García Ramón, Ma. Dolors

GARCIA-RAMON,MD (2012) “Un recorregut a través de la geografía crítica: de la geografia agrària a la geografia del gènere”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 73,pp.225-238

Go to Top