Amfiteatres romans i muralles!

Heu vist quants amfiteatres romans hem anat localitzant entre tots i totes! En trobarem més?


Vid. Amfiteatres romans en un mapa més gran

Ens ajudeu a esbrinar quina és l’etimologia del mot amfiteatre; ens expliqueu la
forma d’aquests edificis i les parts de què constaven; ens enumereu i expliqueu els diferents tipus d’espectacles que s’hi feien i qui hi prenia part; sabeu les ciutats romanes de Catalunya que en conserven restes i on es troben en relació amb les muralles.


Mostra Muralles romanes arreu! en un mapa més gran

Discipuli discipulaeque

18 thoughts on “Amfiteatres romans i muralles!

 1. Margalida Capellà Soler

  Quina barbaritat! Hi ha amfiteatres arreu de l’imperi! De ben segur, en trobareu més perquè els arqueòlegs encara en descobreixen!

  El de muralles no us costarà tant de completar!

  Recordeu aquella fotografia dels companys francesos d’Empúries i el que queda de l’amfiteatre! Us farà encertar la relació que tenen els amfiteatres amb les muralles!

 2. Rocío Molina

  SELECTIVITAT:Expliqueu, en quinze línies com a mínim (unes cent cinquanta paraules), el tema
  següent: Els amfiteatres romans. Digueu l’etimologia del mot amfiteatre; expliqueu la
  forma d’aquests edificis i les parts de què constaven; enumereu i expliqueu els diferents
  tipus d’espectacles que s’hi feien i qui hi prenia part; esmenteu les ciutats romanes de
  Catalunya que en conserven restes i on es troben en relació amb les muralles.

  L’amfiteatre era un edifici amb forma ovalada que es dividia en tres grans parts: la pista o arena, on es donaven els espectacles i estava cobert de sorra; el soterrani o fossae, on estaven els magatzems per als decorats, on s’esperaven els lluitadors o on s’emmagatzemàven les feres.

  Els espectacles que s’oferien eren de caire violent, com per exemple lluites de gladiadors, protagonitzades per esclaus obligats a lluitar entre ells.

  A Catalunya es conserva l’amfiteatre de Tàrraco molt bé, el d’Empúries també és visible.

 3. Margalida Capellà Soler

  Rocío, arena és en llatí, per tant en cursiva o entre cometes si ho escrius a mà.

  Et falta especificar els diferents espectacles, l’etimologia del mot amfiteatre i les diferents parts de l’edifici. La resta, molt bé!

 4. Rocío Molina

  Els espectacles que s’oferien en els amfiteatres romans eren lluites de gladiadors com ja he dit al meu comentari anterior. Però també es donaven veniatones, que són lluites entre feres o caceries, i les naumachiae, que són els combats navals que es donaven en ocasions puntuals on cobrien l’arena d’aigua i els gladiadors representaven batalles navals històriques.

  L’etimologia de la paraula amfiteatre prové del llenguatge grec, on el prefis amfi- dóna la significació de doble. Així doncs, la paraula amfiteatre significa doble teatre.

 5. Margalida Capellà Soler

  Rocío, crec que hauries de filar més prim amb l’etimologia d'”amfiteatre”. Les lluites amb animals es diuen venationes.

 6. Iván Zapico Fernández

  Salve!

  SELECTIVITAT:Expliqueu, en quinze línies com a mínim (unes cent cinquanta paraules), el tema
  següent: Els amfiteatres romans. Digueu l’etimologia del mot amfiteatre; expliqueu la
  forma d’aquests edificis i les parts de què constaven; enumereu i expliqueu els diferents
  tipus d’espectacles que s’hi feien i qui hi prenia part; esmenteu les ciutats romanes de
  Catalunya que en conserven restes i on es troben en relació amb les muralles.

  Etimologicament amfiteatre vol dir el teatre doble ja que amfi vol dir “dos” i teatre vol dir “teatre”. Aquesta té una estructura amb forma oval això donaria una petita similitut amb l’unió de dos teatres ja que són semicirculars. Com a parts importants que conformen l’amfiteatres podem trobar: la pista o “arena”, el soterrani o “fossae” , la graderia o “cauea”, dins de la cauea trobem uns passadisos anomenats “vomitoria” i trobem un gran mur d’uns quatre metres anomenat “podium” , quan feia molta calor solien estendre una gran lona anomenada “uelum”.
  En l’amfiteatre es solien fer espectacles molt violents, desde lluites amb animals anomenades “venationes” a lluites de gladiadors ” munus gladiatorens”, a representacions de grans batalles navals anomenades “naumachiae”.
  Actualment trobem restes d’aquest antics amfiteatres a Tàrraco i a Empúries d’altres ciutats no queden restes.

  Vale!

 7. Laia Muñoz Osorio

  L’origen etimològic d’amfiteatre és grec per dues bandes ja que parteix de la unió de dues paraules gregues: ἀμφί que vol dir “al voltant” i θέατρον que vol dir “teatre”, o sigui amfiteatre significa “al voltant del teatre”.

