1. Figures rítmiques i compàs

 

RECURS 1: VÍDEO “Ritmos básicos que tienes que aprender antes de estudiar música”

Nivell: cicle inicial

 

Figures rítmiques: rodona, blanca, negra, silenci de negra, dues corxeres.

 

RECURS 2: VÍDEO “La rodona, la blanca i la negra”, per Pere i Alba Salicrú.

 

 

RECURS 3: VÍDEO “10 Golden Exercises to Learn to Read Rhythms”

 

RECURS 4: VÍDEO “Play any RHYTHM easily – perfect your timing and sight reading!”

Nivell: cicle superior

 

Figures rítmiques (corxera, negra, rodona, silenci negra, blanca)

(blanca amb punt, negra amb punt-corxera, semicorxera)

(corxera amb punt-semicorxera, treset)

 

RECURS 5: Les figures musicals. Activitats (de Laura Gómez Galán Doremi violí)

Nivell: Cicle inicial, Cicle mitjà

Hi trobareu tres activitats:
Primer recorda la durada de la figura de negra (1 pulsació), dues corxeres (1 pulsació), una blanca (dues pulsacions), silenci de negra (1 pulsació)

Activitat 1: Suma de pulsacions
Activitat 2: Col·locar línies divisòries
Activitat 3: Dictat rítmic