La divisió territorial de Catalunya de 1936

mapa-de-la-divisio-territorial-ponencia.jpg

La Ponència.

El dia 16 d’octubre de l’any 1931 el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya aprovà un Decret pel qual es creava una Ponència d’estudi de l’estructura comarcal Catalunya.

Aquesta Ponència fou presidida pel Conseller de Cultura, Ventura Gassol i foren nomenats com a vicepresident i secretari, respectivament, Pau Vila i Josep Iglèsies.

Objectius. S’establiren els cinc principis generals que orientarien els treballs de la Ponència:

  1. Convé que Catalunya sigui dividida en el més petit nombre  de demarcacions, a fí de no multiplicar les despeses d’administració.
  2. Possibilitat que els habitants de tots els pobles d’una demarcació poguin anar en un sol dia del poble respectiu a la capital d’aquella i tornar-ne.
  3. S’ha de tendir a donar a les demarcacions un equilibri pel que fa al nombre d’habitants.
  4. Es pot tenir en compte la possibilitat de subdivisions o bé de superdivisions.
  5. S’han de tenir en compte els interessos creats a fi de perjudicar al mínimum les ciutats de vida preferentment oficial.

Els dos factors bàsics dels quals partí la Ponència per establir els seus projectes de divisió territorial foren el concepte popular i les àrees de mercat.

La informació de base consistí en una enquesta enviada a tots els ajuntaments de Catalunya on se’ls demanava:

  1. A quina comarca penseu que pertany el vostre poble?
  2. A quin indret aneu principalment a mercat?
  3. Aneu també a algun altre mercat?

Els resultats de les enquestes foren cartografiats en dos mapes: l’un recollia el concepte popular de comarca a partir de la primera pegunta; l’altre mapa recollia les àrees de mercat. Davant la confusió del primer mapa (que indicava fins a quin punt era difús el concepte popular de comarca) es va presentar com a més clarificador el mapa de les àrees de mercat.

El 13 de setembre de 1932, els ponents aprovaren  dos projectes definitius

A)Projecte de divisió territorial en vint-i-vuit demarcacions.

B) Catalunya es dividia en onze vegueries i trenta-nou comarques.

Però no va ser fins el 27 d’agost de 1936 que el President Lluís Companys i el conseller d’Economia i Serveis Públics, Josep Tarradellas, signaren el Decret pel qual s’establia la divisió del territori de Catalunya en nou regions i trenta-vuit comarques.

Font: LLUCH, E. i NEL.LO, O.: La gènesi de la divisió territorial de Catalunya. Edició de documents de la Ponència (1931-1936). Barcelona. Diputació de Barcelona. 1983

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top