Llegint epígrafs funeraris…

A partir de l’article de El Fil de les Clàssiques Tot passejant entre sepulcres romans, em va venir la idea de fer aquest apunt, per tal de conèixer millor el món funerari dels romans a partir de les inscripcions funeràries.

De tots els epígrafs, n’he triat dos per tal que respongueu en comentari les preguntes de més avall:

Inscripció funerària

Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? En quin cas va el seu nom? Quan mana fer la inscripció i per a qui? Què vol dir C.L.? En quin temps verbal està el verb? On es troba actualment aquesta inscripció? Què significa Hic sita est?  Com es pot abreujar? Què vol dir ‘STTL’? Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? A qui va dedicada l’altra inscripció? A quina edat va morir? I per últim saps què significa ‘R.I.P’? I en quina llengua està escrit?

Elisa Moya
Llatí 4t ESO B

82 thoughts on “Llegint epígrafs funeraris…

 1. Judith Caballero

  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? El segon epígraf.
  -En quin cas va el seu nom? En nomatiu.
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui? La va demanar quan encara era viva. Per a ella i per a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.? Significa llibreta de Caius.
  -En quin temps verbal està el verb? Està escrit en present.
  -Què significa Hic sita est? Significa “Aquí es troba”
  -Com es pot abreujar? HIC.
  -Què vol dir ‘STTL’? “Sit tibi terra levis” significa “Que la terra es faci lleugera”.
  -Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? “Dis manibus sacrum” significa L’empenta de les mans sagrades.
  -A qui va dedicada l’altra inscripció? Està dedicada a un nen petit.
  -A quina edat va morir? Va morir als cinc anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Requiescat In Pace, “descansa en pau”
  -I en quina llengua està escrit? Està escrit en llatí.

 2. Paula Contreras

  Salve!
  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? L’epígraf dedicat a Numísa és el segon
  Quan mana fer la inscripció i per a qui? La va manar quan encara estava viva, per i la i la seva mare
  Què vol dir C.L.? C.L. vol dir “Lliberta de Caius”
  En quin temps verbal està el verb? Està escrit en present.
  Què significa Hic sita est? ’Lliberta de Caius’
  Com es pot abreujar? S’abreuja en HSE
  Què vol dir ‘STTL’? Vol dir “Sit Tibi Terra Levis”
  Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? Significa “Dis Manibus Sacrum”
  A qui va dedicada l’altra inscripció?A quina edat va morir? A un nen que va morir amb 5 anys
  I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Significa “Requiescat In Pace”
  I en quina llengua està escrit? Està escrit en llatí

 3. Paula López

  Salve!

  M’ha agradat molt conèixer una mica més sobre els epitafis romans.

  L’epígraf dedicat a Numísia és el segon. l seu nom va en nominatiu.
  Va manar fer la inscripció per a ella i per a la seva mare, quan encara era viva.
  CL significa “llibreta de caius”.
  El verb està en present d’indicatiu.
  Hic sita est significa “Aquí es troba…” I es pot abreujar així: HSE
  ‘STTL’ significa Sit tibi terra levis.
  ‘D.M.S’ significa Dis manibus sacrum.
  L’altre inscripció va dedicada a un nen que va morir als 5 anys.
  ‘R.I.P’ vol dir “Descansa en pau”, del llatí”Requiescat in pace”.

  Vale!

 4. CARLOS THIRIET

  Salve!
  -(Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? En quin cas va el seu nom?)El segon epígraf és el que està dedicat a Numísia. El seu nom va en nominatiu.
  -(Quan mana fer la inscripció i per a qui?)Nimísia la va demanar quan encàra vivia per a ella la seva mare.
  -(Què vol dir C.L.?)Les lletres C.L. signifiquen llibreta de Caius.
  -(En quin temps verbal està el verb?)El temps verbal està escrit en present.
  – (Què significa Hic sita est?Com es pot abreujar?)”Hic sita est” significa aquí es troba. S’abreuja HSE.
  -(Què vol dir ‘STTL’?)STTL significa “Sit tibi terra levis”.
  -(Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ?)D.M.S. vol dir “Dis manibus sacrum”, que en catalá és L’empenta de les mans sagrades.
  – (A qui va dedicada l’altra inscripció? A quina edat va morir?)L’altra inscripció està dedicada a un nen petit que va morir amb 5 anys.
  -(I per últim saps què significa ‘R.I.P’?)R.I.P. significa “Requiescat in pace” , que vol dir descansa en pau, i actualment aquesta expressió és continua utilitzant en l’Italià.
  -(I en quina llengua està escrit?)Està escrit en Llatí.

