INSTRUMENTS ONLINE: Xilòfon, metal·lòfon i carilló virtuals

Us compartim un enllaç per poder practicar des de casa amb instruments de placa. Es tracta de l’aplicació Placophone, que imita els instruments Orff de plaques que tenim a l’escola.

INSTRUCCIONS:

  • Un cop vagis a l’enllaç, clica per activar els emuladors del programa i espera uns moments fins que torni a aparèixer el xilòfon.
  • Pots escollir entre els tres instruments: xilòfon, metal·lòfon o carilló.
  • Si cliques a la clau de sol, apareixen els noms de les notes.
  • Pots afegir o treure les notes sib i fa# (que es poden utilitzar en algunes cançons).

CLICA per anar a -> Placophone