L’institut Premià de Mar participa en el I Concurs Odissea Catalunya

Els alumnes de 1r de batxillerat, animats per la Lida, ens hem presentat a la Primera Edició del Concurs Odissea a Catalunya com podeu observar en aquest Google map dels centres i equips participants:


Mostra Odisea 2012 en un mapa més gran

En total,  la nostra classe ha aconseguit set grups participants:

 • DEIXEBLES D’ORFEU
 • LES METAMORFÒSIQUES
 • LACASITOS
 • SAPPHIRA
 • FELICITAS
 • E PLURIBUS UNUM
 • JAM MOUSEWORLD

Aquests grups farem la seva primera intervenció en el concurs entre els dies 6 i 9 de febrer i, si tot va bé i tenim sort, participarem en el desempat local i la fase final durant els dies 15 i 29 de febrer.

Aquest concurs es fa per primera vegada a Catalunya després de portar set edicions a Galícia, cinc a València i dues a Aragó.

Es tracta d’un concurs de cultura clàssica que va adreçat a tots els alumnes de secundària, on els alumnes participem en un nombre màxim de tres concursants per grup. Es divideix en dues fases, l’autonòmica i l’estatal, amb el següent funcionament: Dins de les dates concretades s’ha d’accedir a la pàgina web oficial del concurs, i respondre a les preguntes formulades (aquestes seran tres més una d’especial).

Un  cop fet els possibles desempats a Catalunya i tenir la classificació autònomica, hi ha un procediment semblant de manera estatal, i amb els participants guanyadors de cada territori. Amb això es celebrarà la fase final amb concursants de Galícia, València, Aragó i Catalunya.

Les bases del concurs que hem de tenir molt presents són les següents:

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web.

II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de Catalunya el curs 2011/2012, format per equips de tres membres com a màxim. Aquests equips hauran de tenir un professor responsable. Un mateix professor pot ser responsable de diferents equips.

III. La inscripció dels equips es realitzarà entre els dies 11 i 3 de febrer de 2012, emplenant el formulari d’inscripció directament a la web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per a concursar. Un cop començat el concurs no es podrà substituir cap dels components de l’equip.

IV. Els tres primers dies (6, 7 i  8 de febrer)  sortiran publicades les tres primeres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica:

 • 1r dia:  els viatges en la mitologia grega i romana.
 • 2n dia:  els viatges en la vida quotidiana a Grècia i Roma.
 • 3r dia:  els viatges en la història i institucions grecollatines.

V. El quart dia ( dijous 9 de febrer) sortiran publicades altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes de la pregunta-pista,  seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic els viatges de la literatura grecollatina.

VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs.

VII. Nomès en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l’adreça següent: correu.aplec@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.

VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran  5 punts i l’error suposarà el descompte d’1 punt. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més;  per cada error es decomptarà 1 punt.

IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la super-pregunta, ja que en fer-ho s’anul·len totes les altres de la sèrie.

X. En les respostes no s’admetran abreviatures i haurà de respectar-se l’ortografia correcta de les paraules.

XI. Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb una sola paraula, quedant automàticament invalides les que consten de més d’una paraula en la resposta.

XII. Quan es demani expressament la resposta en llatí, ha d’usar-se aquesta llengua i escriure la paraula en cas nominatiu singular /1a persona del singular si és verb, tal com es troba al diccionari, llevat que s’indiqui expressament d’altra manera.

XIII. Les transcripcions de les paraules gregues han d’atenir-se a les normes de transcripció al català. Qualsevol transcripció a altres llengües serà considerada com un error. Per a la transcripció de les paraules gregues en general i dels noms propis grecs poden consultar-se els enllaços que s’ofereixen a la secció de FAQ (preguntes freqüents).

XIV. Al web hi ha una relació de preguntes i respostes relatives a la participació correcta en el concurs. No dubteu a consultar-les, perquè poden ser de molta utilitat i evitar errors innecessaris.

XV. Cada dia es publicaran al web les respostes correctes a les preguntes o superpregunta del dia anterior i l’ordre de classificació dels equips.

XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 10 de febrer de 2012,  deixant aquest dia per a atendre les reclamacions si n’hi hagués.

XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 13 de febrer. En cas d’empat a punts es procedirà segons allò establert en els punts següents:

XVIII. En cas d’empat a punts entre equips que puguin optar al segon o tercer premis, no hi haurà desempat la classificació s’establirà atenent al temps emprat a respondre.

XIX. En cas d’empat a punts entre equips que optin als primer premi es celebrarà un desempat, que consistirà en una nova superpregunta que es publicarà al web la tarda del dimecres 15 de febrer.

XX. Aquest desempat tindrà lloc a les dependències dels centres designats per l’organització, com a mínim un per Delegació Territorial, i serà vigilat per un professor/a d’un altre centre participant o per un representant de l’organització.

XXI. En el desempat les preguntes poden ser de qualsevol dels temes de les fases anteriors del concurs. S’aixecarà acta de tot el procés segons el model proporcionat per l’organització.

XXII. En cas de nou empat a punts, l’equip que menys temps hagi emprat a respondre a aquesta superpregunta de desempat serà el guanyador i seleccionat per a la fase estatal, i amb el mateix criteri, si s’escau, s’adjudicaran els premis inferiors.

XXIII. El resultat provisional d’aquest desempat es publicarà el dijous 16 de febrer, quedant  aquest dia quedarà per a atendre les reclamacions, si n’hi hagués.

XXIV. El resultat final del desempat i, per consegüent, de la fase local del concurs, es coneixerà el divendres 17 de febrer.

XXV. Per a participar en la fase estatal, les diferents seccions hauran de comunicar a SEEC-Galicia les dades dels equips guanyadors de les seves respectives seccions abans del divendres 24 de febrer.

XXVI. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre si en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 29 de febrer.

XXVII. Aquest desempat tindrà lloc en les dependències del centre guanyador o, si no és possible, en un centre designat per l’organització i vigilat per un responsable d’aquesta.

XXVIII. El resultat provisional es publicarà  dijous 1 de març, quedant aquest dia per a atendre les reclamacions, si n’hi hagués.

XXIX. El resultat final d’aquesta fase estatal es farà públic divendres 2 de març.

XXX. En la fase catalana el jurat estarà format per membres elegits de l’entitat organitzadora.

XXXI. En la fase estatal el jurat estarà format pels membres de les organitzacions participants (dos representants a determinar per cada secció).

XXXII. S’estableixen els següents premis:

 • Un primer premi de 100 euros per al primer equip classificat.
 • Un segon premi de 75 euros per al segon equip classificat.
 • Un tercer premi de 50 euros per al tercer equip classificat.

XXXIII. S’estableix el premi següent en la fase estatal, aportat a parts iguals entre les seccions participants:

 • Primer equip classificat: 600 euros.

XXXIV. El lliurament de premis de la fase catalana tindrà lloc en el marc del Festival Magna Celebratio de Badalona, que se celebrarà entre el 27 i el 29 d’abril.

XXXV. En cas de qualsevol reclamació o consulta, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: correu.aplec@gmail.com.

XXXVI. Les bases del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).

Bona sort!

Rocío Molina

1r Batx. Llatí Institut Premià de Mar

31 thoughts on “L’institut Premià de Mar participa en el I Concurs Odissea Catalunya

 1. Andrea Balart

  Salve!
  És una bona idea això de participar en aquest concurs. A més la nota del moodle ens puja i el premi són bastants diners. La Lida ens ha explicat que l’any passat els alumhnes de primer van quedar en bona posició.

  Vale!

 2. irina

  A mi m’agradaria participar, em sembla una bona idea per aprendre més coses sobre el llatí i el grec. Penso que serà díficil però que més val provar-ho. Penso que srà molt díficil de guanyar pel que he sentit, però ho intentaré!

 3. sheila

  Salve!
  Crec que aquets concurs és una bona idea, i m’agradaria participar-hi, no només pel premi o perquè puja la nota del moodle, sinò tambè perquè és una bona forma d’aprendre coses sobre llatí.

 4. Pingback: El Fil de les Clàssiques » Blog Archive » Torneu a navegar! Odissea 2013

 5. Pingback: L’amor ens fa participar al concurs Odissea 2015 | El Fil de les Clàssiques

 6. Pingback: Qui es vol enrolar en el concurs Odissea 2016? | El Fil de les Clàssiques

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *