Vacaciones en el mar

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL DE LÍNEA 900: VACACIONES EN EL MAR

El passat dimarts 11 de desembre de 2007 es va projectar el documental del programa Línea 900 titulat: “Vacaciones en el mar”.

La projecció d’aquest documental està integrada dins del bloc “Els espais de producció al món” i més concretament, relacionada amb la unitat “Els espais d’oci i l’activitat turística al món”, dins del curriculum per a les PAU de Geografia.

A través d’aquest enllaç pots consultar la web d’aquest programa http://www.rtve.es/tve/b/linea900/index.html

Si consultes l’apartat de programes emesos, clicant al programa núm. 337

arribaras al resum d’aquest reportatge:

http://www.rtve.es/tve/b/linea900/programas/temp02-03/15-2-03/semana.htm

TREBALL A REALITZAR SOBRE AQUEST DOCUMENTAL:

1. PERFIL DEL CLIENT

– Motivació per fer el viatge

– Origen del turista

– Poder adquisitiu

– Rang d’edat

2. L’ESPAI GEOGRÀFIC DE SUPORT

– Regió turística on té lloc l’activitat

– Distància als porls emissors/als llocs d’origen dels consumidors

– Condicions climàtiques

– Infrastructures específiques

3. L’ESPAI GEOGRÀFIC COM A RECURS

– Elements geogràfics que serveixen de reclam per als turistes

4. L’OFERTA TURÍSTICA

– Quí ofereix aquest servei turístic?

– Condicions laborals del personal d’abord

5. OPERADORS TURÍSTICS

– Quins organismes públics fan promoció d’aquesta activitat turística

Go to Top