  La forma dels amfiteatres era ovalada i constava de les següents parts: l’arena (la pista on es feien els espectacles), la fossae (el soterrani que servia de magatzems, de compartiments pels gladiadors i de gàbies per les feres salvatges), la graderia (on seien els espectadors), les escales i accessos per arribar-hi (vomitoria) i el pòdium (un gran mur que separava les graderies de l’arena).

  Els amfiteatres estaven destinats a espectacles salvatges, és a dir, combats de gladiadors o navals i lluites amb bèsties ferotges. Sovint quan els romans eren condemnats a mort, complien la seva pena en l’amfiteatre, devorats per feres o decapitats per altres homes.

  Algunes ciutats catalanes que conserven restes d’amfiteatres romans són Tàrraco i Empúries, a les quals també hi resten les ruïnes de les muralles romanes.

 8. Nora Domingo

  Un amfiteatre és una gran edificació descoberta romana clàssica, normalment de forma ovalada amb un espai central, al terra cobert de sorra. Aquest està envoltat, per la part davantera, per tres nivells de graderia: primer trobem la Cavea, la part que està més a prop de l’arena, és a dir, de l’escenari i els actors, normalment reservada per les persones amb més poder econòmic. Després una mica més a dalt trobem la Imma Cavea: segueixen tenint una vista impacable de l’escenari pero no estàn tant a prop, normalment estava reservada per els plebs romans, és a dir la població romana. I per útlim a dalt de tot on ja no hi havia gaire bona prespectiva de l’escenaria la Summa Cavea, on seien les dones.
  Entre l’arena i les graderies hi havia un gran mur per protegir al públic més proper.
  A l’amfiteatre solien representar lluites entre gladiadors o lluites entre feres i la mort de les persones que les autoritats havien condemnat.

  Vale:)

 9. xeniaserra

  Salve!
  Un amfiteatre un gran edifici romà, normalment de planta oval amb sorra a la part central i envoltat de tres nivells de graderies. En aquest lloc es solien representar lluites entre gladiadors, bèsties o entre gladiadors i bèsties, on els gladiadors capturaven als animals, encara que també servia per matar a la gent condemnada a la pena capital.
  La paraula “amfiteatre” ve de la paraula grega amphítheatron, formada de amphí (dos costats) i thatron (lloc per veure), per tant: teatre on es pot veure pels dos costats.

 10. Xènia Serra

  Els amfiteatres romans eren uns grans edificis romans que normalment tenien la planta amb forma d’òval i a la part central, a nivell del sòl, hi trobavem una zona coberta de sorra (“arena”), envoltada de graderies (“cavea”). Aquestes graderies es dividien en tres nivells: e primer nivell, que estava a tocar de l’arena, era pels personatges importants de la comunitat i s’anomenava “imma cavea”; el segon nivell l’ocupaven la “plebs” romana, que eren la classe social baixa de l’Antiga Roma i s’anomenava “media cavea” i finalment, en el tercer nivell seien les dones i era anomenat “summa cavea”. L’arena i les graderies estaven separades per un mur alt que protegia el públic i en els fonaments de les graderies hi havia diversos espais per tancar-hi els gladiadors (“spolia”) o les gàbies de les feres (“carcere”).

  Als amfiteatres romans es solien representar lluites entre gladiadors, lluites entre les bèsties o la seva caçera, anomenada “venatio”, on els gladiadors llluitaven contra les bèsties i les mataven. A vegades, en alguns amfitatres executaven a les persones que les autoritats havien condemnat a pena capital (“vivicomburium”) i molt excepcionalment es representaven petites batalles navals omplint l’arena d’aigua, anomenades “naumaquia”.

  La paraula “amfiteatre” ve de la paraula grega “amphítheatron”, formada pels mots amphí (dos costats) i theatron (lloc per veure), per tant: teatre on es pot veure pels dos costats. El primer amfiteatre esva construir l’any 59 aC per ordre del màxim pontífex romà i cap d’obres públiques, Gai Escriboni Cuió i els primers amfiteatres eren construits de fusta i posteriorment de pedra.

 11. camil.arigon

  Amfiteatre prové del grec ἀμφιθέατρον, “αμφι” per ambdós costats i “θεατρον” que significa teatre. L’amfiteatre era un lloc públic de la civilització romana, utilitzat per acollir espectacles i jocs.

  Un amfiteatre es tracta d’una gran edificació descoberta de planta oval amb un espai central a nivell cobert de sorra, envoltat per tres nivells de graderies (cavea): el primer era pels personatges importants de la comunitat (imma cavea), en el segon seia la plebs romana (media cavea), i el tercer seien les dones (summa cavea). L’arena i les graderies estaven separades per un mur que protegia el públic. Als fonaments de les graderies hi havia diversos espais confinats on tancar-hi els gladiadors (spolia) o les gàbies de les feres (carcere).

