis sedent pueri.

  3. Quem exspectant? Pueri magistram expectantes

  4. Suntne discipuli laeti? Pueri laeti non sunt

  5. Quid facit magistra? Magistra intrat et discipuli salutat.

  6. Cur Quintus non recitare potest? Quia pes suo dolet et recitare non potest quia littera non videt.

  7. Estne aeger Marcus? Marcus non aegro, autem Marcus “caput dolet”.

  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest? Quia suam nullam vocet habet.

  9. Suntne discipuli aegri? Sed bene valet, autem non recitare volum

  10. Quid Claudia magistrae dicit? Claudia magistram dicit: homnes bene valet, sed te timent nec recitare volum itaque dicum sed aegros essen.

  11. Cur discipuli magistram metuunt? Quia magistra irata est et cum virga discipuli verberat.

  2. Ut valet magistra? Cur? Magistra irata est, quia pueri timen magistra

  13. Quid Claudia recitat? Claudia librum recitat.

  14. Cur gaudet magistra? Quia Claudia bonam discipulam est.

  15. Quem laudat magistra? Magistra Claudia laudat.

  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet? Marcus improbissimus discipulus est. Quia Marcus Tito libro habet.

 2. Laia A.

  al principi, no hi havia escoles a Roma, els nens rebien l’educació a casa amb la familia. Durant els primers anys de la seva existència estaven a càrrec de la mare, i després, en el cas dels nens a càrrec del pare. Els pares ensenyaven als nens lletres i números i totes les activitats físiques i costums dels avantpassats. Els pares tractaven d’educar els seus fills perquè fossin ciutadans honrats i bons ciutadants.
  Després a les primeres escoles no hi havia aules segons les edats, sinó que hi van tots junts, Ludus litterarius era la primera etapa entre els 11 i 12 anys, la segona etapa Ludus grammaticus era fins els 16 i l’última Ludus rhetoricus que era una formació més professional.
  Possiblement no s’hagués arribat a veure una situació així, degut a que els professors manaven i els nens no eren tan rebels i respectaven més, ja que els mestres tenien el poder de pegar-los, per fomentar l’aprenentatge.

 3. Sandra Mendoza Barco

  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque? Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Ubi sedent? Quem exspectant? Pueri in sellis sedent et magistram expectantes.
  3. Suntne discipuli laeti? Discipuli laeti non sunt.
  4. Quid facit magistra? Magistra intrat et imperat Quinto et librum recitare.
  5. Cur Quintus non recitare potest? Quia pes suus dolet et recitate non potest quia littera non videt.
  6. Estne aeger Marcus? Marcus aeger non est.
  7. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest? Quia Tito nulla est vox.
  8. Suntne discipuli aegri? Discipuli aegri non sunt.
  9. Quid Claudia magistrae dicit? Claudia magistrae dicit quid pueri bene valent.
  10. Cur discipuli magistram metuunt? Quia magistra severa est.
  11. Ut valet magistra? Cur? Magistra irata est quia pueri non recitare volunt
  12. Quid Claudia recitat? Claudia initium libri recitat.
  13. Cur gaudet magistra? Quia Claudia proba discipula est.
  14. Quem laudat magistra? Magistra Claudiam laudat.
  15. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet? Marcus discipulus improbissimus est. Quia Marcus suum librum habet.

 4. Mar Cruz Viladoms

  Salve!
  1- Claudia, Titus, Marcus et Quintus in ludo sunt.
  2- Discipuli in sedes sedent.
  3- Pueri magistram exspectantes.
  4- Discipuli laeti non sunt.
  5- Magistra intrat et discipuli salutant.
  6- Quia pes suus dolet et recitare non potest quia litteras non videt.
  7- Marcus caput dolet, is non aeger est.
  8- Quia nullam vocem habet.
  9- Discipuli sed bene valent.
  10- Quid pueri bene valent.
  11- Quia magistra mala est.
  12- Quia pueri non recitare volunt.
  13- Claudia librum recitat.
  14- Quia ea bonam discipulam est.
  15- Magistra Claudiam laudat.
  16- Marcus discipulus improbissimus est, quia librum Titi habet.

