General

Introducció a l’estudi de la geografia

1

Ja hem posat en marxa el curs 2019-20, i per començar, unes nocions de què estudia la geografia i com ho estudia:

LLOC, ESPAI, MEDI AMBIENT

La geografia treballa al voltant de llocs, d’espais i les interrelacions entre la societat i el medi. La geografia dóna respostes en clau espacial:

 • Analitzar les raons per les quals un fet, un fenomen o un procés es produeix en un lloc, o intentar preveure on es produirà.
 • Determinar processos de difusió o bé fluxos de persones, mercaderies,
 • Delimitar àrees d’influència o bé un domini amb unes característiques comunes, establir límits, contestar la pregunta fins on?
 • Estudiar de quina manera les interrelacions entre la societat i el medi al llarg del temps ha configurat un paisatge, estudiar les problemàtiques mediambientals.

 

LES FONTS CARTOGRÀFIQUES

Aquesta component espacial tan important fa que el mapa hagi esdevingut la principal expressió del llenguatge geogràfic.

Tècniques de representació en Geografia

Els mapes es poden diferenciar en mapes topogràfics i mapes temàtics:

 • el mapa topogràfic és una representació a escala de la superfície terrestre, on el relleu es representa a través de corbes de nivell o isopletes (línies que uneixen punts d’igual alçada).

Comentari d’un mapa topogràfic.

 • el mapa temàtic és una representació d’una o vàries variables per a un àmbit geogràfic concret. Els mapes temàtics.

LA DESCRIPCIÓ D’UN MAPA TEMÀTIC

Per descriure un mapa temàtic és important diferenciar entre la identificació dels seus elements, per una banda, i la descripció del comportament de la informació representada, per una altra:

 • Identificació dels seus elements
  • Títol: en el títol es pot facilitar la temàtica, l’any o el període de la informació representada i també l’àmbit geogràfic representat
  • Àmbit geogràfic representat: un municipi, una regió, un país, ….
  • Llegenda i variables representades: la llegenda mostra de quina manera ha estat representada la informació, intervals emprats en cas de mapes coroplètics, de punts o de símbols, entre d’altres.
  • Retolació: en el mapa es poden llegir topònims, aquests a la seva vegada poden estar jerarquitzats, fet que normalment es reflecteix també a la llegenda.
  • Escala: l’escala del mapa es pot expressar de forma numèrica amb una proporció (vegades que s’ha reduït la realitat per fer-la encabir en el mapa) o bé gràfica.
  • Orientació: on està el nord del nostre mapa.
  • Projecció cartogràfica: la projecció cartogràfica emprada pot ser una informació rellevant en especial en mapes topogràfics o bé en mapes del món. En el cas de mapes del món, també poden aparèixer meridians i paral.lels.
  • Font. Pel que fa la font aquesta pot ser o bé on ha estat publicat el mapa o bé d’on procedeixen les dades representades.
 • Comportament de la informació representada

A partir de la lectura de la llegenda, cal descriure on o per on es concentren els valors més alts, els més baixos, sent els conceptes concentració-dispersió-absència, així com continuïtat-discontinuïtat els més emprats a l’hora de descriure el comportament de la informació representada en un mapa temàtic.

 

DESCRIPCIÓ D’UN PAISATGE

En el moment de descriure un paisatge, el primer que cal fer és determinar quin és l’element o elements que hi predominen. Una tècnica pot ser la de superposar una quadrícula i a cada casella, determinar l’element principal. D’aquesta manera d’aquesta manera determinarem si es tracta d’un paisatge natural de muntanya, una paisatge agrari o bé un paisatge turístic de costa, per exemple.

Font: Cristòfol Trepat

Qui pot votar?

