05 Cançons de rotllana/dansa

Cançons de rotllana/dansa per educació infantil

 

La sardana de l’avellana

 

Olles, olles

Olles, olles de vi blanc
Totes són plenes de fang
De fang i de maduixa
Gira la caruixa
Qui la girarà?
El Raimon serà
Olles, olles de vi blanc
Totes són plenes de fang
De fang i de maduixa
Gira la caruixa
Qui la girarà?
La Isabel serà

Olles, olles de vi blanc
Totes són plenes de fang
De fang i de maduixa
Gira la caruixa
Qui la girarà?

El Miquel serà
Olles, olles de vi blanc
Totes són plenes de fang
De fang i de maduixa
Gira la caruixa
Qui la girarà?
Tots nosaltres serem

 

Trinco

 

Els quatre llauradors

 

El tio fresco

 

Qui la ballarà

 

Peu polidor

https://youtu.be/3UuhuWMtw0s

https://youtu.be/3UuhuWMtw0s