Cantània 2023 – 11 Un sol món

11 Un sol món with flow

 

11. Cantània 2023. Les portes del món. Un sol món AMB COREO

 

[Cors 3 i 4: U! u!] (…) 

[Cor 1 i 2: Saludem] [U! u!]

[Cors 1 i 2: U! u!] (…)

[Cor 3 i 4: Saluden] [U! u!]

Es mira…

el cel…

i a la sorra les estrelles.

 

Es mira, es mira, es mira,

l’aigua en el foc,

i la font en la foguera.

 

[Cors 3 i 4: I a la sorra]

I la font en la foguera,

i la font en la foguera,

i la font en la foguera . .

 

Així, alhora, tots els llocs,

tots els temps es reflecteixe-eeen .

Reflec-, reflec-, reflecteixen.  

| 3 | 2 | Així, alhora, tots els llocs,

tots els temps es reflecteixen,

[tutti] que els humans són un de sol,

i una sola és la teerraa | 1 |

 

Es mira…

el foc…

i el vent es mira a la gespa,

 

Es mira, es mira, es mira,

el déu en el nen

que-e juga so-obre la terra-aa

 

[Cors 3 i 4: Que juga]

Que-e juga so-obre la

Que-e juga so-obre

Que-e juga so-obre la terra-aa . . 

 

| 2 | Així, alhora, tots els llocs,

tots els temps es reflecteixe-eeen,

[tutti] que els humans són un de sol,

i una sola és la teerraa | 1 |

 

|. . . Aixi-ií que l’únic e-erro-ooor,

|. . . que toot altre maal deesfeermaa-a . . . |,

| 1 | el comet aquell que diu:

“Tu i jo som distints de mena.”

 

I si el món n’és un de sol

no té cap sentit que els home-ees . .

tra-acin una ratlla a ter-ra . .

tra-acin una ratlla a ter-ra . i

diguin: “Aquesta teerra és meevaa.”

 

| 1 | Es mira…

el cel…

i a la sorra les estrelles.

 

Es mira, es mira, es mira,

el déu en el nen

que-e juga so-obre la terra-aa-aaa