0

El sistema electoral és una qüestió que es tracta en geografia quan parlem de l’organització territorial i de la delegació de la presa de decisions en mans dels representants escollits democràticament. En tractar el sistema electoral parlem de les diferents eleccions que hi ha (locals, autonòniques, legislatives i europees), de què és el que s’escull, de quina manera es determinen la quantitat de representants per a cadascuna de les circumscripcions i per últim, com s’assignen els escons entre les diferents agrupacions polítiques a cada circumscripció (sistema majoritari o proporcional). Val a dir, que normalment es passat de puntetes sobre la qüestió de qui té dret a vot (qui pot ser elector i electora). Acostumem a dir de forma genèrica que són els majors de divuit anys i aquí ho deixem (sobretot, per què en alguns casos, és aquí quan comença un debat intens sobre l’edat mínima per votar).

 

 

Quadre elaborat a partir de Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior i del Parlament de Catalunya
 

Malgrat que cal admetre que comparar eleccions municipals i autonòmiques és un exercici molt complexe, i que suposo que en molts articles de premsa això ja ho deuen haver exposat, es pot observar que la població que tenia dret a vot al municipi de Barcelona el passat 25 de maig de 2015 és força diferent de la població que tenia dret a vot no només a Barcelona sino a tota Catalunya el passat 27S.

Així que una de les conclusions a la que es pot arribar analitzant els resultats de les elecciones municipals de 2015 a Barcelona, tot comparant qui té dret a votar a les municipals i qui a les autonòmiques, és que els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea així com els de Noruega, Equador, Nova Zelanda, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguay, Islàndia, Bolívia, Cap Verd, República de Corea i Trinitat i Tobago que van poder votar a les municipals i no pas a les autonòmiques són més donats a votar a candidatures com les d’Ada Colau, i, molt possiblement, no pel fet de ser de Bolívia o França, sino més aviat per ser una població més jove que la població amb nacionalitat espanyola empradronats a Catalunya.

Treballant la jerarquia urbana espanyola

0

Avui a classe, hem fet un exercici sobre les jerarquia urbana espanyola. Aquest exercici parteix del fet que l’alumnat no té un coneixement adequat de les províncies espanyoles. Així doncs, en primer lloc, a partir d’un mapa mut polític per províncies han posat els nombres de les que coneixen.

Posteriorment, hem comparat el nostre mapa amb un que conté els noms i aquells que siguin correctes o bé que no els haguèssim posat, els hem escrit en vermell (també, cada alumne ha calculat el percentatge de províncies que sap localitzar correctament per comparar-lo amb resultats futurs). Es poden fer bromes de l’estil “com aconseguir una Espanya  “roja”, no hi ha més que fer un exercici d’aquesta mena.

Segona part, delimitar i situar els eixos urbans espanyols (prèviament ja s’havia parlat a l’aula sobre el mapa de les aglomeracions urbanes de Méndez i Molinero), i a continuació, comparar-lo amb el mapa estudiat a classe.

Per acabar, la jerarquia urbana espanyola. Situar exemples de ciutat de cada categoria. Assenyalant amb un asterisc, les metròpolis nacionals, la següent categoria, amb un quadrat, i la tercera, amb un triangle. De moment, no s’assenyalen les ciutats mitjanes.

I de nou, ho compararem amb la resposta correcta.

Les jerarquies urbanes a Espanya

 1. Metròpolis nacionals: exerceixen influència sobre tot el territori de l’Estat, estretament vinculades amb l’altres metròpolis mundials. Barcelona i Madrid
 2. Metròpolis regionals de primer ordre: Població entre 500.000 i 1.500.000 hab. Fluxes intensos amb les metròpolis nacionals, àread’influència extensa. El seu abast acostuma a coincidir amb els límits administratius (CCAA). València, Sevilla, Bilbao i Saragossa.
 3. Metròpolis regionals de segon ordre: Població entre 200.000 i 500.000 hab. Fluxos intensos amb les metròpolis regionals de primer ordre. Múrcia, Alacant, Santander, Oviedo i A Coruña.
 4. Ciutats mitjanes: Població entre 50.000 i 200.000 habitants, la major part són capitals de província.

