Author Archives: badoyan.marg

Els llatinismes a la universitat!

Salvete!

Fa algunes setmanes la meva germana em va portar aquesta carpeta, ja que sap que estem treballant llatinismes. Aquesta carpeta la utilitzen alguns alumnes de  la Universitat de Girona i de Formatic Barna.

Carpeta 1

A les portades de la carpeta es pot veure el dibuix d’un gran arbre amb pomes que en pengen i, dins de les pomes, noms d’algunes de les assignatures de la universitat escrites en llatí. També hi ha tres persones recollint algunes de les pomes. A dins de la carpeta es pot veure més clarament el que posa dins dels fruits.

En total hi ha disset pomes i, a cadascuna d’elles, hi diu:

 • Humanitates, que vol dir “humanitats”.
 • Salus, que vol dir “salut”.
 • Educatio, vol dir “educació”.
 • Lingua, que vol dir “idioma”.
 • Medicina, que vol dir “medicina”.
 • Ludis, que vol dir “joc”.
 • Culturae, que vol dir “cultures”.
 • Tourisme, que vol dir “turisme”.
 • Universitas, que vol dir “universitat”.
 • Scientia, que vol dir “ciència”.
 • Cooperante, que vol dir “cooperació”.
 • Lectura, que vol dir “lectura”.
 • Psique, que vol dir “psicologia”.
 • Oeconomia, que vol dir “economia”.
 • Thecnic, que vol dir “tècnica”.
 • Athletics , que vol dir “atletisme”.
 • LEX, que vol dir “dret”.
 • Philosophia, que vol dir “filosofía”.

Photobucket

Per acabar, podríeu trobar llatinismes relacionats amb la universitat? Els hem treballat a classe recentment. A més, un dels noms de les assignatures que us he posat a dalt prové d’una deessa, digueu quin nom rep aquesta deessa i a qui correspon en la mitologia grega. Quins dels termes que hi apareixen existeixen en llatí i quins no? Ho podeu buscar en un diccionari en línia. Entrant a la pàgina web de la Universitat de Girona podeu deduir a quina carrera es refereix cada poma?

Valete. Plurimas gratias!

Margarita Badoyan

4ESO