3. Les famílies d’instruments

Tots els instruments musicals que existeixen es poden classificar en quatre grans grups, depenent de la manera com produeixen el so:

  • Instruments de percussió.
  • Instruments de vent.
  • Instruments de corda.
  • Instruments elèctrics i electrònics.