  A l’amfiteatre s’acostumava a representar lluites entre gladiadors; lluites entre feres o la seva cacera (venatio); i la mort de les persones condemnades a pena capital (vivicomburium). En alguns amfiteatres tenien lloc petites batalles navals entre petits vaixells (dites naumaquia) omplint l’arena d’aigua.

  El primer amfiteatre es va construir l’any 59 aC per ordre de Gai Escriboni Curió. Els primers amfiteatres eren de fusta; després es van construir amb pedra. El primer que es va construir amb pedra va ser el d’August, l’any 30 aC. L’amfiteatre d’August va continuar essent l’únic que no estava construït totalment de fusta a la ciutat de Roma, fins que Vespasià va començar a construir el Colosseu o Amfiteatre Flavi, inaugurat l’any 80 dC.

  A Catalunya es conserva l’amfiteatre Tàrraco, molt propera a la muralla.

 12. Xènia Sánchez Hernández

  Salve!
  El teatre a Roma va imitar la construcció dels teatres de les colònies gregues del sud d’Itàlia. Al començament els teatres eren de fusta i eren desmontables, però a partir del s. I A.C. a Roma es va començar a construir uns teatres de pedra segons el model grec.
  El teatre es dividia en tres parts: l’orchestra, semicercle front a l’escenari del qual es seien les autoritats i l’alçava un altar en honor al déu Dionís. La cavea: amb una estructura semicircular amb grades en les quals es seien la resta d’espectadors, situats segons la seva posició social. El magatzem i els vestidors: eren igual d’alts que la graderia, fent que el teatre quedés tancat en un semicercle.
  Les representacions es feien al teatre, competien contra el circ i l’amfiteatre. Els edils eren els encarregats d’organitzar els diferens espectacles.
  El teatre romà de Tàrraco és l’únic edifici que es conserva a Cataunya, encara que actualment no es pot visitar i està abandonat.
  Vale!

 13. Maryam Alaoui

  Salve!

  Els amfiteatres són una gran edificació descoberta d’arquitectura romana clàssica, normalment té una forma de planta oval amb un espai central a nivell del terra i cobert amb sorra. L’edifici consta de tres parts bàsiques:
  · La pista o arena → era on es feien els espectacles, aquí seien els personatges més importants de la comunitat.
  · El soterrani o fossae → estava sota l’arena, hi havia magatzems per als decorats, departaments pels lluitadors i les gàbies de les feres. és on seia la plebs romana (classe social baixa)
  · I finalment podem trobar la graderia o cauea → estava separada de l’arena per un mur de quatre metres anomenat podium. I aquí seien les dones.
  A l’amfiteatre solien representar lluites entre gladiadors, també tenien lloc petites batalles navals entre petits vaixells omplint l’arena d’aigua.

  El primer amfiteatre es va construir l’any 59 aC per ordre del màxim pontífex romà, Gai Escriboni Curió. Els primers amfiteatres van ser fets de fusta i posteriorment es van construir amb pedra. El primer que es va construir amb pedra va ser l’any 30 aC i va ser d’August, abans que fos emperador de Roma.

  Els amfiteatres romans que hi ha a Catalunya són el d’Emporiae i el de Tarraco
  – L’amfiteatre d’ Empúries va ser construït al començament del segle I aC. Estava dedicat bàsicament a la lluita de gladiadors. Hi cabien unes 3000 persones aproximadament.
  – L’amfiteatre de Tarraco va ser construït el segle I aC.

  Vale.

 14. Roser

  Salue!

  El mot amfiteatre prové originalment del grec clàssic αμφἰ (dels dos costats) i θεατρον (teatre, lloc d’espectacle). La forma d’aquest edifici d’oci solia ser elíptica,formada per dues elipses. Constava de l’arena que es trobava al centre, la porta triumphalis (porta triunfal) la porta libitinaria (porta dels morts), el podium, l’imma cavea (gradería inferior), media cavea (graderia mitjana), summa cavea (graderia superior), praecinctiones (passadissos interiors de circulació), vomitoria (porta de sortida pel públic) i velarium.
  En l’amfiteatre s’hi oferien tres tipus d’espectacles diferents: el combat de gladiadors, consistia en una batalla entre dos gladiadors, aquests podien ser o bé esclaus castigats pels seus amos, un ciutadà que havia renunciat als seus drets o bé un home condemnat a mort o a realitzar treballs forçats, una vegada hi havia un vencedor el públic decidia si perdonar la vida al perdedor o fer que el guanyador el degollés; els espectacles amb animals salvatges consistien en fer lluitar fins la mort a un home contra un animal exòtic i finalment les batalles navals o naumaquies, eren simulacres amb naus de tamany real els combatents del qual eren gladiadors o homes condemnats. L’amfiteatre més famós que va ser considerat patrimoni de la humanitat i es troba en terres catalanes és el de Tarragona.

 15. Pingback: Una escapada romana a Nîmes i a Arle | Aracne fila i fila

 16. Pingback: Amphitheatrum Flavium Romae | Aracne fila i fila

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *