Tag Archives: Imperi

Les guerres dàcies i la columna de Trajà

Què és la columna trajana? On, quan i per què es va erigir? Quina informació ens forneix? Creieu que era una arma propagandística a favor de l’emperador? Per què?…

Amb quin país actual podem identificar la Dàcia? Quan va esdevenir província romana? Què en sabeu de les guerres dàcies?

Marc Arquillo
1r Batx. Llatí