0 RECURSOS Música i dansa

RECURSOS DE MÚSICA I DANSA per infantil i primària

 

01 Percepció, comprensió i valoració

 

01.1. So i Silenci

01.2. Qualitats del so

01.3. Audicions

02 Interpretació i producció

02.1. Cançons per educació infantil

02.2. Cançons per primària

  • Escalfament de la veu / Direcció coral
  • Unisó
  • Cànon
  • A dues veus
  • Cançons de dates especials

02.3. Ritme i moviment

02.4. Instruments

02.5. Glosa

02.6. Creació i improvisació

03 Llenguatge musical

 

03.1. Introducció

  • Escala de Do. Fononímia.
  • Pentagrama i clau de sol

03.2. Solfeig rítmic

  • Figures rítmiques i compàs
  • Ritme tètic, acèfal i anacrusi
  • Jocs rítmics

03.3. Solfeig melòdic

03.4. Dictats