Suposo que ja hem pres consciència de la necessitat d’estudiar on estan les ciutats, les províncies, etc, ja que més enllà de Catalunya i la Comunitat valenciana, el nostre coneixement és molt reduït….. espero que temporalment.

També, i crec que molt important, cal que allò que s’explica  a les classes de geografia, es pugui expressar amb un mapa (amb el mapa base adient) …. en cas contrari, això voldrà dir que possiblemenent no estem fent geografia. Cal que l’alumnat de geografia treballi amb mapes, que sigui capaç d’explicar-se geogràficament, incorporant la informació en un mapa i d’aquesta manera aprendre a localitzar, diferenciar espacialment i treballar les interrelacions entre l’èsser huma i el medi, aspectes clau de la geografia.

 

Així doncs, després d’afirmar que per fer mapes temàtics cal ser capaç de poder localitzar prèviament, també seria interessant preguntar-se si per fer mapes correctes amb eines digitals cal haver-los fer prèviament amb eines manuals, i això potser serà un article per un altre dia.

 

Pràctica 17: Les competències dels municipis

0

En aquesta pràctica treballarem amb les competències municipals. Aquestes competències estan contingudes a LLEI 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Les tasques a realitzar són:

1. Cercar l’article que conté les competències municipals i copiar-les a l’entrada d’aquesta pràctica del teu sites.
2. En un mapa de Google cal localitzar tres llocs de Cubelles on es duen a terme tres competències municipals diferents. En el respectiu marcador cal explicar quina competència es realitza.

Més endavant, les vostres localitzacions les haureu d’incorporar en un mapa col.laboratiu de Google que ja us indicaré.

CaixaBank reducirá su plantilla en unos 3.000 empleados.

0

Caixabank ha anunciado hoy al comité de empresa un plan de reestructuración por el que la entidad prescindirá de unos 3.000 empleados. En un comunicado, la entidad ha justificado la decisión de ajustar la plantilla en la necesidad de “adaptarse al entorno actual y mejorar la eficiencia de sus recursos” tras la integración de Banca Cívica y la adquisición de Banco de Valencia. El banco contaba a finales de 2012 con 32.625 trabajadores, por lo que el ajuste ronda el 9%. Según fuentes sindicales, una parte significativa de esos despidos, alrededor de 2.000, podrían realizarse a través de prejubilaciones de empleados que actualmente tienen entre 55 y 58 años. La negociación, según la entidad, podría alargarse hasta el mes de abril.

El convenio colectivo que Caixabank pactó el año pasado con el comité de empresa, cuyo sindicato mayoritario es CC OO, contempla que cualquier medida de reducción de plantilla debe ser negociada con los trabajadores de la entidad. Aun así, el presidente del banco, Isidro Fainé, ya aseguró en la última presentación de resultados —hace tres semanas— que cualquier ajuste sería preferentemente acordado con la parte social y se realizaría mediante medidas no traumáticas, es decir, prejubilaciones y bajas incentivadas. Entonces se barajaban que se realizarían no menos de 3.000 despidos y un tope de 4.000. La entidad, finalmente, ha optado por minimizar las salidas.

Durante el periodo de negociación, que podría durar hasta dos meses, la entidad se propone “analizar todas las fórmulas posibles y acordar las mejores medidas para ajustar su plantilla a las necesidades del negocio”. Tras la convocatoria de la reunión, CC OO recordó la semana pasada que Caixabank no ha sido intervenida, por lo que el sindicato exigirá a la dirección que cualquier medida que se plantee obedezca a “unas necesidades concretas y justificadas” y a un plan de futuro. El sindicato, además, exigirá que cualquier medida que se ponga encima de la mesa tenga “carácter voluntario”.

