1. La pulsació

Recurs. “Ritme i pulsació”

 

Recurs. “Segueix la pulsació”