L’organització del territori a l’Estat espanyol i Catalunya

L’organització del territori a l’Estat espanyol vé determinada per allò que diu la Constitució espanyola de 1978.

http://www.map.es/documentacion/legislacion/constitucion.html

Per al cas concret de Catalunya, és l’Estatut d’Autonomia aprovat l’any 2006 el que estableix al Capítol IV les competències que li corresponen a la Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.net/generalitat/cat/estatut/index.htm

A tots dos documents també se’n parla dels municipis i les seves competències, però és la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local la que ens ha de servir d’orientació per a les competències tant dels municipis com de les diputacions provincials.

Competències dels municipis establertes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Competències de les Diputacions provincials establertes a Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Vilaweb. 16/04/10 La independència del municipi de La Canonja respecte de Tarragona.

Aquestes legislacions tenen la seva representació gràfica en el corresponent mapa polític.

Mapa de les Comunitats Autònomes. Organización territorial. Web de la Presidencia del Gobierno

 

Mapa de la divisió comarcal vigent a Catalunya. 2015

El projecte de divisió territorial en vegueries de 2010

TV3. Telenotícies 2/02/2010

La nova organització territorial de Catalunya substituirà les quatre províncies actuals per set vegueries. La transformació serà gradual. Tan bon punt s’aprovi la llei, les diputacions provincials es transformaran en quatre consells de vegueries. Serà en una segona fase que es constituirà la vegueria de les Terres de l’Ebre, perquè requereix la modificació d’una llei estatal. Un cop fet es constituirà la vegueria del Camp de Tarragona. Finalment, i a través d’una aprovació de les Corts espanyoles, es crearà la de la Catalunya Central i la de l’Alt Pirineu.

mapa catalunya municipis amb menys de 5000 hab

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top