 5. Sara Martín

  Salvete!
  L’epigraf que va dedicat a Numísia és el de sota, perquè s’hi pot veure el seu nom que, a més, va en nominatiu.
  La inscripció la va fer en vida per a sí mateixa i també per a la seva mare.
  Les sigles C.L. volen dir Liberta de Caius (llibertat de principis).
  El verb es troba en present.
  Hic sita est vol dir ‘aquí està situat’.
  ‘STLL’ vol dir Sit tibi terra levis , que vol dir ‘ets terra de llum”.
  Les sigles ‘D.M.S.’ signifiquen Dis Manibus Sacrum, que vol dir empènyer mans sagrades.
  L’altra inscripció va dedicada al Cinquè Publici Heraclida.
  Finalment, ‘R.I.P.’ significa ‘Requiescat In Pace’ (descansa en pau) i està escrit en llatí.
  Valete!

 6. Iria Rael

  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? El segon
  -En quin cas va el seu nom? Nimísia la va demanar quan encàra vivia per a ella la seva mare.
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui? La va demanar quan encara era viva. Per a ella i per a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.? Significa llibreta de Caius.
  -En quin temps verbal està el verb? Està escrit en present.
  -Què significa Hic sita est? aqui esta situat
  -Com es pot abreujar? HIC.
  -Què vol dir ‘STTL’? Sit tibi terra levi
  -Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? “Dis manibus sacrum”
  -A quina edat va morir? Va morir als cinc anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Requiescat In Pace, “descansa en pau”
  -I en quina llengua està escrit? Està escrit en llatí.

 7. Miquel Saborit

  Salve!

  Aquí deixo les respostes:

  -Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon eígraf va dirigit a Numísia
  -En quin cas va el seu nom?
  El seu nom està en Nominatiu
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui?
  Va manar fer l’inscripció quan encara estaba viva, i anava dirigida a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.? En quin temps verbal està el verb?
  Vol dir llibreta de Caius. Està escrit en present.
  -Què significa Hic sita est? Com es pot abreujar?
  Aqui està situat. Es pot abreujar amb HSE
  -Què vol dir ‘STTL’? Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ?
  Sit tibi terra levi. D.M.S Significa”Dis manibus sacrum”
  -A qui va dedicada l’altra inscripció? A quina edat va morir?
  està dedicada a un nen petit. Va morir amb 5 anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’? I en quina llengua està escrit?
  Significa “Requiescat In Pace” que vol dir: Descansa en pau. Està escrit en llatí, encara que l’anglès també utilitza aquestes sigles per a abreujar: “Rest in Peace”

  Valete!

 8. Laura Garcia

  Salve!!

  -Quin epígrafs va dedicat a Numísia? El segon
  -En quin cas va el seu nom? En el cas nominatiu
  -Quan diuen de fer la inscripció i per a qui? Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  -Què significa C.L.? “Lliberta de caius”
  -En quin temps verbal està? En present
  -Què vol dir Hic sita est? “Aquí es troba…”
  -Com es podria abreujar? HSE
  -Què significa ‘STTL’? “Sit tibi terra levis”.
  -Significa ‘D.M.S’ ? Dis manibus sacrum
  -A qui va dedicada l’inscripció? A un nen petit
  -Edat en la que va morir? Amb 5 anys
  -Saps què significa ‘R.I.P’? I en quina llengua està escrit? Resquiescat in pace (descansa en pau), en llatí.q

  Vale!!

