Els factors de localització industrial

A partir de CARRERAS, C. (Ed.), Geografia de Catalunya, Oikos-tau, Barcelona, 1996, pàg. 167-169

 

a) La proximitat a les fonts de matèries primeres. Inicialment important al segle XIX, principalment pel que fa a la metal.lúrgia i a la mineria.

b) La proximitat a les fonts energètiques. Al segle XIX va ser un element tingut en compte en les colònies industrials. Casos de centrals tèrmiques a prop de les mines de carbó.

c) La necessitat d’aigua. Subsectors relacionats ambla indústria del paper, de l’automòbil o alimentària depenen d’aquest element.

d) La proximitat als mercats. La ciutat com font de mà d’obra així com a centre de consum d’una gran varietat de productes, sobretot de productes de consum freqüent.

e) L’accessibilitat a les xarxes de transport. Les àrees industrials modernes es defineixen pels eixos de transport i la creació de zones d’activitats logístiques (ZAL). La facilitat per proveïr-se i distribuir i la gestió dels estocs cada cop té un pes més important.

f) Els factors humans. El nivell salarial i la qualificació de la mà d’obra. El pes dels sindicats.

g) L’atracció política. Legislar per afavorir que les empreses s’instal.lin en un lloc a través de facilitats financeres, exempcions fiscals o la construcció d’infraestructures.  La legislació mediambiental també pot disuadir de la instal.lació de determinades tipologies d’empreses.

h) La concentració d’indústries depenents. La integració de diverses empreses treballant en un mateix procés integrat verticalment pot influir, com passa en les empreses auxilars de l’automòbil del Baix Llobregat i de la Zona Franca. La proximitat i col.laboració amb centres de recerca és especialment important en les indústries punta.

i) El preu del sòl. Per aquelles instal.lacions industrial que consumeixen més espai, el preu del sòl és un factor de més pes que d’altres. Aquest factor també pot ser inclòs dins el factor d’atracció política ja que en moltes ocasions són els governs els que a través de l’oferta de sòl públic a preus baixos els que instanten promoure el creixement d’una àrea industrial concreta.

 

 

Un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top