Tras el anuncio de hoy, los representantes de los trabajadores han rechazado “por excesiva” la cifra de plantilla afectada y han reiterado que la situación económica de CaixaBank no es la de las entidades intervenidas: “ha superado con solvencia todas las valoraciones”. En un comunicado, CC OO indica que la plantilla “está realizando un esfuerzo importante de contención salarial” desde el convenio de 2011, que se suma a “graves tensiones en los centros de trabajo además de prolongaciones de jornada”. El secretario general de la sección sindical de CC OO, Joan Sierra, subraya que los empleados “no aceptarán salidas forzosas” y que de no ser así, la situación se encaminaría a “un serio conflicto”.

Noticia extreta del diaria ”EL PAIS” : http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/25/catalunya/1361790571_628282.html

Un grupo de inversores chinos estudia ubicar un centro financiero en Madrid.

0

Un proyecto empresarial impulsado por inversores chinos se ha interesado en los últimos meses por los terrenos que las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz y Paracuellos de Jarama, al noreste de la capital, habían ofrecido de forma conjunta para albergar el proyecto de Eurovegas.

Fuentes del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han confirmado a Efe que la empresa intermediaria encargada de localizar en España ubicaciones para un posible macroproyecto ha visitado los terrenos situados entre los términos municipales de ambas localidades.

La visita, según las mismas fuentes, estuvo precedida de una petición de información sobre las características topográficas del suelo en venta, así como de las comunicaciones de la zona.

El contacto con los intermediarios del grupo inversor chino produjo antes de confirmarse el pasado 8 de febrero Alcorcón como la sede del proyecto de Eurovegas y que la candidatura de Torrejón y Paracuellos fuera descartada.

El macroproyecto, del que hoy informa el diario El Mundo, se emplazaría en Torrejón y Paracuellos e incluiría inversiones en el sector del ocio, la restauración y la industria, según las mismas fuentes, que aseguran no disponer de información más detallada sobre las infraestructuras o las principales las cifras del proyecto.

“Hasta ahora ha habido solo un petición de información, que es un paso más que el dado por otros inversores interesados por los terrenos, pero no suficientes para generar unas expectativas muy altas, añaden las fuentes municipales, que desmienten una reunión a la vista ya confirmada con el grupo de empresarios chinos.

Desde el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, un portavoz ha dicho a Efe que se trata de un “asunto embrionario” en torno al que “no hay ningún tipo de compromiso”, ni ubicación “determinada” de los terrenos.

Ha explicado que son muchas las empresas que “constantemente” se interesan por terrenos del municipio a raíz de la oferta conjunta que los ayuntamientos de Paracuellos y Torrejón de Ardoz realizaron a Las Vegas Sands para albergar el complejo de ocio Eurovegas.

Entonces, estos dos municipios madrileños ofrecieron una parcela de diez millones de metros cuadrados cercana al aeropuerto de Barajas y a la base aérea de Torrejón.

Paracuellos de Jarama, ha insistido el portavoz municipal, es una localidad muy bien situada y con mucho terreno, lo que ha generado“contactos” con muchas iniciativas empresariales, “chinas y no chinas”.

Ha dicho desconocer si el alcalde de la localidad, Fernando Zurita Orden, del PP, ha viajado en los últimos meses a China para constatar el apoyo del gobierno chino a la inversión en Madrid.

El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, ha señalado hoy que el Gobierno regional considera positiva la posible implantación de un complejo financiero e industrial promovido por inversores chinos en los municipios de Paracuellos de Jarama y Torrejón de Ardoz, al noreste de la capital.

“Hace tiempo que han aparecido informaciones similares, vamos a ver si se concreta y a nosotros nos parecería muy bien”, ha indicado Ossorio tras preguntas de los periodistas sobre este proyecto, que hoy avanza el diario El Mundo.

Según la información publicada hoy por este periódico, que cita a fuentes cercanas a la negociación, grupos inversores de China estarían negociando con los dos ayuntamientos -que en su día compitieron por la implantación de Eurovegas- para levantar una ciudad financiera e industrial a la que destinarían unos 18.000 millones de euros.

