Cantània 2023 – 12 Les portes del món

12. Les portes del mo?n with flow

 

12 . Cantània 2023. Les portes del món. Les portes del món AMB COREO

 

[Planeta a la mà esquerra, coet a la mà dreta]

-> INSTR [Mà esq: Alcem el planeta]

[Fem girar el planeta bufant suaument]
[SARA] Havent-hi tantes galàxies,
planetes, llunes i cels,
jo no vull viure lligada
com veig que esdevé als estels.

Havent-hi (…) tantes galàxies,
planetes, llunes i cels,
jo no vull viure lligada
com veig que esdevé als estels.

[Tutti] Ja he aconseguit
tenir allò que tant desitjava
. . però un cop he vist el món,
vull veure noves contrades. | 2 |

[Movem l’avió] Rrrrrrr!
[Movem l’avió] Rrrrrrr!

. Per això vull enlairar-me,
. aprofitant que tinc son,
pe-er prosseguir el meu viatge,
. i aterrar en un a-altre món.

Diuen que la vida és somni,
diuen que és gratis somiar, gratis somiar
[somiem] que ens en anem
a la lluna a passejar. | 2 |

[SARA] No puc aturar-me ara,
és moment de prosseguir,
els viatges no s’acaben,
perquè la meta és partir.

Diuen que la vida és somni,
diuen que és gratis somiar, [gratis somiar]
somiem que ens en anem
a la lluna a passeja-ar.

[Movem l’avió] Rrrrrrr!
[Movem l’avió] Rrrrrrr!

INSTR.-> [Alcem el planeta i el fem girar bufant suaument]
[La Sara s’adorm]

Cantània 2023 – 15 El viatge de la vida

15.El viatge de la vida VEU COR 2 + MOVIMENTS. CANTANIA 2023

 

15. Cantània 2023 Les portes del món El viatge de la vida AMB COREO

 

INSTR.-> Ens posem drets | 2 |

N’has de tenir moltes ganes,
i molt bona companyia,
per poder fer la volta al món
en vuitanta rodalii-ees | 3 | 1 |

Està bé (…) veure Chicago,
i passejar per Marràqueix,
però és molt millor arribar
a esdevenir un mateix.

No cal tampoc que marxis
a Mercuri o al Pi-ireu,
n’hi ha prou si saps comprendre
que el móón és a tot arreu.

Hi ha qui viu amb por al futur,
i qui d’ahir té recança,
ja veus que el millor destí
és trobar-nos “aquí i ara”.

[Motxilla caminant]
Si vols arri(…)bar ben lluny
no portis gaire equipatge,
ni pensis molt en l’objectiu
ja que cada pas, [ja que cada pas],
ja que cada pas, [ja que cada pas],
ja que cada pas és viatge.
ja que cada pas és viatge | 1 |

 

Està bé (…) veure Chicago,
i passejar per Marràqueix,
però és molt millor arribar
a esdevenir un mateix . . . |

N’has de tenir moltes ganes,
i molt bona companyia,
per poder fer la volta al món
en vuitanta rodalii-ees
| 3 |

[Tutti] Hi ha qui viu amb por al futur,
i qui d’ahir té recança,
ja veus que el millor destí
és trobar-nos “aquí i aa-raa” | 1 |

[Cors 3 i 4: Si vols arri]
Si vols arribar ben lluny
no portis gaire equipatge,
ni pensis molt en l’objectiu
ja que cada pas
[SARA: ja que cada pas…]
[DANIEL: ja que cada pas…]

Si vols arribar ben lluny
no portis gaire equipatge,
ni pensis molt en l’objectiu
ja que cada pas és viatge.
[Tutti] Si vols arribar ben lluny,
si vols arribar ben llu-uny,
. el millor destí-í és… | 2 |
[mans agafades]

Si vols arribar ben lluny,
si vols arribar ben lluny,
. el millor destíí
és trobaar-noos “aaquí i a-ra” | 2 |
| 1 | [alcem el braç]
[assenyalem amb el dit]

Cantània 2023 – 11 Un sol món

11 Un sol món with flow

 

11. Cantània 2023. Les portes del món. Un sol món AMB COREO

 

[Cors 3 i 4: U! u!] (…) 

[Cor 1 i 2: Saludem] [U! u!]

[Cors 1 i 2: U! u!] (…)

[Cor 3 i 4: Saluden] [U! u!]

Es mira…

el cel…

i a la sorra les estrelles.

 

Es mira, es mira, es mira,

l’aigua en el foc,

i la font en la foguera.

 

[Cors 3 i 4: I a la sorra]

I la font en la foguera,

i la font en la foguera,

i la font en la foguera . .

 

Així, alhora, tots els llocs,

tots els temps es reflecteixe-eeen .

Reflec-, reflec-, reflecteixen.  

| 3 | 2 | Així, alhora, tots els llocs,

tots els temps es reflecteixen,

[tutti] que els humans són un de sol,

i una sola és la teerraa | 1 |

 

Es mira…

el foc…

i el vent es mira a la gespa,

 

Es mira, es mira, es mira,

el déu en el nen

que-e juga so-obre la terra-aa

 

[Cors 3 i 4: Que juga]

Que-e juga so-obre la

Que-e juga so-obre

Que-e juga so-obre la terra-aa . . 

 

| 2 | Així, alhora, tots els llocs,

tots els temps es reflecteixe-eeen,

[tutti] que els humans són un de sol,

i una sola és la teerraa | 1 |

 

|. . . Aixi-ií que l’únic e-erro-ooor,

|. . . que toot altre maal deesfeermaa-a . . . |,

| 1 | el comet aquell que diu:

“Tu i jo som distints de mena.”

 

I si el món n’és un de sol

no té cap sentit que els home-ees . .

tra-acin una ratlla a ter-ra . .

tra-acin una ratlla a ter-ra . i

diguin: “Aquesta teerra és meevaa.”

 

| 1 | Es mira…

el cel…

i a la sorra les estrelles.

 

Es mira, es mira, es mira,

el déu en el nen

que-e juga so-obre la terra-aa-aaa