POBLACIÓ

DINÀMICA DE LA POBLACIÓ
Definicions de les variables demogràfiques
1. La població al món

 

Redes (30/05/10): Desmontando mitos sobre el mundo

Qüestionari sobre el TED Talk de Hans Roslig sobre el creixement de la població mundial
1. Com era la població l’any 1960?
2. Com anomenem avui en dia als països en vies de desenvolupament?
3. On hi ha vivint més gent? Quines condicions de vida tenen?
4. Per què diu que el món del 2010 és un món molt més continu?
5. Cóm serà el futur?
6. Quina previsió de creixement fa per a les economies emergents?
7. Llavors, què passa amb els 2 mil milions de pobres?
8. Quins elements han fet possible que les mides de les famílies disminueixi?
9. Quina és l’única manera de realment aturar el creixement de la població mundial?
10. Quin és el rol del vell Occident en el nou món?

2. La població a la UE

la-immigracia-irregular-a-les-fronteres-de-la-ue-2009

3. La població a Espanya

 

Font: Grupo de estudios de Ordenacion del Territorio – GEOT – Universidad de Zaragoza

4. La població a Catalunya
Mapa de la distribució de la població de Catalunya per municipis 2011

  • “Catalunya registra el nombre més alt de naixements des de 1979”. ElPeriódico de Catalunya. 28 d’octubre de 2009.
  • “La taxa de fecunditat seguirà molt lluny del relleu generacional”. El Periódico de Catalunya. 28 d’octubre de 2009.
  • “Catalunya no tindrà 8 milions d’habitants fins l’any 2021”. El Periódico de Catalunya. 13 de novembre de 2009.

5. Els corrents migratoris actuals

Exercicis sobre l’article “Las nuevas corrientes migratorias”

Font del mapa del fluxos migratoris: Isaac Buzo Sánchez.

 

geobatcubelles POBLACIÓ 2015-16

geobatcubelles POBLACIÓ 2015-16 (1)

Treball sobre el documental “Barraques: La ciutat oblidada” del programa “Sense ficció” de TV3.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
Les piràmides de població

Com fer una piràmide de població amb un full de càlcul

Piràmides de tot el món, des de 1950 al 2050

Apunts sobre estructura de la població del professor Isaac Buzo

Materials de població d’Espanya de l’IGN (GEOT-Unizar)
Atlas Nacional de Catalunya -Població

Go to Top