 9. Kawtar Anzaui

  Salve!
  -Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon
  -En quin cas va el seu nom?
  El seu nom es Nominatiu
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui?
  Nimísia la va demanar quan encàra vivia, i anava dirigida a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.? En quin temps verbal està el verb?
  Llibreta de Caius. En present.
  -Què significa Hic sita est? Com es pot abreujar?
  Aqui està situat. Es pot abreujar amb HSE
  -Què vol dir ‘STTL’? Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ?
  Sit tibi terra levi. D.M.S Significa Dis manibus sacrum.
  -A qui va dedicada l’altra inscripció? A quina edat va morir?
  El van dedicar a un nen petit. Que va morir amb 5 anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P? I en quina llengua està escrit?
  Requiescat In Pace. Descansa en pau. Està escrit en llatí
  Valete!

 10. Ruth Villellas

  Bonum diem!
  -Quin epígrafs va dedicat a Numísia? El segon.
  -En quin cas va el seu nom? En nominatiu.
  -Quan diuen de fer la inscripció i per a qui? Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  -Què significa C.L.? “Lliberta de caius”.
  -En quin temps verbal està? En present.
  -Què vol dir Hic sita est? “Aquí es troba…”.
  -Com es podria abreujar? HSE.
  -Què significa ‘STTL’? “Sit tibi terra levis”.
  -Significa ‘D.M.S’ ? Dis manibus sacrum.
  -A qui va dedicada l’inscripció? A un nen petit.
  -Edat en la que va morir? Amb 5 anys.
  -Saps què significa ‘R.I.P’ ? I en quina llengua està escrit ? Resquiescat in pace (descansa en pau), en llatí.

 11. mercade.alex

  Salue,
  L’epigraf que va dedicat a Numísia és el de sota, perquè s’hi pot veure el seu nom que, a més, va en nominatiu. La inscripció la va fer en vida per a sí mateixa i també per a la seva mare.
  Les sigles C.L. volen dir Liberta de Caius (llibertat de principis).
  El verb es troba en present. Hic sita est vol dir ‘aquí està situat’. ‘STLL’ vol dir Sit tibi terra levis , que vol dir ‘ets terra de llum”. Les sigles ‘D.M.S.’ signifiquen Dis Manibus Sacrum, que vol dir empènyer mans sagrades. L’altra inscripció va dedicada al Cinquè Publici Heraclida.
  Finalment, ‘R.I.P.’ significa ‘Requiescat In Pace’ (descansa en pau) i està escrit en llatí.
  Value.

 12. Lucila Pérez

  Bonum diem,

  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? La segona imatge, l’epígraf d’abaix.
  En quin cas va el seu nom? En nominatiu.
  Quan mana fer la inscripció i per a qui? Quan encara era viva. Per la seva mare i per a ella.
  Què vol dir C.L.? Liberta de Caius, en català, llibertat de principis.
  En quin temps verbal està el verb? En present.
  Què significa Hic sita est? Aquí està situat.
  Com es pot abreujar? HSE, és podría abreujar agafant les siglas.
  Què vol dir ‘STTL’? Siti tibi terra levis.
  Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? Dis Manibus Sacrum.
  A qui va dedicada l’altra inscripció? Al Cinquè Publici Heraclida
  A quina edat va morir? Als 5 anys
  I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Requiscat In Pace
  I en quina llengua està escrit? En llatí.

  La primera m’ha cridat molt l’atenció ja que l’inscripció va dedicada a un nen petit, però la segona també ja que La inscripció va cap a una mare i d’una filla.

 13. Noelia Nistal

  V-XI-MMXIV
  Vale!
  L’epígrafs que va dedicat a Numísa és el de la segona imatge,
  El cas en el que està el nom és en nominatiu,
  La inscripció la mana fer en el temps en el que ella estaba viva, i estava fet per ella i per la seva filla,
  C.L. vol dir llibertat de principis, llibertat a la manera de pensar o als drets,
  El temps verbal del verb és el present,
  Hic sita est vol dir aquí es troba, aquí resideix,
  Es pot abreujar agafant la primera lletra de cada paraula,
  STTL vol dir alguna cosa similar a deixar colocat a aquesta terra ligera,
  D.M.S. crec que vol dir el bo poder sagrat,
  L’altra inscripció va dedicada al “cinquè publici heraclida”,
  Que va morir als 5 anys,
  R.I.P vol dir descansi en pau,
  I està escrit en llatí.
  In proximum!

 14. Liana Franchesca

  Salve!
  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? El segon epígraf.
  -En quin cas va el seu nom? En el cas nominatiu.
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui? Va mana fer la insripció quan ella encara era viva i la va mana per a ella i per a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.? Vol dir llibreta de Caius.
  -En quin temps verbal està el verb? Està escrit en present.
  -Què significa Hic sita est? Significa “Aquí es troba”
  -Com es pot abreujar? HIC.
  -Què vol dir ‘STTL’? “Sit tibi terra levis” que vol dir: “Que la terra es faci lleugera”.
  -Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? “Dis manibus sacrum” significa L’empenta de les mans sagrades.
  -A qui va dedicada l’altra inscripció? Està dedicada a un nen.
  -A quina edat va morir? Va morir als cinc anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Requiescat In Pace, “descansa en pau”
  -I en quina llengua està escrit? Està escrit en llatí.

  In proximum!

 15. pedro

  Salve!
  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? El segon.
  En quin cas va el seu nom? El nomatiu.
  Quan mana fer la inscripció i per a qui? Ho va demanar quan encara era viva. Per a ella i per a la seva mare.
  Què vol dir C.L.? Significa llibreta de Caius.
  En quin temps verbal està el verb? Està escrit en present.
  Què significa Hic sita est? Significa: Aquí es troba.
  Com es pot abreujar? HIC.
  Què vol dir ‘STTL’? “Sit tibi terra levis” significa: Que la terra es faci lleugera.
  Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? Dis manibus sacrum significa: L’empenta de les mans sagrades.
  A qui va dedicada l’altra inscripció? Està dedicada a un nen petit.
  A quina edat va morir? Va morir als cinc anys.
  I per últim saps què significa R.I.P? Requiescat In Pace, descansa en pau.
  I en quina llengua està escrit? Està escrit en llatí.
  Vale!

 16. Yasmina Groult

  Bonum diem!
  1.Quin epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon.
  2.En quin cas va el seu nom?
  En nominatiu.
  3.Quan diuen de fer la inscripció i per a qui?
  Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  4.Què significa C.L.?
  “Lliberta de caius”.
  5.En quin temps verbal està?
  En present.
  6.Què vol dir Hic sita est?
  “Aquí es troba…”.
  7.Com es podria abreujar?
  HSE.
  8.Què significa ‘STTL’?
  “Sit tibi terra levis”.
  9.Significa ‘D.M.S’ ?
  Dis manibus sacrum.
  10.A qui va dedicada l’inscripció?
  A un nen petit.
  11.Edat en la que va morir?
  Amb 5 anys.
  12.Saps què significa ‘R.I.P’ ? I en quina llengua està escrit ?
  Resquiescat in pace (descansa en pau), en llatí.

 17. Mariona Cava

  -Quin epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon
  -En quin cas va el seu nom?
  En el cas nominatiu
  -Quan diuen de fer la inscripció i per a qui?
  Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  -Què significa C.L.?
  “Lliberta de caius”
  -En quin temps verbal està?
  En present
  -Què vol dir Hic sita est?
  “Aquí es troba…”
  -Com es podria abreujar?
  HSE
  -Què significa ‘STTL’?
  “Sit tibi terra levis”.
  -Significa ‘D.M.S’ ?
  Dis manibus sacrum
  -A qui va dedicada l’inscripció?
  A un nen petit
  -Edat en la que va morir?
  Amb 5 anys
  -Saps què significa ‘R.I.P’? .I en quina llengua està escrit?
  Resquiescat in pace en llatí

 18. Valentina Villanueva

  Salve!
  -Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon.
  -En quin cas va el seu nom?
  En el nominatiu.
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui?
  Quan encara era viva. Per a la seva mare i per a ella.
  -Què vol dir C.L.?
  Llibreta de Caius.
  -En quin temps verbal està el verb?
  En el present.
  -Què significa Hic sita est? Com es pot abreujar?
  “Aquí està situat” “Aquí jeu”. HSE.
  -Què vol dir ‘STTL’?
  “Sit tibi terra levis”.”Sigui la que sigui, terra de llum”.
  -Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ?
  “Dis manibus sacrum”.
  -A qui va dedicada l’altra inscripció?
  Està dedicada a un nen petit.
  -A quina edat va morir?
  Als cinc anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’? I en quina llengua està escrit?
  Requiescat In Pace, està escrita en llatí.
  Valee!

 19. Rubén Navarro

  Salve!!
  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? El segon
  -En quin cas va el seu nom? Nimísia la va demanar quan encàra vivia la seva mare per a ella.
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui? La va demanar quan encara era viva. Per a ella mateixa i per a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.? Vol dir llibreta de Caius.
  -En quin temps verbal està el verb? En present.
  -Què significa Hic sita est? Aqui esta situat
  -Com es pot abreujar? HIC.
  -Què vol dir ‘STTL’? Sit tibi terra levi
  -Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? Significa “Dis manibus sacrum”
  -A quina edat va morir? Va morir als cinc anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Requiescat In Pace, “descansa en pau”
  -I en quina llengua està escrit? Està escrit en llatí.

  V ale!!

 20. Pingback: Llegint epitafis amb thinglink | Aracne fila i fila

 21. Yasmina Groult

  Bonumdiem!!
  1.Quin epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon
  2.En quin cas va el seu nom?
  En nominatiu.
  3.Quan diuen de fer la inscripció i per a qui?
  Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  4.Què significa C.L.?
  “Lliberta de caius”.
  5.En quin temps verbal està?
  En present.
  6.Què vol dir Hic sita est?
  “Aquí es troba…”.
  7.Com es podria abreujar?
  HSE.
  8.Què significa ‘STTL’?
  “Sit tibi terra levis”.
  9.Significa ‘D.M.S’ ?
  Dis manibus sacrum.
  10.A qui va dedicada l’inscripció?
  A un nen petit.
  11.Edat en la que va morir?
  Amb 5 anys.
  12.Saps què significa ‘R.I.P’ ? I en quina llengua està escrit ?
  Resquiescat in pace (descansa en pau), en llatí.

 22. Soukaina Anzaoui Anzaoui

  – Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon.
  – En quin cas va el seu nom?
  En el nominatiu.
  – Quan mana fer la inscripció i per a qui?
  Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  – Què vol dir C.L.?
  Llibreta de Caius.
  – En quin temps verbal està el verb?
  En present.
  – Què significa Hic sita est?
  “Aquí està situat” “Aquí jeu”.
  – Com es pot abreujar?
  HSE.
  – Què vol dir ‘STTL’?
  Sigui la que sigui, terra de llum”.
  – Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ?
  significa L’empenta de les mans sagrades.
  – A qui va dedicada l’altra inscripció?
  Està dedicada a un nen petit.
  – A quina edat va morir?
  Va morir als cinc anys.
  – I per últim saps què significa ‘R.I.P’?
  Resquiescat in pace (descansa en pau).
  – I en quina llengua està escrit?
  En llatí.

 23. Sanae Anzaoui

  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? El segon epígraf.
  -En quin cas va el seu nom? En nomatiu.
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui? La va demanar quan encara era viva. Per a ella i per a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.? Significa llibreta de Caius.
  -En quin temps verbal està el verb? Està escrit en present.
  -Què significa Hic sita est? Significa “Aquí es troba”
  -Com es pot abreujar? HIC.
  -Què vol dir ‘STTL’? “Sit tibi terra levis” significa “Que la terra es faci lleugera”.
  -Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? “Dis manibus sacrum” significa L’empenta de les mans sagrades.
  -A qui va dedicada l’altra inscripció? Està dedicada a un nen petit.
  -A quina edat va morir? Va morir als cinc anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Requiescat In Pace, “descansa en pau”
  -I en quina llengua està escrit? Està escrit en llatí.

 24. Suki

  Salve!22

  -Quin epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon
  -En quin cas va el seu nom?
  En el cas nominatiu
  -Quan diuen de fer la inscripció i per a qui?
  Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  -Què significa C.L.?
  “Lliberta de caius”
  -En quin temps verbal està?
  En present
  -Què vol dir Hic sita est?
  “Aquí es troba…”
  -Com es podria abreujar?
  HSE
  -Què significa ‘STTL’?
  “Sit tibi terra levis”.
  -Significa ‘D.M.S’ ?
  Dis manibus sacrum
  -A qui va dedicada l’inscripció?
  A un nen petit
  -Edat en la que va morir?
  Amb 5 anys
  -Saps què significa ‘R.I.P’? .I en quina llengua està escrit?
  Resquiescat in pace en llatí

 25. Isra

  Salve!!
  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon
  -En quin cas va el seu nom?
  Nimísia la va demanar quan encàra vivia la seva mare per a ella.
  -Quan mana fer la inscripció i per a qui?
  La va demanar quan encara era viva. Per a ella mateixa i per a la seva mare.
  -Què vol dir C.L.?
  Vol dir llibreta de Caius.
  -En quin temps verbal està el verb?
  En present.
  -Què significa Hic sita est?
  Aqui esta situat
  -Com es pot abreujar?
  HIC.
  -Què vol dir ‘STTL’?
  Sit tibi terra levi
  -Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ?
  Significa “Dis manibus sacrum”
  -A quina edat va morir?
  Va morir als cinc anys.
  -I per últim saps què significa ‘R.I.P’?
  Requiescat In Pace, “descansa en pau”
  -I en quina llengua està escrit?
  Està escrit en llatí.

 26. Carlos Garcia

  -Quin epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon
  -En quin cas va el seu nom?
  Cas nominatiu
  -Quan diuen de fer la inscripció i per a qui?
  Encara era viva. Per la seva mare i ella.
  -Què significa C.L.?
  “Lliberta de caius”
  -En quin temps verbal està?
  Present
  -Què vol dir Hic sita est?
  “Aquí es troba…”
  -Com es podria abreujar?
  HSE
  -Què significa ‘STTL’?
  “Sit tibi terra levis”.
  -Significa ‘D.M.S’ ?
  Dis manibus sacrum
  -A qui va dedicada l’inscripció?
  A un nen petit
  -Edat en la que va morir?
  Amb 5 anys
  -Saps què significa ‘R.I.P’? .I en quina llengua està escrit?
  Resquiescat in pace en llatí

 27. Raquel

  Bonnum Diem!
  Quin d’aquests epígrafs va dedicat a Numísia? Segon epígraf.
  En quin cas va el seu nom? Nominatiu.
  Quan mana fer la inscripció i per a qui? La va demanar quan encara estava viva. Per la seva mare i per ella.
  Què vol dir C.L.? Llibreta de Caius.
  En quin temps verbal està el verb? En present.
  Què significa Hic sita est? Significa “Aquí es troba”
  Com es pot abreujar? HIC.
  Què vol dir ‘STTL’? “Sit tibi terra levis” ; “Que la terra es faci lleugera”.
  Sabries dir el que significa ‘D.M.S’ ? “Dis manibus sacrum” ; L’empenta de les mans sagrades.
  A qui va dedicada l’altra inscripció? Està dedicada a un nen petit.
  A quina edat va morir? Als cinc anys.
  I per últim saps què significa ‘R.I.P’? Requiescat In Pace, “descansa en pau”
  I en quina llengua està escrit? En llatí.

  Vale!

 28. Aaron Gallegos

  -Quin epígrafs va dedicat a Numísia?
  El segon.
  -En quin cas va el seu nom?
  En el cas nominatiu.
  -Quan diuen de fer la inscripció i per a qui?
  Quan encara era viva. Per la seva mare i ella.
  -Què significa C.L.?.
  “Lliberta de caius”.
  -En quin temps verbal està?
  En present.
  -Què vol dir Hic sita est?
  “Aquí es troba…”
  -Com es podria abreujar?
  HSE.
  -Què significa ‘STTL’?
  “Sit tibi terra levis”.
  -Significa ‘D.M.S’ ?
  Dis manibus sacrum.
  -A qui va dedicada l’inscripció?
  A un nen petit.
  -Edat en la que va morir?
  Amb 5 anys.
  -Saps què significa ‘R.I.P’? .I en quina llengua està escrit?
  Resquiescat in pace.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *