De Baetulonensibus officiis

Ja fa uns dies de la realització de la X Magna Celebratio a Badalona, però és precisament després d’un temps de producció, que l’Amar Astudillo, de primer de batxillerat, ens presenta el seu extens muntatge fotogràfic. Càmera en mà, va dedicar-se a recórrer totes les parades per tal de deixar constància de l’extensa mostra d’activitats quotidianes que els grups de reconstrucció històrica mostraven als visitants, inclosa la nostra modesta aportació, de caràcter més aficionat i didàctic.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3JabgnS5Fdg[/youtube]

Aprofitant que a 4t d’ESO acabem d’estudiar l’educació i ara estem treballant els oficis, és un bon moment per fer un treball exhaustiu de repàs i ampliació d’aquests dos temes, així com de la morfologia nominal. Amb l’ajut de la programació de la Magna, en paper, on lineo directament del web, us proposo les següents activitats.

 • Al llarg de tot el muntatge, l’Amar ha deixat errates en els títols per tal que vosaltres indiqueu quines són i les corregiu. Algunes posaran a prova el vostre llatí i d’altres potser les haureu de consultar.
 • Feu una llista dels oficis (officia) que s’esmenten al vídeo, tot indicant quins hem vist a classe i quins són nous. Expliqueu de quina declinació són (si cal, busqueu l’enunciat en un diccionari) i definiu-los. Declineu-ne 5. Si en coneixeu algun altre, afegiu-lo també.
 • A partir de les imatges del final, poseu a prova els vostres coneixements sobre el sistema educatiu romà. Quines etapes hi apareixen? Quins personatges hi reconeixeu, reencarnats en els vostres companys i companyes? Quae instrumenta necessaria videtis?

Els que vau participar a la Magna i ho vau viure en primeríssima persona segur que ho teniu més fàcil. És el que té la reconstrucció històrica, que ens ajuda a posar-nos en el lloc dels homes i dones de l’època que estudiem. Els que vau ser servi, magistri, rhetores, discipuli, narratrices, pueri puellaeque et cetera, per unes hores, segur que no ho oblidareu.

TERESA

12 thoughts on “De Baetulonensibus officiis

 1. Mar Alonso

  Salvete!
  Un reportatge molt bo, a classe hem treballat molts dels oficis que s’hi vuen al video tot i que alguns dels que hi surten encara no els hem vist. Faré un repàs dels oficis visualitzats per tal de fer memoria:
  -Ferrarius
  -Vitrarius
  -Sculptor
  -Ornatrix
  -Musivarius
  -Lignarius
  -Funicalarius
  Etcetera.
  També es pot veure el ludus que el nostre institut, juntament amb un altre, vam protagonitzar. on s’hi veu a la “magister” amb els seus “discipuli”
  -ludus litterarius
  -ludus grammaticus
  -ludus rhettoricus
  Juntament amb l’apartat de jocs romans.
  Als que no hi van poder anar, us hi esperem l’any vinent amb moltes ganes.
  Valete!! 😀

 2. Fatima Slaoui i Paula Barrachina

  Salve!
  Nosaltres hem trobat algunes paraules amb errades com:
  Scultptor que és Sculptor, Mosaic -> Musivarius, Urgenteria -> Unguentaria, Funicalarius -> Funicularius i Ludi Romana és Ludi Romani.

  Cinc oficis que hem vist de nous o treballats a classe han sigut:
  -El Piscator, que creiem que no ho hem vist a classe. És la feina dels pescadors, les arts
  de pesca, la confecció de xarxes i altres elements vinculats al món marí. (Declinació-> piscātor, ōris, m. [id.] és 3ra declinació)
  -Legio, que si ho hem fet a classe. És Campament de l’exèrcit romà que permet veure com viva un legionari en temps de guerra. (Declinació -> lĕgĭo, ōnis, f. és 3ra declinació)
  -Ornatrix, que també ho vam veure a classe, que es tracta d’una esclava que
  estava a càrrec dels perfums,maquillatges i estris de pentinar de la seva domina. (Declinació -> ornātrix, īcis, f. [ornator], és 3ra declinació)
  -Sculptor, no ho hem fet a classe.És el treball de la pedra, des de les eines i tècniques d’extracció dels
  grans blocs fins a l’ofici artesà o l’expressió artística. (Declinació -> sculptor, ōris, m., és de la 3ra declinació)
  -Medicina, medicus, si que ho hem treballat a classe. És les arts dels metges, l’instrumental
  que feien servir i la preparació de pomades per tractar tot tipus de malalties. (Declinació -> mĕdĭcīna, ae, v. medicinus, és de la 1a declinació)

 3. Kevin González

  Salve!
  Els únics errors que he trobat en els títols són els següents: 1. Sculptor, no Scultptor / 2. Unguentaria, no Urgenteria / 3. Funicularius, no Funicalarius / 4. Ludi Romani, no Ludi Romana.
  Els oficis esmentats al vídeo són:
  – Figulus (no esmentat a classe): terrissaire; fabricant de trastos
  – Vitrarium (no esmentat a classe):
  – Ferrarius (esmentat a classe): ferrer
  – Conflator (no esmentat): treballador dels metalls
  – Sculptor (no esmentat): escultor
  – Sutor (no esmentat): sabater
  – Musivarius (no esmentat): treballador en mosaic
  – Ornatrix (esmentat): perruquer
  – Unguentaria (no esmentat):
  – Medicina (esmentat): medicina (metge)
  – Piscator (esmentat): pescador
  – Eborarius (no esmentat): treball / negociació d’ivori

  Declinacions:
  · Figulus -> Singular: figulus, figuli, figulo, figulum, figulo, figule
  Plural: figuli, figulorum, figulis, figulos, figulis, figuli
  · Vitrarium -> Singular: vitrarium, vitrarium, vitrarium, vitrarii, vitrario, vitrario
  Plural: vitraria, vitraria, vitraria, vitrariorum, vitrariis, vitrariis
  · Ferrarius -> Singular: ferrarius, ferrarii, ferrario, ferrarium, ferrario, ferrarie
  Plural: ferrari, ferrariorum, ferrariis, ferrarios, ferrariis, ferrarii
  · Sculptor -> Singular: sculptor, sculptoris, sculptori, sculptorem, sculptore, sculptor
  Plural: sculptores, sculptorum, sculptoribus, sculptores, sculptoribus, sculptores
  · Piscator -> Singular: piscator, piscatoris, piscatori, piscatorem, piscatore, piscator
  Plural: piscatores, piscatorum, piscatores, piscatoribus, piscatores

 4. Teresa Devesa i Monclús Post author

  On és tota la feina que vau estar fent a classe? No us oblideu que penjar-la, si no, no consta.
  Mar, no has fet cap mena de treball lingüístic i , a més has reproduït alguns dels errors que us demanava de corregir.
  Kevin, no has posat l’enunciat ni la classificació i la declinació té els casos tots desordenats!
  Fátima i Paula, heu analitzat bé els substantius, però no n’heu declinat cap.

 5. Marina Ruiz i Mabel Landivar

  Salve!
  ·Errades: Urgenteria, Medicina > medicilanis, scriptorium > scriptorius, funicularius > funiculus, cistarius > cistella, romanas > romanae, ludis grammaticus > ludus grammaticus.
  ·Officia: Sutor(sabater), Ornatrix (peluquera), Ferrarius (ferrer), miles (soldat de la “legio”), Caupona (propietaria), Pistor (forner), Sculptor (escultor). Magister (mestre), Mercator (comerciant), Medicus (metge), Tonsor (barber), Tabernarius (botiguer), Tinctor (tinter), Paedagoge (pedagoga), Obstretix (llevadora), Agricolae (pagesos), Pastores (pastors).
  ·El ludus grammaticus. De magister.

 6. Cristina Gómez

  Salvete!
  Bona recopilació de imatges de la Magna, Amar! Va ser genial.
  Els noms que tenen agluna errada són:
  – Ludis grammaticus, que correctament s’escriu ludus grammaticus
  – Ludi romani, que s’escriu ludi romani
  – Urgenteria, que s’escriu amb U i amb A, urguentaria
  – Funicalarius, que és funicularius.
  – Scultptor correctament s’escriu Sculptor
  Aquestes són les errades que he trobat al video. Ara que ja estan arreglats els noms, puc dir tots els oficis que esmenta Amar al video:
  – Figulus – Vitrarium
  – Musivarius
  – Urguentaria
  – Scriptorium
  – Sutor
  – Conflator
  – Caupona et pistor
  – Eborarius
  – Funicularius
  – Cistarius
  -Sculptor
  Aquest són els que hem vist a classe i hem començat a treballar:
  – Ferraruis
  – Ornatrix
  – Legio
  – Medicina
  – Piscator

  Declinacions:
  * Legio, legionis f. (3a decl.) – la traducció és legió
  Sg. Pl.
  N – legio legiones
  Ac – legionem legiones
  G – legionis legionum
  Dt – legioni legionibus
  Abl – legione legionibus

  * Medicina, -ae f. (1a decl.) – la traducció és medicina (metge)
  Sg. Pl.
  N – medicina medicinae
  Ac – medicinam medicinas
  G – medicanae medicinarum
  Dt – medicinae medicinis
  Abl – medicina medicinis

  * Figulus, -i m. (2a decl.) – la traducció és terrissaire
  Sg. Pl.
  N – figulus figuli
  Ac – figulum figulos
  G – figuli figulorum
  Dt – figulo figulis
  Abl – figulo figulis

  * Sutor, -oris m. (3a decl.) – la traducció és sabater
  Sg. Pl.
  N – sutor sutores
  Ac – sutorem sutores
  G – sutoris sutorum
  Dt – sutori sutoribus
  Abl – sutore sutoribus

  A classe hem treballat algún ofici més com “mercator” que és comerciant, “obstrètrix” que vol dir llevadora, “pistor” que és forner, “unguentum” que és unguent, “tabernarius” que és botiguer…
  Les tres etapes que apareixen a les imatges són:
  -ludus litterarius
  -ludus grammaticus
  -ludus rhettoricus
  I els personatjes són la “magistra” i els “discipulus”.

  Valete!!

 7. Miguel Ángel Rubio i Alba Garcia

  Salve!

  Primer de tot felicitar a l’Amar Astudillo pel magnífic vídeo sobre la Magna. Tot seguit respondrem les qüestions esmentades:

  * Les errades les podem trobar en les següents paraules: Urgenteria (Unguentaria), Funicalarius (Funicularius), al minut 1 hi ha una imatge que posa Ferrarius però que correspon al Conflator; hi ha un error de cas a la paraula Romanas, que hauria de ser Romanae; quan posa Ludis grammaticus hi ha una incorrecció i hauria de ser Ludus Grammaticus; Ludi Romana està malament i hauria de ser Ludi Romani; també posa legio i hauria de ser legionarius.

  * Ferrarius, ferrari. 2, m. És el que ara coneixem com ferrer. No l’hem treballat.
  Conflator, conflatoris. 3, m. Encarregat de forjar el metall com el bronze. No l’hem treballat.
  Vitrarium, vitrarii. 2, n. Encarregat del vidre. No l’hem treballat.
  Figulus, figuli. 2, m. Ara diríem que són els terrissaires. No l’hem treballat.
  Sculptor, sculptoris. 3, m. Esculptor. L’hem treballat.
  Caupona et pistor. Botigues on se servia menjar.
  Sutor, sutoris. 3, m. Treballa amb pell.
  Lignarius, lignarii. 2, m. Treballa amb fusta.
  Unguentaria, unguentariae. 1, f. Persona que fa els ungüents.
  Ornatrix, ornatricis. 3, f. Perruquera.
  Medicina, medicinae. 1, f. Medicina.
  Piscator, piscatoris. 3, m. Pescador.
  Funicularius, funicularii. 2, m. Fabricant de cordes.
  Cistarius, cistarii. 2, m. Confecció de cistelles.
  Figulus, figulii. 3, m. Terrissaire.
  Legionarius, legionarii. 2, m. Legionari.

  A classe no hem estudiat tants, però sí que sabem moltes com ornatrix, medicina, legio, unguentaria, tots els “ludi”…

  Declinacions:

  * Figulus, figuli m. (2a decl.)
  Singular
  Nom – Figulus
  Ac – Figulum
  Gen – Figuli
  Datiu – Figulo
  Abl – Figulo
  Plural
  Nom – Figuli
  Ac – Figulos
  Gen – Figulorum
  Datiu – Figulis
  Abl – Figulis

  * Medicina, medicinae f. (1a decl.)
  Singular
  Nom – Medicina
  Ac – Medicinam
  Gen – Medicinae
  Datiu – Medicinae
  Abl – Medicina
  Plural
  Nom – Medicinae
  Ac – Medicinas
  Gen – Medicinarum
  Datiu – Medicinis
  Abl – Medicinis

  * Ferrarius, ferrarii m. (2a decl.)
  Singular
  Nom – Ferrarius
  Ac – Ferrarium
  Gen – Ferrarii
  Datiu – Ferrario
  Abl – Ferrario
  Plural
  Nom – Ferrarii
  Ac – Ferrarios
  Gen – Ferrariorum
  Datiu – Ferrariis
  Abl – Ferrariis

  * Sutor, sutoris m. (3a decl.)
  Singular
  Nom – Sutor
  Ac – Sutorem
  Gen – Sutoris
  Datiu – Sutori
  Abl – Sutore
  Plural
  Nom – Sutores
  Ac – Sutores
  Gen – Sutorum
  Datiu – Sutoribus
  Abl – Sutoribus

  * Sculptor, sculptoris m. (3a decl.)
  Singular
  Nom – Sculptor
  Ac – Sculptorem
  Gen – Sculptoris
  Datiu – Sculptori
  Abl – Sculptore
  Plural
  Nom – Sculptores
  Ac – Sculptores
  Gen – Sculptorum
  Datiu – Sculptoribus
  Abl – Sculptoribus

  * Al vídeo es recreen les etapes del Ludus litterarius, Ludus grammaticus i ludus rhetoricus. Apareixen la magistra i els discipuli. Al llarg de tota la presentació apareixen Romani et Romanae. També apareixen les tabula cerae, i diferents jocs de l’etapa romana.

  Vale!

 8. Pau Molar Vilà

  Salvete!
  He trobat aquests errors escampats per tot el muntatgeVitrarium és l’acusatiu singular masculí de Vitrarius; la paraula correcta seria el mot original. Urgenteria és una paraula inventada; la paraula correcta és unguentaria.Funicalarius és una paraula equivocada; l’adequada és Funicularius. L’autora del reportatge ha fet servir l’acusatiu plural femení Romanas per referir-se a dues noies romanes. La forma encertada és Romanae. La creadora de l’article ha escrit Ludis Grammaticus. Ludis és un ablatiu plural i Grammaticus, un nominatiu singular masculí, per tant, no hi ha concordança sintàctica. La forma correcta seria Ludus Grammaticus, ja que totes dues paraules estan en nominatiu singular masculí. Ludi grammatica és una errata múltiple. Primera, perquè l’etapa de l’educació romana que consistia a aprendre el debat s’anomenava Ludus rhetoricus. Ludi pot ésser considerat un nominatiu plural masculí. El mot Romana està declinat en el cas nominatiu singular femení. Segona, perquè,com ja es pot observar en l’expressió que he donat com a correcta, les dues paraules han d’anar en nominatiu masculí singular.
  Ferrarius és l’equivalent romà del ferrer actual; l’antic treballava amb mètodes artesanes. Aquest ofici no l’hem vist a la unitat 5. El Vitrarius és l’equivalent de l’orfebre l’actual; la seva tasca consistia a elaborar els collarets, arracades i altres peces de l’ornamentació de la dona romana. L’Sculptor s’encarregava de treballar la pedra, des de les eines i les tècniques per extreure-la dels grans blocs fins a l’aspecte més artesà o artístic d’aquest ofici. El Musivarius s’encarregava de decorar les cases de les famílies benestants i els edificis públics. La Unguentaria és l’art que consisteix a preparar perfums i cremes. També apareix esmentat l’ofici de l’Ornatrix, l’esclava que s’ocupava dels perfums, maquillatges i eines de perruqueria de la seva domina. En la Magna, es van fer pentinats de diferents èpoques imperials (augustiana, antoniana i severiana). El Sutor és l’equivalent del pelleter medieval; s’encarregava de fer moneders, complements i sabates amb pell. Aquest darrer ofici no l’hem treballat en la Unitat 5, com la resta d’oficis que he esmentat fins ara, amb l’excepció de l’Ornatrix. La Medicina comprèn totes les arts dels metges, els instruments que aquests feien servir i la preparació de pomades per tractar qualsevol malaltia. A l’Scriptorium es podien veure suports, eines, tintes, punxons i altres estris que utilitzaven els romans per escriure, per fer càlculs o per redactar missatges. A la Legio es podia observar com vivia i s’entrenava un miles durant el temps de guerra en un campament romà. Aquest l’ofici l’hem estudiat en la unitat 5. A l’Schola Gladiatoria vam podem veure de prop com eren les escoles on es formaven els Gladiatorii i quins objectes usaven. L’espai Caupona et pistor era una botiga on s’hi servia vi i menjar elaborat; corresponia a l’ofici de vinater i venedor de menjars precuinats. L’Eborarius mostrava el treball amb l’os per fer complements decoratius. El Lignarius és l’equivalent de l’actual fuster. El Funicularius correspon al corder, el qual s’encarregava d’elaborar cordes per a tota mena d’oficis, especialment per a barques. Fins fa ben poc, aquesta feina estava molt arrelada en les ciutats portuàries i costeres. El Cistarius feia servir tiges de canya i de vímet per elaborar nanses de pesca.

  Valete!

 9. Teresa Devesa i Monclús Post author

  Heu fet una feina molt completa, Cristina, Alba Miguel Ángel i Pau. Després d’haver-vos vist treballant a consciència a classe, era una llàstima que no en deixéssiu constància.

 10. Jennifer Franco i Marta Méndez

  Salvete!

  Les errades que hem trobat són les següents: En comptes de Scultptor és Sculptor. En comptes de Urgenteria és Unguentaria. En comptes de Funicalarius és Funicularius. Pel que fa a les etapes de la schola : En comptes de Ludis grammaticus és Ludus grammaticus perquè no pot ser ablatiu plural. En comptes de Ludi Romana és Ludi Romani.

  llista dels oficis:

  -Figulus: Demostració de la feina dels terrissaires amb un forn de ceràmica i un torn de corda per fer àmfores i dolia.
  -Vitrarium:Elaboració de les granadures de vidre que formaven collarets, arracades i altres peces de l’abillament de la dona romana.
  – Ferrarius: Demostracions de l’art de la forja per aconseguir fer claus, espases, pollegueres…
  – Conflator: Demostracions de la tècnica de la fosa de metall emprada en la antiguitat on fan peçes de bronze.
  -Sculptor:És el treball de la pedra.
  -Musivarius: És la creació dels mosaics
  -Sutor: treball de diferents tipus de pell per fer sabates, moneders i complements.
  -Scriptorium: podies veure , eines, punxons, etc.
  -La Legio es podia veure com vivia i s’entrenava un soldat durant el temps de guerra en un campament romà.
  -A l’Schola Gladiatoria es podia veure les escoles on es formaven els Gladiadors i quins objectes utilitzaven.
  -L’espai Caupona et pistor es una botiga on hi havia vi i menjar.
  -El Lignarius és u fuster.
  -El Funicularius, es qui ‘encarregaba de fer cordes per a qualsevol ofici.
  -El Cistarius feia nanses de pesca.

  Declinacions:

  – Legio, legionis f. (3a decl.)
  Sg.
  Nom – legio
  Ac – legionem
  Gen– legionis
  Dat – legioni
  Abl – legione

  pl.
  Nom- legiones
  Ac – legiones
  Gen -legionum
  Dat – legioibus
  Abl – legionibus

  – Sculptor, sculptoris m. (3a decl.)
  Sg.
  Nom – Sculptor
  Ac – Sculptorem
  Gen – Sculptoris
  Dat – Sculptori
  Abl – Sculptore

  Pl.
  Nom – Sculptores
  Ac – Sculptores
  Gen – Sculptorum
  Dat – Sculptoribus
  Abl – Sculptoribus

  – Medicina, medicinae f. (1a decl.)
  Sg.
  Nom – Medicina
  Ac – Medicinam
  Gen – Medicinae
  Dat – Medicinae
  Abl – Medicina

  Pl.
  Nom – Medicinae
  Ac – Medicinas
  Gen – Medicinarum
  Dat – Medicinis
  Abl – Medicinis

  -Ferrarius, ferrarii m. (2a decl.)
  Sg.
  Nom – Ferrarius
  Ac – Ferrarium
  Gen – Ferrarii
  Dat – Ferrario
  Abl – Ferrario

  Pl.
  Nom – Ferrarii
  Ac – Ferrarios
  Gen – Ferrariorum
  Dat – Ferrariis
  Abl – Ferrariis

  -Figulus, figuli m. (2a decl.)
  Sg.
  Nom – figulus figuli
  Ac – figulum figulos
  Gen – figuli figulorum
  Dat – figulo figulis
  Abl – figulo figulis

  pl.
  Nom – figuli
  Ac – figulos
  Gen – figulorum
  Dat – figuis
  Abl – figulis

  Hi apareixen diferents etapes:
  -ludus litterarius
  -ludus grammaticus
  -ludus rhettoricus

  Apareixen la magistra i els discipuli.

  Valete!

 11. Ainhoa Morera, Marçal Garcia

  Salvete!
  Hem estat fixant-nos en els errors que hi ha en el video i hem trobat aquests:
  “scultptor” en realitat s’escriu: “Sculptor”
  “urgenteria” en realitat s’escriu: “Unguentaria”
  “funicalarius” en realitat s’escriu: “Funicularius”
  “Ludis grammaticus” en realitat s’escriu “ludus grammaticus” perquè ludus és un nominatiu i no ablatiu o datiu plural.
  Ens hem fixat que en les etapes de la “schola” falta la última, “ludus rethoricus” i degut a aixó no s’entenen bé aquestes etapes.
  “ludi romana” s’escriu “ludi romani”, és una errada gramatical, ja que han d’estar els dos en el mateis nombre i gènere.

  Oficis:
  “Figulus”
  “Ferrarius”
  “Vitrarium”
  “Sculptor”, i és el treball de la pedra, des de les eines i tècniques d’extracció dels grans blocs fins a l’ofici artesà o l’expressió artística.
  “Musivarius”
  “Unguentaria” són les demostracions de la preparació de perfums i cremes, i de l’ús de joies i elements de bijuteria. També coneixerem el paper de la dona en la societat romana.
  “Ornatrix”
  Funicularius” És la fabricació de cordes en època romana.

  Declinacions:

  * Figulus, figuli – 2a decl.(m.)
  SINGULAR
  Nom – Figulus
  Ac – Figulum
  Gen – Figuli
  Datiu – Figulo
  Abl – Figulo
  PLURAL
  Nom – Figuli
  Ac – Figulos
  Gen – Figulorum
  Datiu – Figulis
  Abl – Figulis

  * Medicina, medicinae – 1a decl.(f.)
  SINGULAR
  Nom – Medicina
  Ac – Medicinam
  Gen – Medicinae
  Datiu – Medicinae
  Abl – Medicina
  PLRUAL
  Nom – Medicinae
  Ac – Medicinas
  Gen – Medicinarum
  Datiu – Medicinis
  Abl – Medicinis

  * Ferrarius, ferrarii – 2a decl.(m)
  SINGULAR
  Nom – Ferrarius
  Ac – Ferrarium
  Gen – Ferrarii
  Datiu – Ferrario
  Abl – Ferrario
  PLURAL
  Nom – Ferrarii
  Ac – Ferrarios
  Gen – Ferrariorum
  Datiu – Ferrariis
  Abl – Ferrariis

  * Sutor, sutoris – 3a decl.(m)
  SINGULAR
  Nom – Sutor
  Ac – Sutorem
  Gen – Sutoris
  Datiu – Sutori
  Abl – Sutore
  PLURAL
  Nom – Sutores
  Ac – Sutores
  Gen – Sutorum
  Datiu – Sutoribus
  Abl – Sutoribus

  * Sculptor, sculptoris – 3a decl.(m)
  SINGULAR
  Nom – Sculptor
  Ac – Sculptorem
  Gen – Sculptoris
  Datiu – Sculptori
  Abl – Sculptore
  PLURAL
  Nom – Sculptores
  Ac – Sculptores
  Gen – Sculptorum
  Datiu – Sculptoribus
  Abl – Sculptoribus

  Valete!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *