02 Interpretació i producció

02.1. Cançons per educació infantil

02.2. Cançons per primària

02.3. Ritme i moviment

02.4. Instruments

02.5. Glosa

02.6. Creació i improvisació