Tag Archives: Via Augusta

In Hispania viae magnificae sunt: Via Augusta et via Argentea

In Hispaniae provinciis viae magnificae inter praecipua oppida sunt: Via Augusta, quam Romani quoque appellabant Herculeam,  et via Argentea.

Els romans són coneguts per les seves ‘magnae viae’. A mesura que anaven conquerint nous territoris, construïen una xarxa viària amb la finalitat d’unir totes les províncies de l’Imperi. Al principi, el seu objectiu va ser militar, és a dir, facilitar el trasllat de tropes en cas de guerra, però més endavant, les vies van adquirir un valor més comercial.

Al nostre país també tenim grans vies que travessaven tota Hispania, a continuació veurem les més importants:

Per on passava la via de la Plata? Quines ciutats en destaques?
Quina via unia Roma amb Gades? Què era la via Hercúlea?

Com era el transport a Hispània i quina relació podem establir amb els principals nuclis comercials i les principals vies de comunicació?…

Laia Costa, 1r de batxillerat Llatí