Els sectors industrials a Espanya

a) Sectors madurs, d’intensitat tecnològica baixa i poca demanda.  Aquest grup està integrat per la metal.lúrgia, productes minerals no metal.lics i productes metal.lics, levat de la maquinària. Té un pes decisiu a al País Basc i a Astúries.

La branca alimentària, alimentació, beguda, tabac és la indústria dominant a zones poc industrialitzades com Castella-Lleó, Extremadura o  Castella-La Manxa.

Les indústries tèxtils, de confecció, cuir i calçat es troben en una clara reculada a gairebé totes les comunitats autònomes.

b) Els sectors dinàmics. Tenen una demanada elevada , més productivitat i tecnologia intermèdia o alta. Forma part d’aquest grup la indústria de l’automòbil.

El sector químic és important a la indústria espanyola i e concentra a Catalunya. Hi inclou el refinatge del petroli, obtenció de productes plàstics, fibres sintètiques i artificials, i els productes farmacèutics.

c) Els sectors punta. Es tracta d’un sector molt localizat al País Basc, Andalusia i Madrid. D’incorporació tardana té una forta depedència de l’exterior, a Espanya només representa el 2,5% de la producció industrial.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top