Ossorio ha explicado que no le extraña que haya inversores asiáticos “que puedan estar interesados en Madrid” debido a que las políticas fiscales de la Comunidad generan “confianza” y la eliminación de trabas y trámites burocráticos “está consiguiendo que el 70 por ciento de la inversión extranjera” se destine a Madrid.

Además, el consejero ha indicado que la ley que ha creado los centros integrados de desarrollo (CID) -aprobada el pasado mes de diciembre-, vía por la que se va a tramitar el complejo de Eurovegas en Alcorcón, permite que haya “otros proyectos similares” que empleen esta normativa.

“Nos parece muy bien que haya inversores de cualquier parte del mundo interesados en Madrid”, ha proseguido Ossorio, que ha indicado que ha visto informaciones en esa dirección desde hace tiempo pero no conoce “personalmente” el proyecto.

De la superficie total del suelo que los municipios que había sido ofrecido a Las Vegas Sands, un 80% pertenece a Paracuellos de Jarama y el 20 por ciento restante a Torrejón de Ardoz en un área muy próxima a las conexiones por autovía a la capital (M-50, A-2, M-45 y R-2).

Noticia extreta de la pàgina web lainformacion.com : http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/un-grupo-de-inversores-chinos-estudia-ubicar-un-centro-financiero-en-madrid_GryvCDpyQ31Cq6lPJhnou3/

Los ministros de la UE discutirán los pagos directos a los agricultores y la política pesquera.

0

Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) celebrarán un Consejo el lunes y el martes en Bruselas en el que debatirán el sistema de pagos directos a agricultores en la renovada Política Agrícola Común, y tratarán de cerrar flecos sobre la nueva Política Pesquera comunitaria.
El lunes, los titulares de Agricultura intentarán acercar posiciones, a lo largo de un debate orientativo, sobre el esquema de pagos básicos, que constituirá el grueso de las ayudas directas a los agricultores en el marco de la futura Política Agraria Común (PAC), que las instituciones de la UE y los países están acabando de negociar.
España se encuentra en un grupo de países que solicita más flexibilidad sobre la propuesta de la Comisión Europea de que esos pagos se hagan mediante una “tasa plana” por hectárea a nivel nacional y regional, en tanto que hasta ahora se tenían en cuenta referencias históricas, indicaron fuentes diplomáticas.
Las autoridades españolas consideran radical esa propuesta de tasa plana ya que, a su juicio, no tiene en cuenta la “diversidad” del campo español.
Así, el ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defenderá ante sus socios comunitarios que los agricultores que percibían más ayudas mantengan en la medida de lo posible ese nivel y no se vean perjudicados al recibir una tasa plana, igual para todos, apuntaron las fuentes.
Otro punto por decidir será cómo determinar las hectáreas elegibles para efectuar los pagos, de manera que haya normas claras a la hora de establecer qué terreno se dedica al cultivo y se impida hacer acopio de tierras y que haya una “distorsión” de las ayudas.
En el caso de España, que tiene una superficie extensa y un clima principalmente seco, la definición de “superficie agraria” es difícil al haber muchas zonas intermedias, explicaron las fuentes.
Una vez cerrado el presupuesto global de la UE para el periodo 2014-2020, falta por ver cómo se reparten los fondos dedicados al capítulo agrícola.
En esos siete años, los pagos directos a España, en términos corrientes, ascenderían a más de 35.700 millones de euros, recordaron las fuentes.
La nueva PAC debe entrar en vigor en enero de 2014, pero dada la tardanza a la hora de cerrar el presupuesto comunitario plurianual, es posible que la aplicación de las nuevas normas agrícolas se retrase un año.
“Lo importante es que las ayudas van a llegar a los agricultores puntualmente”, sea con las nuevas reglas o las antiguas, especificaron las fuentes, que aseguraron que “están preparados los dos escenarios y el dinero está disponible”.

