Els biocombustibles

Llegeix el text segúent i contesta:

En ple debat sobre el canvi climàtic i l’escalfament del planeta, organitzacions i institucions polítiques propugnen l’ús de les energies renovables obtingudes de matèries en principi inexhauribles, no contaminants i no generadores de residus. Una de les energies renovables és la biomassa, de la qual s’obtenen els anomenats biocombustibles o biocarburants, que són vistos com una alternativa als combustibles fòssils i que, a més, poden ajudar a combatre l’efecte d’hivernacle, centre del debat sobre el canvi climàtic. Amb l’objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni (el gas que més contri-bueix a l’efecte d’hivernacle), i atesa la dependència que té del petroli, la Unió Europea s’ha proposat de substituir parcialment la benzina i el gasoil pels biocombustibles, quee l 2020 haurien de representar el 10% del consum total de carburants per part del transport. Mentrestant, aquest mateix mes de març, els Estats Units i el Brasil han acordat potenciar l’ús dels biocombustibles. Aquests dos països són, de molt, els principals productors mundials d’etanol i bioetanol, els biocombustibles més emprats. Amb tot, els biocombustibles no susciten pas una opinió unànimement favorable. També són objecte de crítiques que incideixen en els possibles inconvenients de produir-ne a gran escala: augment dels preus de les matèries primeres, extensió del monocultiu en detriment de la diversitat de conreus i de les àrees forestals, augment de l’ús de plaguicides i d’adobs derivats del petroli, etc.

Adaptació feta a partir del text «Els biocombustibles». A: Diari de l’Escola[en línia] (26 març 2007).<http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=2328941> [Consulta: 28 febrer 2008]

Contesta

1.Resumiu les idees principals del text. [1 punt]

2.Expliqueu el significat del terme biomassai definiu què és l’energia alternativa.Escriviu tres exemples d’energies alternatives. [1,5 punts]

3.Exposeu els aspectes principals del model energètic que predomina ara per ara a la majoria de països, d’acord amb l’esquema següent:[2,5 punts]

a)Principals fonts energètiques emprades actualment.

b)Problemes ambientals derivats de l’ús d’aquestes fonts energètiques.

c)Localització geogràfica de les principals reserves mundials.

d)Quina importància poden tenir els biocombustibles en el futur?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top