08 Cançons pedagògiques

Cançons pedagògiques per educació infantil

PULSACIÓ I TEMPO

Pedra pedreta

 

Quinze són quinze

 

RITME-COMPÀS

2/4 Tres sis nou

2/2 Flocs de neu

3/4 El noi de la mare

4/4 Obre i tanca

 

NOMS DE NOTES

CONTES Les notes del pentagrama i la clau de sol

de l’Estrella Ramon, de l’Equip Estrella Ratón Pérez

CONTE Re, Fa, Si al pentagrama

 

TIMBRE

Piano

Violoncel

Flauta

Violí