2bat2013-14

Pràctica 17: Les competències dels municipis

0

En aquesta pràctica treballarem amb les competències municipals. Aquestes competències estan contingudes a LLEI 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Les tasques a realitzar són:

1. Cercar l’article que conté les competències municipals i copiar-les a l’entrada d’aquesta pràctica del teu sites.
2. En un mapa de Google cal localitzar tres llocs de Cubelles on es duen a terme tres competències municipals diferents. En el respectiu marcador cal explicar quina competència es realitza.

Més endavant, les vostres localitzacions les haureu d’incorporar en un mapa col.laboratiu de Google que ja us indicaré.

Pràctica 15: Els nous paisatges que ens envolten

0

A partir de la lectura de l’article de Joan Nogué titulat “Paisajes híbridos”,Culturas-La Vanguardia 29/12/2004 heu de fer una nova entrada al vostre sites que contingui les respostes a les següents preguntes:

1. Com eren els paisatges?
2. Cóm són actualment?
3. Causes d’aquests canvis en l’estructura i la morfologia dels paisatges que ens envolten.
4. Conseqüències d’aquests nous paisatges.

També cal incorporar a l’entrada els tres mapes (usos del sòl 1956, 1980 i 2003) que hi ha a l’article i descriure’ls. La descripció del mapa de 1956 i 1980 s’incorporen a la resposta de la pregunta 1 i la descripció del mapa de 2003 a la pregunta 2.

Pràctica 14: La consolidació del nou model urbà i territorial a Catalunya

0

A partir de la lectura de MAJORAL, R. Cataluña. Un análisis territorial. Ariel. Barcelona. 2002. Pàg. 188-193.

heu de resumir les idees principals referents a
-Causes del nou model urbà i territorial a Catalunya
-Característiques d’aquest nou model.

Estudiants de geografia de l’Institut Cubelles a les I Olimpíades de Geografia de la UB

0

El divendres 7 de març de 2014, sis estudiants de batxillerat de l’Institut Cubelles van participar a les I Olimpíades de Geografia, organitzades per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i el Col.legi de Geògrafs. 144 estudiants de 2n de batxillerat procedents de centres d’ensenyament de tota la demarcació de Barcelona van participar en aquest event, a la vegada que també tenien lloc les respectives olimpíades a les universitats de Girona i Rovira i Virgili de Tarragona. En aquesta jornada, els estudiants també van participar en tallers dirigits per professorat del Garu en Geografia de la UB sobre climatologia, imatges en 3D, cartografia, sistemes d’informació geogràfica i geomorfologia.

Els nostres estudiants no van quedar entre els tres primers però van gaudir d’una jornada intensa on van poder conèixer les instal.lacions de la Facultat de Geografia i Història, apropar-se al món universitari i conèixer el grau en geografia. Sobretot cal agrair la feina del professorat i els estudiants del Grau en Geografia que en tot moment van conduir el desenvolupament de l’event de forma impecable. Esperem que el curs que ve poguem gaudir de les II Olimpíades a la demarcació de Barcelona!!

Ni parlar-ne, de fusionar municipis

0

La nova llei estatal recull per primera vegada incentius per a aquestes unions, tot i que el món local descarta que hi hagi candidats.

mapa catalunya municipis amb menys de 5000 hab

BERTA ROIG. BARCELONA
Hi ha massa municipis i massa petits? És la pregunta eterna. El debat sobre si en un estat amb 8.116 municipis –848 a Catalunya- hauria de plantejar-se un procés de fusions com el que han fet els països del nord d’Europa i que ha tingut com a resultat que als països nòrdics sigui difícil trobar ajuntaments amb menys de 30.000 habitants. Diverses institucions, com a rael Cercle d’Economia o Funcas, han proposat les fusions de municipis com a via per guanyar eficiència i estalviar costos, i la nova llei estatal de reforma local introdueix per primera vegada aquesta opció establint una sèrie d’incentius -bàsicament econòmics- als consistoris que apostin per fusionar-se. I tot i que la norma no obliga a guanyar dimensió, sí que fixa el mínim de 5.000 habitants per poder donar permís per crear un nou municipi. Aquest és també el llindar que es marcava en un estudi de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), en què es posava de manifest que el 85% dels municipis de l’Estat estan per sota d’aquest volum. “Però els in-centius que recull la llei per a les fusions són molt petits per veure moviments en aquest sentit”, destaca el catedràtic de la UB i investigador de l’IEB Albert Solé. I és que un major coeficient en el càlcul de les transferències o una posició prioritària en l’assignació d’obres i serveis no sembla suficient per trencar anys i anys de tradició política.

COMÚ AL SUD D’EUROPA. No és una característica exclusiva de l’Estat espanyol. Tot el sud d’Europa,incloent-hi també França, ha fracassat sempre en els intents per fusionar municipis.“En partés un problema de clientelisme;als partits els va bé tenir un sistema molt fragmentat”, explica So-lé. Sigui com vulgui, la tradició pesa i per això el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, veu les fusions “com a molt inviables; són complicades a molts nivells, fins i tot a nivell sentimental”.Per la presidenta de l’Associació de Micro pobles de Catalunya,Maria Crehuet, no està demostrat que es guanyi eficiència amb les fusions. “Mirem, si no, el cas de la fusió que hi va haver entre municipis del Pirineu; al final es van haver de crear unitats descentralitzades per prestar a una població molt dispersa, i aleshores quin sentit té la fusió de municipis?”Per Crehuet, “el problema d’aquest país és que es fan les coses des dels despatxos de les grans ciutats, sense trepitjar el territori”.Pel president de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, la porta a les fusions no es pot tancar perquè sí, però afirma que “hi ha moltes altres vies a explorar per guanyar en la gestió i, per tant, no s’ha de plantejar com un camí obligat”.A l’hora de plantejar els beneficis de les fusions, però, Albert Solé té clar que no es pot jugar tot a la carta de l’estalvi econòmic, “per-què si bé en la reducció d’estructura sembla evident que sí que s’aconsegueix una reducció en els costos, això no necessàriament ha de ser així en la prestació de serveis”. Per això l’investigador de l’IEB prefereix destacar també altres beneficis més qualitatius de tenir municipis de més dimensió.“Els països on han avançat cap a aquest procés, com per exemple Dinamarca o Suècia, han guanyat en el fet que tenen una administració local més professionalitzada, més autònoma i amb la capacitat per prestar més serveis a la seva població”, explica Solé.


Article publicat a l’Econòmic, suplement del diari el PuntAvui del 22/02/2014, pàg. 4

La presència de la geografia als mitjans de comunicació

16

De la revisió que els estudiants han fet de diaris de diferents dies, han seleccionat aquestes notícies perquè consideren que està relacionades amb la geografia.

Desgavell de cables. El Punt Avui 2/02/2014
A Badalona, els veïns estan molestos perquè en la instal.lació de la fibra òptica s’està extenent de forma terrestre, i això està afectant les façanes dels edificis. Els veïns volen que es faci de forma soterrada.

Té a veure amb la geografia perquè afecta el centre de la ciutat i perquè reflecteix un conflicte entre l’Ajuntament i els propietaris dels immobles.

La PDE alerta que els regants negocien la venda de l’Ebre, El Punt Avui 12/02/2014
La Plataforma de Defensa de l’Ebre viuen amb preocupació les negociacions entre regants de l’Ebre i del Segura per a trasvassar aigua de l’Ebre cap a Múrcia. La PDE es reunirà el dia 21/02/2014 amb la CHE i el Ministerio d’Agricultura per a conèixer l’estat de les negociacions.

Té a veure amb la geografia perquè parla de l’aigua com a recurs, de l’agricultura i els regants.

L’enderroc de l’anella capgira el trànsit a Glòries, 13/02/2014

La reordenació de la circulació de vehicles a la Plaça de les Glòries a Barcelona està es preveu que afecti al trànsit d’aquella zona.

Té a veure amb la geografia perquè afectarà l’accessibilitat a la ciutat i a la circulació en el seu interior.

Recurs incoporat a l’apartat d’urbanització: The walkable cities

0

Aquesta conferència realitzada per l’urbanista Jeff Speck en el si dels TED Cities 2.0 2013, és una gran aportació al debat de les ciutats compactes vs. ciutats disperses. Com a urbanista nord-americà, coneix molt be el tipus de poblament i d’estil de vida que els EUA han exportat arreu: suburbis allunyats del centre urbà que obliguen a utilitzar el cotxe per a desplaçaments cada cop més llargs i habituals. Quan s’ha invertit en carreteres en els darrers anys? quant ha de destinar una família nord-americana al transport? Amb l’exemple de la ciutat de Portland (Oregon,EUA)mostra que hi ha d’altres formes de planificar el creixement urbà. Quan la major part de les ciutats nor-americanes no posaven límit a la urbanització dispersa, Portland va posar una frontera al seu creixement urbà, fet que va anar acompanyat per inversió en infraestructures per a bicicletes i passejos per a vianants. També, en Jeff Speck vol posar l’atenció en la relació entre urbanització dispersa i obesitat, en com les ciutats disperses estan afectant la nostra salut.

Pràctica 11: Els factors que afavoreixen els assentaments

0

A partir d’un mapa de Catalunya mut on apareixen les corbes de nivell de 200m, 600m, 1000m i 2.000m

1. cal acolorir
– l’espai entre el nivell del mar i els 200m de color verd
– 200-600m, groc
– 600-1000, marró
+1000 lil.la

2. Resseguir amb blau (línia gruixuda) les valls fluvials dels rius Ter, Llobregat, Segre i Ebre.
3. Situar la Plana de L’Empordà i la Depressió Central
4. Traçar el recorregut de la vies de transport N-340/AP-7 i AP2 amb una línia vermella.
5. Situar les capitals de província amb un cercle de 0.5 cm de diàmetre
6. Situar la resta de capitals de comarca amb un cercle vermell de 0.2cm de diàmetre.
7. Insereix el resultat al teu sites (imatge)
8. Contesta al teu sites
a)Nom de les ciutats localitzades a planures litorals
b)Nom de ciutats localitzades a valls fluvials
c)Nom de ciutats a tocar de vies de transport

Quines ciutats han aparegut en més d’un dels apartats anterios? (a, b, c).?

D’aquesta manera, quins són els factors físics i humans que han afavorir el desenvolupament dels assentaments urbans a Catalunya?

Pràctica 10: El meu mapa mental de Cubelles

1

En aquesta pràctica número 10 del vostre sites cal inserir la imatge del mapa mental de Cubelles que vau realitzar a classe el passat dijous.

 

A continuació de la imatge, cal comentar quins dubtes i problemes us van sorgir durant el procés d’elaboració:

– abans de començar, amb el full blanc davant “I per on començo?”, “em cabrà tot en una cara?”,”Només del meu barri?”

– durant l’elaboració “amb quin nivell de detall?”,”Utilitzo colors?”

– Un cop acabat “què penso que m’he deixat?”, “cal que faci una llegenda?”

entre d’altres comentaris que considereu rellevants.

Pràctica 09. El mapa dels cicles econòmics i expansió de les relacions capitalistes

0

A partir de la publicació adjunta

Cal elaborar un mapa del món
1. on es pugui visualitzar la informació continguda en el document adjunt (centre, àrees depenents) de cada cicle.
2. que estigui fet directament a Google maps (recordeu que al Google maps antic, al clàssic) utilitzant o bé marcadors o bé polígons, o combinació de tots dos.
3. que tots els recursos emprats s’han d’explicar al quadre “descripció” que apareix a l’esquerra quan s’està editant el mapa. Per exemple, marcador vermell correspon al centre en tal cicle i marcadors taronges, a les diferents àrees depenents, etc.

Seria molt interessant traçar una línia que mostri com el centre es va desplaçant del nord d’Itàlia/Països Baixos cap a la Gran Bretanya, d’allà als EUA i després, Triada.

També vaig comentar la possibilitat de fer-lo en un editor de dibuix, a partir de la imatge d’un mapamundi, i anar incorporar els elements. És una altra possibilitat. La qüestió és que cal incorporar-lo al vostre portafoli digital com a pràctica 09 i el mapa s’ha de poder revisar en la mateixa entrada, sense enllaços a d’altres aplicacions, i per suposat, comentat.

Go to Top