Cantània 2022 – 09 Cavalls

Després de visitar el quadre de Miró i el de Pollock, la Clara i la Blanca arriben a un quadre ple de cavalls, què creieu que hi està passant, en aquest quadre?

 

Batalla de San Romano – Paolo Uccello ?? - Es: Uccello Paolo

 

 

 

És un quadre de Paolo Uccello, titulat “Batalla de San Romano”. Heu vist tots els detalls? Quin moment de la batalla va voler pintar? …

 

Escolta la cançó

 

Lletra de la cançó

Recordeu: els punts marquen pulsacions de silenci.

Les vocals repetides marquen pulsacions que cal allargar la sílaba.

 

> Intro (flauta piccolo)

. . Cavalls de pelatge blanc

. . Cavalls de color de cendraa. 

. . Cavalls rojos com el fang

. . Molts cavalls, cavalls de gueerra. 

 

(¿Per fer guerra, aquests cavalls

. Si ells estimen el passeig

. Trot petit    de baixar valls

galop llarg fins a un rabeig.) 

 

. . N’hi ha de blancs, de color ceendra 

. . i d’un roig encès de sang… 

. . Són els ferms cavalls de gueerra, 

. . poderosos com un tanc. 

 

Els cavaalls que m’agraaadeeen 

són aquells del prat anglès . . . 

Si no corren, potser baaadeeen 

amb un núvol de no reees . . . 

 

Croc catroc, catroc catric: 

. . Si calciguen armaduura, 

sota (hi ha un cor) eneemiiic. 

. . Volen carn, dolça pastura! 

 

No: el que volen és la joia 

. d’abeurar-se i menjar alfals. 

. I que els muunti alguuna nooia, 

pel verd clar d’alguns verals. 

 

. . Quins reniills de cavaalls boojos! 

. . I és que (jaa en)sumen laa saaang! 

. . En tropeell: blaancs, grisos, roojos. 

. . (que els ferits moooren al faaang). 

 

Entremig de tantes llaaanceees, 

cavalls grassos de la mort . . . 

El destí té unes balaaanceees: 

dos platets de vària sort

 

. . Vull un móon sen(se els) eestraaalls 

. . odioosoos de cap gueerra, 

. . Jo voldriiaa que la teerra 

. . estimées seempre els cavaaalls! 

 

. . Jo voldriiaa que la teerra 

. . estimées . seem . (pre els) . caa . vaaa|aaa|aaa|aaa|alls!

 

Versió instrumental