Noticia extreta del diari ”EL PAIS” : http://economia.elpais.com/economia/2013/02/24/agencias/1361717562_897738.html

El paro azota al sector servicios, que suma 700.000 desempleados desde 2007

0

La crisis que comenzó en 2007 y que se cebó de entrada con los trabajadores menos cualificados y con empleos más precarios de la construcción (jóvenes, inmigrantes, empleados con contratos temporales y pocos estudios), prosiguió atacando a la industria y ha acabado azotando al sector terciario, el de los servicios. En cinco años, los servicios suman 700.000 parados, entre los que cabe contar los 228.000 empleos públicos perdidos solo durante el último año. Además, entre abril y septiembre de este año se perdió más empleo público (113.000 parados) que privado (74.000). Son algunos de los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que subraya elÍndice Laboral Manpower, que analiza el mercado laboral entre abril y septiembre de este año y ha presentado esta mañana en Barcelona elcatedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver.

La extensión de la destrucción hacia el sector servicios comporta que el paro alcance sectores de población y edades que se salvaron de la primera etapa de la crisis: es el caso de la franja de entre 35 y 65 años, los trabajadores con estudios superiores o los nativos con contratos indefinidos), ha apuntado Oliver. Además, en las otras grandes dos crisis (1974-1985 y 1991-1994), nunca se había destruido tanto empleo en los servicios. En la primera, la creación de empleo fue masiva y en la segunda apenas se perdió un 1,2% del total del sector, frente al 5% actual.

En global, el experto ha destacado que la actual crisis ya supera en magnitud a la que se produjo entre 1974 y 1985, y a la de los primeros años noventa del siglo pasado. Empleo destruido a parte, Oliver ha explicado que la percepción de la gran dureza de esta crisis se debe a que “ha sido muy rápida”. En solo cinco años se han perdido cuatro millones de empleos (el 15,7%), cuando en las anteriores crisis se tardó mucho más en tocar fondo y se perdió el 14,5% y el 7,9%.

El estudio semestral de Manpower también recuerda la cifra de hogares con todos los activos en paro que reveló la EPA de verano: 1,7 millones de familias. Con todo, Oliver ha lanzado un discurso positivo y optimista, argumentando en qué se está apoyando la población española para subsistir con un paro del 25%. Su teoría se apoya en que de las 17,5 millones de familias que hay, 15,8 millones en las que hay o bien pensionistas o bien algún activo ocupado. En porcentaje, resulta que en el 90% de hogares hay algún ingreso. De esta situación, al estudioso le preocupa la “polarización” frente a los 1,7 millones de hogares sin ingresos, lo que les sitúa en una situación de gran vulnerabilidad, lo mismo que los 5,3 millones de familias donde el ocupado es una sola persona.

En vistas al futro, Oliver prevé que en España se cree ocupación en los dos trimestres centrales de 2013, pero que el saldo final del año sea negativo. Sí prevé ocupación positiva neta en 2014. Sus últimas palabras han sido para un mensaje positivo: “Pensemos en términos históricos, este país ha salido de otras dos crisis muy graves”.

 

Idees principals:

 • L‘atur en el sector terciari golpeja a empleats més formats i amb contractes indefinits.
 • La caiguda de l‘ocupació des de 2007 ja es més severa que les crisis dels 70-80 i 90
 • El profesor Josep Oliver, autor del estadi de Manpower, augura creació de treball para 2014

Noticia extreta del diari “EL PAIS“ http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/04/catalunya/1354623601_180568.html

La contracción del sector servicios en España se relajó en enero

0

Índice PMI La contracción del sector servicios en España se relajó en enero El sector servicios se contrajo en España en enero a su ritmo mas lento desde junio de 2011, aunque las empresas despidieron a más trabajadores mientras tratan de generar crecimiento en medio de una caída de la demanda interna, según un sondeo.

El Índice de Gerentes de Compras de Markit (PMI) de empresas de servicios se situó en 47,0 en enero desde 44,3 en diciembre, lo que supone el decimonoveno mes consecutivo con el índice por debajo de la línea de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

La economía española cayó en su segunda recesión en dos años a finales de 2011 y se prevé que mantenga la contracción hasta finales de 2013, con pocos indicios de una vuelta al crecimiento sostenible ni en el sector servicios o el industrial.

“Si bien hay un aire de positividad en las últimas cifras del PMI de servicios, se debe recordar que la actividad y los nuevos pedidos continuaron cayendo fuertemente durante el mes y no hubo tregua en el ritmo de recorte de empleos”, dijo el economista de Markit Andrew Harker.

El proyecto del Mercado de Abastos se estanca, afirma Tomás Cabezón

0

Esta noticia nos informa del estancamiento en el proyecto del Mercado de Abastos, por parte de Tomás Cabezón concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Soria, en el afirma que el mercado de Soria es antiguo y esta sin derrurir. El concejal Tomás Cabezón afimra tener una roptura con los propietarios del solar adyacente al Mercado de Abastos, durante 3 meses de negociacion,no han llegado a ningun acuerdo. Tambien afimra que el proyecto del Mercado de Abastos ha de estar finalizado en el 2015 y aun no se an empezado las construciones.

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Tomás Cabezón, ha repasado esta mañana la situación en la que se encuentra el Mercado de Soria y ha asegurado que “el proyecto del Mercado de Abastos está bloqueado” porque “tenemos un mercado antiguo que está sin derruir, una licitación que está sin adjudicar, y un convenio con los propietarios del solar adyacente que está sin firmar”.

El concejal del PP de Soria también se ha referido a una posible ruptura de las negociaciones entre el Ayuntamiento de Soria y los propietarios del solar adyacente al Mercado de Abastos y ha destacado que “lo cierto es que a día de hoy el Alcalde de Soria no ha llegado a un acuerdo con los propietarios del solar adyacente al Mercado de Abastos, un solar que es necesario para iniciar la segunda licitación de este proyecto”.

En este sentido, Tomás Cabezón ha recordado las palabras que Luis Rey pronunciaba en el mes de noviembre de 2012 asegurando que en una semana se iba a cerrar el acuerdo con los propietarios del solar adyacente al Mercado de Abastos “y ahora después de 3 meses se ha demostrado la incapacidad del equipo de gobierno para llegar a un acuerdo con esos dos propietarios”. “No sabemos qué problemas hay ni por qué se está demorando tanto en el tiempo esta falta de acuerdo”.

“Llama la atención que después de más de 3 meses negociando con los propietarios de este solar no se haya desbloqueado el convenio; hay que recordar que había un primer acuerdo de convenio pero ahora el tema está enquistado y no se puede iniciar la segunda licitación”, ha subrayado Tomás Cabezón, quien ha destacado además que “en un primer momento el proyecto del Mercado de Abastos se iba a hacer con dos licitaciones de forma simultánea y finalmente esa simultaneidad no se va a dar” y “si no se ejecuta y se licita de forma simultánea esta segunda fase y no se llega a un acuerdo con estos propietarios, el Mercado de Abastos no tendría los accesos necesarios”.

Tomás Cabezón ha pedido también explicaciones sobre “por qué no se ha adjudicado ya la primera fase; en el mes de diciembre el equipo de gobierno anunció que antes de finalizar 2012 esta primera fase estaría adjudicada, y estamos concluyendo el mes de febrero y a día de hoy no hay empresa adjudicataria de esta primera fase”.

Por último, Tomás Cabezón ha recordado que “el proyecto del Mercado de Abastos tiene que estar terminado como fecha límite el 31 de diciembre de 2015 y todavía no sabemos cuándo va a empezar su construcción”.

Go to Top