 5. Chorouk

  Salvete!
  Ha estat molt interessant i alhora divertit fer aquesta representació del capitulum quintum decimum de Pars I Familia Romana de Lingua Latina per se illustrata amb els meus companys de classe. Jo feia el paper de professora (magister) i m’ha agradat molt aquest rol.

  1.Claudia, Titus, Marcus Quintusque in Ludo sunt.

  2. In sellis sedent .

  3. ueri magistram expectantes.

  4. Pueri laeti non sunt.

  5. Magistra intrat in ludo et discipuli salutat.

  6. Quia pes suo dolet et recitare non potest quia littera non videt.

  7. Marcus non aegro, autem Marcus “caput dolet”.

  8. Quia suam nullam vocet habet.

  9. Sed bene valet, autem non recitare volum.

  10. Quia magistra bene valet.

  11. Quia magistra irata est et cum virga discipuli verberat.

  2. Magistra irata est, quia pueri timen magistra.

  13. Claudia librum recitat.

  14. Claudia bonam discipulam est.

  15. Magistra Claudia laudat.

  16. Marcus improbissimus discipulus est. Quia Marcus Tito libro habet.
  Vale!

 6. Valentina Restrepo

  Salve!!!
  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque? Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Ubi sedent? in sellis sedent pueri.
  3. Quem exspectant? pueri magistram expectantes sunt.
  4. Suntne discipuli laeti? pueri laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra? magistra intrat et discipuli salutant
  6. Cur Quintus non recitare potest? quia pes suus dolet et recitare non potest quia littera non videt.
  7. Estne aeger Marcus? Marcus non aeger est autem Marcus dicit caput dolere.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest? quia nullam vocem habet.
  9. Suntne discipuli aegri? Sed bene, autem non recitare vult.
  10. Quid Claudia magistrae dicit? Claudia magistrae dicit: omnes bene valent, sed te timent nec recitare volunt itaque dicunt aegros esse.
  11. Cur discipuli magistram metuunt? Quia magistra irata est et cum virga discipulos verberat.
  12. Ut valet magistra? Cur? Magistra irata est, quia pueri timent magistram et non recitare librum volunt.
  13. Quid Claudia recitat? Claudia librum recitat.
  14. Cur gaudet magistra? Quia bona discipula Claudia est.
  15. Quem laudat magistra? Magistra Claudiam laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet? Marcus discipulus improbissimus est, quia librum Titi habet.

 7. Alèxia Alvárez

  Salvete!!
  Primer de tot felicitats als meus companys, molt bona feina!
  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque? Claudia, Titus, Marcus et Quintus in ludo sunt.
  2. Ubi sedent? Pueri in sellis sedent.
  3. Quem exspectant? Pueri magistram expectant.
  4. Suntne discipuli laeti? Pueri laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra? Magistra intrat et pueros salutat.
  6. Cur Quintus non recitare potest? Quia pes suus dolet et recitare non potest quia litteras non videt.
  7. Estne aeger Marcus? Marcus aeger non est.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest? Quia nullam vocet habet.
  9. Suntne discipuli aegri? Discipuli aegri non sunt.
  10. Quid Claudia magistrae dicit? Claudia magistrae dicit: pueri bene valent.
  11. Cur discipuli magistram metuunt? Quia magistra severa est.
  12. Ut valet magistra? Cur? Magistra irata est, quia pueri non recitare volunt.
  13. Quid Claudia recitat? Claudia librum recitat.
  14. Cur gaudet magistra? Quia Claudia bona discipula est.
  15. Quem laudat magistra? Magistra Claudiam laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet? Marcus improbissimus discipulus est quia Marcus Titi librum habet.

