Recursos naturals

Pràctica 02. Els recursos naturals

24

Suposo que ja heu tingut l’oportunitat de fer una lectura a la presentació sobre recursos naturals de Jordi Manero

Ara, heu d’afegir a mode de comentari d’aquest article, qüestions que us agradaria plantejar sobre el tema dels recursos naturals, preguntes que trobeu interessant cercar la seva resposta o aspectes que considereu clau tractant els recursos naturals. Seria convenient que cadascú plantegés un parell de qüestions.

Tingueu present que els comentaris no es publiquen automàticament que els haig d’aprovar.

Aquest exercici forma part de la pràctica, no és la pràctica sencera!!

Les problemàtiques mediambientals

0

Pràctica TIC 3: Elaborar un informe a partir de gràfics i taules de dades.

0

Al sites de geobatcubelles trobaras el passi de diapositives amb els gràfics i taules de dades que hauràs d’utilitzar per a fer un informe sobre els recursos minerals i energètics a Espanya i a Catalunya: situació actual i propostes de futur. Aquest informe l’hauràs de publicar en una entrada al teu sites.

ESTRUCTURA DE L’INFORME
1. Els recursos energètics a Espanya

– Recursos energètics amb el grau de producció més gran, de consum interior més gran, amb el % d’autoabastiment més alt.
– producció/consum d’energia primària: grau d’autoabastiment de recursos energètics a Espanya. Conseqüències d’aquestes dades.
– La localització de les refineries de petroli a Espanya: trets comuns.
– Les centrals nuclears espanyoles: cronologia i distribució.
– El cost de la producció d’energia nuclear diferenciat a cada partida.
– Cronologia de la producció d’energia nuclear: evolució
– Les fonts d’energia renovables: quines tenen un % més gran en el consum d’energia a Espanya?

2. Els recursos miners
– La producció de minerals metàl•lics a Espanya. Comparativa 1995-2000. Raons dels possibles canvis detectats.
– La producció de minerals no metàl•lics i de roques industrials a Espanya. Comparativa 1995-2000. Raons dels possibles canvis detectats.

3. La producció d’energia a Catalunya: valoració del pes de cada font energètica.
4. La producció mineral a Catalunya
– substàncies més importants pel nombre de treballadors/pel nombre d’explotacions.
– Evolució recent de la producció minera a Catalunya.

5. Síntesi sobre la situació actual dels recursos energètics a Espanya: implicacions mediambientals i geopolítiques.

Pràctica 5: vincular les problemàtiques mediambientals exposades a l’aula amb el documental Home

0

Després d’analitzar el resultat de la pràctica 3, crec necessari fer una feina extra, que no tenia prevista per intentar vincular el que ens expliquen al documental Home amb la presentació sobre problemàtiques mediambientals realitzada a l’aula. Amb aquest objectiu farem una taula de dades a Google docs seguint aquestes instruccions:

1. Google docs: crea full de càlcul nou (títol: nom alumne_problematiques)

2. Els encapçalaments de les columnes (d’esquerra a dreta): nom de la problemàtica, definició, causes, exemple a Home, localització

3. La taula tindrà tantes fileres com problemàtiques hi ha a la presentació

Unitat 4 paisatge i medi ambient

4. A la columna “fotograma d’exemple” us haureu de remetre al vostre àlbum web Picassa on tingueu els fotogrames que vau seleccionar per a la pràctica 3. (Atenció, cal fer públic l’àlbum).

5. A la columna “localització” hem d’escriure el nom d’un estat, ciutat, coordenades geogràfiques, codi postal, etc, que Google maps reconegui.*Atenció: si al Picassa heu posat ja la ubicació de la fotografia, aquesta columna cal igualment.

6. Un cop que haguem completat la taula, dins del propi Google docs, escollirem crear un document nou, i clicarem a Fusion Tables.
7. Escollirem “New table”, Import table, From spreedsheet, i escollirem la taula que hem acabat d’elaborar de Google docs.
8. Visualize, map. El programa acostuma a reconèixer la columna que contè la informació geogràfica.
9. En cas que no reconegui la informació georeferenciada de forma automàtica, anireu a “file”,  “Geocoding” i escollireu la columna que conté la informació de la ubicació, és a dir la columna “localització” .
10. En visualitzar el nostre mapa, les nostres ubicacions apareixeran assenyalades amb un punt vermell. Clicant sobre el punt vermell, s’obrirà una finestra (pop-up windows) i podras consultar tota la informació que has vinculat a aquell cas.
11. Cal fer públic el mapa “Share”
12. Quan estiguis visualitzant el mapa, clica a “Get embeddable linK” i el copies
13. Vas al teu Google site, nou article amb el títol pràctica 5 i cliques sobre el símbol html del menú d’edició i enganxes el codi que has copiat.
14. Escriu sota del mapa la resposta a aquesta pregunta “He identificat al documental Home les problemàtiques mediambientals treballades a l’aula?”

EUA: Mid Term Elections ang Global Warming

0

S’acaben de celebrar als Estat Units les eleccions legislatives de mitja legislatura (Mid Term Elections). Durant la campanya electoral, el diari La Vanguardia va publicar aquest interessant article sobre la relació entre determinats candidatures republicanes i alguns potens lobbies energètics amb l’objectiu de donar suport a les teories negacionistes, aquelles que neguen l’existència del canvi climàtic. La seva principal crítica està dirigida als treball del Panell Integubernamental sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides.

Sponsors del Negacionisme. La Vanguardia. 1/11/10

Desastre ecològic al Golf de Mèxic per enfonsament d’una plataforma petroliera

0

El agua de la discordia

0

Escolta l’audio del programa La Ventana, presentat per Gemma Nierga on el passat dijous 17 d’abril va tenir lloc un debat entre Joaquín Melgarejo, del Instituto del agua de la Universidad de Alicante, i Josep Antoni Plana Castellví, professor de la Universitat de Barcelona, geògraf i expert en recursos hídrics.

http://www.cadenaser.com/actualidad/audios/ventana-agua-discordia/csrcsrpor/20080415csrcsr_19/Aes/

Go to Top