04 FAMÍLIA Instruments elèctrics i electrònics (Instruments electròfons)

Els electròfons són aquells instruments en què el material que vibra és el corrent elèctric.

Els electròfons es poden dividir en dues subfamílies:

  • Instruments elèctrics
  • Instruments electroacústics
  • Instruments electrònics.

 

ELECTRÒFONS ELÈCTRICS

Aquests instruments són instruments d’altres famílies als quals s’ha afegit un sistema d’amplificació, i el que vibra és el corrent elèctric. Només se’ls pot fer sonar amb amplificació.

Exemples: Guitarra elèctrica, baix elèctric, plat gira-discos.

 

ELECTRÒFONS ELÈCTROACÚSTICS

Són instruments d’altres famílies als quals s’ha afegit un sistema d’amplificació, i el que vibra és el corrent elèctric, però també pot escoltar-se sense aquella amplificació. Són instruments que es poden utilitzar amb o sense amplificació.

Exemples: Guitarra, violí, violoncel…

 

ELECTRÒFONS ELECTRÒNICS

En aquests instruments, el so s’hi produeix per mitjans totalment electrònics (circuits, memòria informàtica…).

Exemples: Sintetitzador, sampler, orgue electrònic, ordinador.

 

 

FONT:

http://www.xtec.cat/~mcanoi/joanot/Electrofons.htm

https://www.slideshare.net/npardos/electrofons1a