  Com era l’escola a l’antiga Roma? Hagués estat possible aquesta escena In ludo? Per què?…
  La primera etapa de l’escola era el Ludus litterarius, la qual abastava fins als 11 o 12 anys. El professor era el magister ludi, la funció del qual era ensenyar a llegir, escriure i comptar.
  La segona etapa de l’educació era el Ludus grammaticus. Aquests estudis estaven reservats exclusivament als nens de famílies amb recursos, i abastaven des dels 12 anys fins als 16. Aquest nivell servia per iniciar-se en el món dels negocis o en professions liberals, però a més, era una preparació per al nivell superior, el Ludus rhetoricus.
  La tercera etapa de l’educació era el Ludus rhetoricus. En aquesta etapa es preparava els alumnes per a la vida pública o per l’advocacia. S’estudiava l’art de parlar en públic i de convèncer, és a dir, l’oratòria.
  Aquesta escena no hagués estat possible ja que els professors eren figures a les quals se’ls hi tenia respecte, i com ha dit la meva companya tenien i exercien un poder suprem al dels alumnes els quals no en tenien cap, aquest poder era el poder pegar-los, en aquella època era un recurs bastant utilitzat…

 8. Claudia P. Torrabadella

  1.Claudia, Titus, Marcus Quintusque in Ludo sunt.

  2. In sellis sedent pueri.

  3.Pueri magistram expectantes

  4. Pueri laeti non sunt

  5. Magistra intrat et discipuli salutat.

  6. Quia pes suo dolet et recitare non potest quia littera non videt.

  7. Marcus non aegro, autem Marcus “caput dolet”.

  8. Quia suam nullam vocet habet.

  9. Sed bene valet, autem non recitare volum

  10. Claudia magistram dicit: homnes bene valet, sed te timent nec recitare volum itaque dicum sed aegros essen.

  11. Quia magistra irata est et cum virga discipuli verberat.

  2. Magistra irata est, quia pueri timen magistra

  13. Claudia librum recitat.

  14. Quia Claudia bonam discipulam est.

  15. Magistra Claudia laudat.

  16. Cur Titus librum suum non habet? Marcus improbissimus discipulus est. Quia Marcus Tito libro habet.

 9. Irene Sanz

  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque? Claudia, Titus, Marcus et Quintus in ludo sunt.
  2. Ubi sedent? Pueri in sellis sedent.
  3. Quem exspectant? Pueri magistram expectantes.
  4. Suntne discipuli laeti? Discipuli laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra? Magistra intrat et pueros salutat.
  6. Cur Quintus non recitare potest? Quia pes suus dolet et recitare non potest quia littera non videt.
  7. Estne aeger Marcus? Marcus aeger non est.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest? Quia vox sua nulla est.
  9. Suntne discipuli aegri? Discipuli aegri non sunt.
  10. Quid Claudia magistrae dicit? Claudia magistrae dicit quid pueri bene valent.
  11. Cur discipuli magistram metuunt? Quia magistra severa est.
  12. Ut valet magistra? Cur? Magistra irata est, quia pueri non recitare volunt.
  13. Quid Claudia recitat? Claudia librum recitat.
  14. Cur gaudet magistra? Quia Claudia proba discipula est.
  15. Quem laudat magistra? Magistra Claudiam laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet? Marcus improbissimus discipulus est quia Marcus Titi librum habet.

  Antigament, l’educació a les escoles es dividia en tres etapes: el Ludus litterarius, el Ludus grammaticus i el Ludus rhetoricus.

  Aquesta no hagués estat possible, ja que llavors els mestres eren molt respectats i tenien molta autoritat per sobre dels alumnes (tenien permès pegar-los si era necessari per a que aprenguessin).

 10. abril gabutti

  1-Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2-In sellis sedent pueri.
  3-Magistram exspectantes.
  4-Laeti non sunt.
  5-Magistra intrat.
  6-Quia litteras videre non podet .
  7-Marcus aeger non est
  8-Quia sua vox nulla est.
  9- Discipuli sed bene valent.
  10-Claudia magistra dicit : “Magistra, omnes bene valent. Sed te timent nec recitare volunt, itaque dicunt se aegros esse!”
  11-Quia magistra severa est.
  12-Quia pueri non recitare volunt.
  13-Claudia initium libri recitat.
  14- Quia ea bonam discipulam est.
  15- Magistra Claudiam laudat.
  16- Marcus discipulus improbissimus est, quia librum Titi habet.

 11. Joaquin

  Felicitaciones a mis compañeros por tan buenas actuaciones y a la fotografa por tan buenas fotos..

  Respuestas:
  1-Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2-In sellis sedent pueri.
  3-Magistram exspectantes.
  4-Laeti non sunt.
  5-Magistra intrat.
  6-Quia litteras videre non podet .
  7-Marcus aeger non est
  8-Quia sua vox nulla est.
  9- Discipuli sed bene valent.
  10-Claudia magistra dicit : “Magistra, omnes bene valent. Sed te timent nec recitare volunt, itaque dicunt se aegros esse!”
  11-Quia magistra severa est.
  12-Quia pueri non recitare volunt.
  13-Claudia initium libri recitat.
  14- Quia ea bonam discipulam est.
  15- Magistra Claudiam laudat.
  16- Marcus discipulus improbissimus est, quia librum Titi habet.

 12. Carlota Escrivà

  BONUM DIEM!!!
  Felicitacions als meus companys, per el gran treball que han fet!
  Audite et Respondete Latine:
  1.Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Discipuli in sedes sedent.
  3. Pueri magistram expectantes sunt.
  4. Pueri laeti non sunt.
  5. Magistra intrat et pueris salutat.
  6. Quia pes suo dolet et recitare non potest quia littera non videt.
  7. Marcus caput dolet, is non aeger est.
  8. Quia suam nullam vocet habet.
  9. Sed bene valet, autem non recitare volum.
  10. Claudia magistrae dicit quid pueri bene valent.
  11. Quia magistra severa est.
  12. Magistra irata est, quia pueri timen magistra.
  13. Claudia librum recitat.
  14. Quia Claudia proba discipula est.
  15. Magistra Claudia laudat.
  16. Marcus improbissimus discipulus est quia Marcus Titi librum habet.

 13. Anna Bagaria

  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque?
  Claudis, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Ubi sedent?
  Discipuli in sellis sedent.
  3. Quem exspectant?
  Magistram exspectantes.
  4. Suntne discipuli laeti?
  Minime, discipuli laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra?
  Magistra intrat et discipuli salutat.
  6. Cur Quintus non recitare potest?
  Quia pes suus dolet et recitate non potest quia littera non videt
  7. Estne aeger Marcus?
  Marcus aeger non est.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest?
  Quia Tito nulla est vox
  9. Suntne discipuli aegri?
  Discipuli aegri non sunt, sed recitare non volum.
  10. Quid Claudia magistrae dicit?
  Claudia magistrae dicit: Magistra, omnes bene valent. Sed te timent nec recitare volunt, itaque dicunt se aegros esse.
  11. Cur discipuli magistram metuunt?
  Quia magistra severa est.
  12. Ut valet magistra? Cur?
  Magistra irata est, quia pueri non recitare volunt.
  13. Quid Claudia recitat?
  Claudia librum recitat.
  14. Cur gaudet magistra?
  Quia Claudia bona discipula est.
  15. Quem laudat magistra?
  Magistra Claudia laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet?
  Marcus improbissimus discipulus est. Quia Tito libro habet.

 14. Ada Andiñach Cantón

  Bonum diem 🙂

  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque?
  Claudia, Titus, Marcus et Quintus in ludo sunt.

  2. Ubi sedent?
  Pueri in sellis sedent.

  3. Quem exspectant?
  Magistram expectantes

  4. Suntne discipuli laeti?
  Laeti non sunt.

  5. Quid facit magistra?
  Magistra intrat et discipuli salutat.

  6. Cur Quintus non recitare potest?
  Quia pes suo dolet.

  7. Estne aeger Marcus?
  Marcus aeger non est.

  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest?
  Quia Titus nulla est vox.

  9. Suntne discipuli aegri?
  Discipuli aegri non sunt.

  10. Quid Claudia magistrae dicit?
  “Magistra, omnes bene valent. Sed te timent nec recitare volunt, itaque dicunt se aegros esse!”

  11. Cur discipuli magistram metuunt?
  Quia magistra severa est.

  12. Ut valet magistra? Cur?
  Magistra irata est quia pueri recitare non volunt.

  13. Quid Claudia recitat?
  Librum recitat.

  14. Cur gaudet magistra?
  Quia Claudia bona discipula est.

  15. Quem laudat magistra?
  Magistra Claudia laudat.

  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet?
  Marcus discipulus improbissimus est, quia librum Titi habet.

 15. Ada Andiñach Cantón

  Bonum diem 🙂 :

  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque?
  Claudis, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.

  2. Ubi sedent?
  Discipuli in sellis sedent.

  3. Quem exspectant?
  Magistram exspectantes.

  4. Suntne discipuli laeti?
  Discipuli laeti non sunt.

  5. Quid facit magistra?
  Magistra intrat et discipuli salutat.

  6. Cur Quintus non recitare potest?
  Quia pes suus dolet.

  7. Estne aeger Marcus?
  Marcus aeger non est.

  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest?
  Quia Tito nulla vox est.

  9. Suntne discipuli aegri?
  Discipuli aegri non sunt.

  10. Quid Claudia magistrae dicit?
  ”Magistra, omnes bene valent. Sed te timent nec recitare volunt, itaque dicunt se aegros esse.”

  11. Cur discipuli magistram metuunt?
  Quia magistra severa est.

  12. Ut valet magistra? Cur?
  Magistra irata est quia pueri non recitare volunt.

  13. Quid Claudia recitat?
  Librum recitat.

  14. Cur gaudet magistra?
  Quia Claudia bona discipula est.

  15. Quem laudat magistra?
  Magistra Claudia laudat.

  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet?
  Marcus discipulus improbissimus est, quia librum Titi habet.

 16. arnaunadal8

  Salve!
  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque?
  Claudis, Titus, Marcus et Quintus in ludo sunt.
  2. Ubi sedent?
  In sellis sedent.
  3. Quem exspectant?
  Magistram exspectant.
  4. Suntne discipuli laeti?
  Non, discipuli laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra?
  Magistra intrat et discipuli salutat.
  6. Cur Quintus non recitare potest?
  Quintus non recitare potest quia pes suus dolet et recitate non potest quia littera non videt
  7. Estne aeger Marcus?
  Marcus aeger non est.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest?
  Quia Tito nulla est vox.
  9. Suntne discipuli aegri?
  Discipuli aegri non sunt, sed recitare non volum.
  10. Quid Claudia magistrae dicit?
  Claudia dicit: Magistra, omnes bene valent. Sed te timent nec recitare volunt, itaque dicunt se aegros esse.
  11. Cur discipuli magistram metuunt?
  Quia magistra severa est.
  12. Ut valet magistra? Cur?
  Magistra irata est quia pueri non recitare volunt et bene valent
  13. Quid Claudia recitat?
  Claudia librum recitat.
  14. Cur gaudet magistra?
  Quia bona discipula est.
  15. Quem laudat magistra?
  Magistra Claudia laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet?
  Marcus improbissimus discipulus est quia Tito libro habet.

 17. Maryama

  Bonum diem!
  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque?
  Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Ubi sedent?
  Pueri in sellis sedent
  3. Quem exspectant?
  magistram expectant
  4. Suntne discipuli laeti?
  Discipuli laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra?
  Magistra intrat in ludo et discipuli salutat.
  6. Cur Quintus non recitare potest?
  Quia pes suo dolet et recitare non potest quia littera non videt.
  7. Estne aeger Marcus?
  Marcus aeger non est.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest?
  Quia Tito nulla est vox.
  9. Suntne discipuli aegri?
  Discipuli aegri non sunt.
  10. Quid Claudia magistrae dicit?
  Claudia magistrae dicit quid pueri bene valent.
  11. Cur discipuli magistram metuunt?
  Quia magistra severa est.
  12. Ut valet magistra? Cur?
  Magistra irata est quia pueri non recitare volunt
  13. Quid Claudia recitat?
  Quia pueri non recitare volunt.
  14. Cur gaudet magistra?
  Quia Claudia proba discipula est.
  15. Quem laudat magistra?
  Magistra Claudia laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet?
  Marcus discipulus improbissimus est. Quia Marcus Titus librum habet

 18. Rocío Rodríguez

  Bonum diem!
  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque?
  Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Ubi sedent?
  In sellis sedent.
  3. Quem exspectant?
  Magistram expectant.
  4. Suntne discipuli laeti?
  Discipuli laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra?
  Magistra in ludo intrat et discipuli salutat.
  6. Cur Quintus non recitare potest?
  Quintus littera non videt et pes dolet.
  7. Estne aeger Marcus?
  Marcus non est.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest?
  Quia Tito nulla est vox.
  9. Suntne discipuli aegri?
  Discipuli aegri non sunt.
  10. Quid Claudia magistrae dicit?
  Claudia magistrae dicit quid pueri bene valent.
  11. Cur discipuli magistram metuunt?
  Quia magistra severa est.
  12. Ut valet magistra? Cur?
  Magistra irata est quia pueri non recitare volunt
  13. Quid Claudia recitat?
  Quia pueri non recitare volunt.
  14. Cur gaudet magistra?
  Quia Claudia proba discipula est.
  15. Quem laudat magistra?
  Magistra Claudia laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet?
  Marcus discipulus improbissimus est quia Marcus Titus librum habet.

 19. Chaymae Harrak

  Salve!!
  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque? – Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Ubi sedent? – In sellis sedent.
  3. Quem exspectant? – Magistram expectant.
  4. Suntne discipuli laeti? – Discipuli laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra? – Magistra in ludo intrat et discipuli salutat.
  6. Cur Quintus non recitare potest? – Quintus littera non videt et pes dolet.
  7. Estne aeger Marcus? – Marcus non est.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest? – Quia Tito nulla est vox.
  9. Suntne discipuli aegri? – Discipuli aegri non sunt.
  10. Quid Claudia magistrae dicit? – Claudia magistrae dicit quid pueri bene valent.
  11. Cur discipuli magistram metuunt? – Quia magistra severa est.
  12. Ut valet magistra? Cur? – Magistra irata est quia pueri non recitare volunt
  13. Quid Claudia recitat? – Quia pueri non recitare volunt.
  14. Cur gaudet magistra? – Quia Claudia proba discipula est.
  15. Quem laudat magistra? – Magistra Claudia laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet? – Marcus discipulus improbissimus est quia Marcus Titus librum habet.

 20. Valentina Restrepo

  Salve!
  1. Ubi sunt Claudia, Titus, Marcus Quintusque? Claudia, Titus, Marcus Quintusque in ludo sunt.
  2. Ubi sedent? in sellis sedent pueri.
  3. Quem exspectant? pueri magistram expectantes.
  4. Suntne discipuli laeti? pueri laeti non sunt.
  5. Quid facit magistra? magistra intrat et discipuli salutat
  6. Cur Quintus non recitare potest? quia pes suo dolet et recitare non potest quia littera non videt.
  7. Estne aeger Marcus? Marcus non aegro autem Marcus caput dolet.
  8. Cur Titus quoque surgere nec recitare potest? quia suam nullam vocet habet.
  9. Suntne discipuli aegri? Sed bene, autem non recitare volum.
  10. Quid Claudia magistrae dicit? Claudia magistram dicit: homnes bene valet, sed te timent nec recitare volum itaque dicum sed aegros essen.
  11. Cur discipuli magistram metuunt? Quia magistra irata est et cum virga discipuli verberat.
  12. Ut valet magistra? Cur? Magistra irata est, quia pueri timen magistra.
  13. Quid Claudia recitat?Claudia librum recitat.
  14. Cur gaudet magistra? Quia bonam discipulam Claudia est.
  15. Quem laudat magistra? Magistra Claudia laudat.
  16. Quis est discipulus improbissimus? Cur Titus librum suum non habet? Marcus discipulus improbissimus est, quia librum Titi habet.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *